Achinese

Kamoe bri wahyu keunan bak gata Saban cit juga masa nyang sudah Ubak Nabi Noh ngon Nabi laen Watee Iheuh gopnyan peusuroh Allah Lom keu Ibrahim Kamoe bri wahyu Deungon Ismail nyang aneuk lidah Ishak Ya‘qob aneuk cuconyan Isa pih meunan peusuroh Allah Aiyub ngon Yunoh Harun Sulaiman Daod pih meunan ureueng meutuah Kamoe bri Zabur keu Nabi Daod Kitab nyang patot sinan meukeubah

Afar

Diggah Nabiyow nanu wacyi kol oobisneh, Nabii Nuucuuy kaak lakal tan Ambiyal wacyi kah oobisne innah, Nabii Ibraahim kee Nabii Ismaaqiliiy Nabii Iscaaqh kee Nabii Yaq-qhuubuuy kay Samadak Ambiya yekke maral wacyi oobisneh, Nabii Qiisaay Nabii Ayyuub kee Nabii Yuunusuuy Nabii Haaruun kee Nabii Suleymaanal wacyi oobisneh, Nabii Daawuuduh Zabuur deqsita kitab necee

Afrikaans

Voorwaar, Ons het aan u geopenbaar soos Ons aan Noag en die profete ná hom geopenbaar het; en aan Abraham en Ismael, en Isak en Jakob en die volkstamme en aan Jesus en Job en Jona en Aäron en Salo-mo het Ons geopenbaar, en aan Dawid het Ons die psalms gegee

Albanian

Ne ty te japim shpallje ashtu si i kemi shpallur Nuhit dhe profeteve te tjere pas tij, e i kemi shpallur edhe Ibrahimit, edhe Ismailit, edhe Is-hakut, edhe Jakubit edhe pasardhesve, Isait dhe Ejubit, edhe Junusit, edhe Harunit, edhe Sulejmanit, kurse Davudit i dhame Zeburin
Ne ty të japim shpallje ashtu si i kemi shpallur Nuhit dhe profetëve të tjerë pas tij, e i kemi shpallur edhe Ibrahimit, edhe Ismailit, edhe Is-hakut, edhe Jakubit edhe pasardhësve, Isait dhe Ejubit, edhe Junusit, edhe Harunit, edhe Sulejmanit, kurse Davudit i dhamë Zeburin
Na te kemi derguar ty shpalljen, ashtu sic i kemi derguar shpallje Nuhit, dhe pejgambereve pas tij; e, Ne iu kemi derguar shpallje edhe Ibrahimit, edhe Ismailit, edhe Is’hakut, edhe Jakubit, edhe Isait, edhe Ejjupit, edhe Junusit, edhe Harunit, edhe Sulejmanit. E, Dautit ia kemi dhene (Librin) Zeburin
Na të kemi dërguar ty shpalljen, ashtu siç i kemi dërguar shpallje Nuhit, dhe pejgamberëve pas tij; e, Ne iu kemi dërguar shpallje edhe Ibrahimit, edhe Ismailit, edhe Is’hakut, edhe Jakubit, edhe Isait, edhe Ejjupit, edhe Junusit, edhe Harunit, edhe Sulejmanit. E, Dautit ia kemi dhënë (Librin) Zeburin
Ne te frymezuam ty (o Muhamed) me shpallje, ashtu sic frymezuam me shpallje Nuhun dhe profetet pas tij; sic frymezuam me shpallje edhe Ibrahimin, Ismailin, Is’hakun, Jakubin dhe bijte e tij, Isain, Ejubin, Junusin, Harunin, Sulejmanin dhe Davudin, te cilit i dhame Zeburin
Ne të frymëzuam ty (o Muhamed) me shpallje, ashtu siç frymëzuam me shpallje Nuhun dhe profetët pas tij; siç frymëzuam me shpallje edhe Ibrahimin, Ismailin, Is’hakun, Jakubin dhe bijtë e tij, Isain, Ejubin, Junusin, Harunin, Sulejmanin dhe Davudin, të cilit i dhamë Zeburin
Ne te frymezuam ty me shpallje sikurse e patem frymezuar Nuhun dhe pejgamberet pas tij; e patem frymezuar Ibrahimin, Ismajlin, Is-hakun, Jakubin dhe pasardhesit e tij, Isain, Ejubin, Junusin, Harunin, Sulejmanin, e Davudit i patem hene Zeburin
Ne të frymëzuam ty me shpallje sikurse e patëm frymëzuar Nuhun dhe pejgamberët pas tij; e patëm frymëzuar Ibrahimin, Ismajlin, Is-hakun, Jakubin dhe pasardhësit e tij, Isain, Ejubin, Junusin, Harunin, Sulejmanin, e Davudit i patëm hënë Zeburin
Ne te frymezuam ty me shpallje sikurse e patem frymezuar Nuhun dhe pejgamberet pas tij; e patem frymezuar Ibrahimin, Ismajlin, Is´hakun, Jakubin dhe pasardhesit e tij, Isain, Ejubin, Junusin, Harunin, Sulejmanin, e Davudit i patem dhene Zeburin
Ne të frymëzuam ty me shpallje sikurse e patëm frymëzuar Nuhun dhe pejgamberët pas tij; e patëm frymëzuar Ibrahimin, Ismajlin, Is´hakun, Jakubin dhe pasardhësit e tij, Isain, Ejubin, Junusin, Harunin, Sulejmanin, e Davudit i patëm dhënë Zeburin

Amharic

inya wede nuhina kerisu behwala wede neberuti nebiyati inidaweredini wede anitemi aweredini፡፡ wede ibirahimimi፣ wede isima‘ilimi፣ wede isihak’imi፣ wede ya‘ik’obimi፣ wede negedochumi፣ wede ‘isami፣ wede ayubimi፣ wede yunusimi፣ wede harunina፣ wede suleyimanimi aweredini፡፡ ledawidimi zeburini set’enewi፡፡
inya wede nuḥina kerisu beḫwala wede neberuti nebīyati inidaweredini wede ānitemi āweredini፡፡ wede ībirahīmimi፣ wede īsima‘īlimi፣ wede īsiḥak’imi፣ wede ya‘ik’obimi፣ wede negedochumi፣ wede ‘īsami፣ wede āyubimi፣ wede yunusimi፣ wede harunina፣ wede suleyimanimi āweredini፡፡ ledawidimi zeburini set’enewi፡፡
እኛ ወደ ኑሕና ከርሱ በኋላ ወደ ነበሩት ነቢያት እንዳወረድን ወደ አንተም አወረድን፡፡ ወደ ኢብራሂምም፣ ወደ ኢስማዒልም፣ ወደ ኢስሓቅም፣ ወደ ያዕቆብም፣ ወደ ነገዶቹም፣ ወደ ዒሳም፣ ወደ አዩብም፣ ወደ ዩኑስም፣ ወደ ሃሩንና፣ ወደ ሱለይማንም አወረድን፡፡ ለዳውድም ዘቡርን ሰጠነው፡፡

Arabic

«إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده و» كما «أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق» ابنيه «ويعقوب» ابن إسحاق «والأسباط» أولاده «وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا» أباه «داود زَبورا» بالفتح اسم للكتاب المؤتى والضم مصدر بمعنى مزبورا أي مكتوبا
'ina 'awhayna 'iilayk -ayha alrswl- btblygh alrisalat kama 'awhayna 'iilaa nuh walnabiiyn min bedh, wa'awhayna 'iilaa 'iibrahim wa'iismaeil wa'iishaq wayaequb wal'asbat -whm al'anbia' aldhyn kanuu fi qabayil bani 'iisrayiyl alathnty eshrt min walad yeqwb- waeisaa wa'ayuwb wayunus waharun wslyman. watayna dawud zbwrana, wahu kitab wshf mktwbt
إنا أوحينا اليك -أيها الرسول- بتبليغ الرسالة كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط -وهم الأنبياء الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة من ولد يعقوب- وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان. وآتينا داود زبورًا، وهو كتاب وصحف مكتوبة
Inna awhayna ilayka kama awhayna ila noohin waalnnabiyyeena min baAAdihi waawhayna ila ibraheema waismaAAeela waishaqa wayaAAqooba waalasbati waAAeesa waayyooba wayoonusa waharoona wasulaymana waatayna dawooda zabooran
innaaa awhainaaa ilaika kamaaa awhainaaa ilaa Noohinw wan nabiyyeena mim ba'dih; wa awhainaaa ilaaa ibraaheema wa Ismaaa'eela wa Ishaaqa wa Ya'qooba wal Asbaati wa 'Eesaa wa Ayyooba wa Yoonusa wa haaroona wa Sulaimaan; wa aatainaa Daawooda Zabooraa
Inna awhayna ilaykakama awhayna ila noohin wannabiyyeenamin baAAdihi waawhayna ila ibraheemawa-ismaAAeela wa-ishaqa wayaAAqooba wal-asbatiwaAAeesa waayyooba wayoonusa waharoona wasulaymanawaatayna dawooda zaboora
Inna awhayna ilayka kama awhayna ila noohin waalnnabiyyeena min baAAdihi waawhayna ila ibraheema wa-ismaAAeela wa-ishaqa wayaAAqooba waal-asbati waAAeesa waayyooba wayoonusa waharoona wasulaymana waatayna dawooda zabooran
inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wal-nabiyina min baʿdihi wa-awhayna ila ib'rahima wa-is'maʿila wa-is'haqa wayaʿquba wal-asbati waʿisa wa-ayyuba wayunusa waharuna wasulaymana waatayna dawuda zaburan
inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wal-nabiyina min baʿdihi wa-awhayna ila ib'rahima wa-is'maʿila wa-is'haqa wayaʿquba wal-asbati waʿisa wa-ayyuba wayunusa waharuna wasulaymana waatayna dawuda zaburan
innā awḥaynā ilayka kamā awḥaynā ilā nūḥin wal-nabiyīna min baʿdihi wa-awḥaynā ilā ib'rāhīma wa-is'māʿīla wa-is'ḥāqa wayaʿqūba wal-asbāṭi waʿīsā wa-ayyūba wayūnusa wahārūna wasulaymāna waātaynā dāwūda zabūran
۞ إِنَّاۤ أَوۡحَیۡنَاۤ إِلَیۡكَ كَمَاۤ أَوۡحَیۡنَاۤ إِلَىٰ نُوحࣲ وَٱلنَّبِیِّـۧنَ مِنۢ بَعۡدِهِۦۚ وَأَوۡحَیۡنَاۤ إِلَىٰۤ إِبۡرَ ٰهِیمَ وَإِسۡمَـٰعِیلَ وَإِسۡحَـٰقَ وَیَعۡقُوبَ وَٱلۡأَسۡبَاطِ وَعِیسَىٰ وَأَیُّوبَ وَیُونُسَ وَهَـٰرُونَ وَسُلَیۡمَـٰنَۚ وَءَاتَیۡنَا دَاوُۥدَ زَبُورࣰا
۞إِنَّا أَوۡحَيۡنَا إِلَيۡكَ كَمَا أَوۡحَيۡنَا إِلَىٰ نُوحࣲ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعۡدِهِۦۚ وَأَوۡحَيۡنَا إِلَىٰ إِبۡرَٰهِيمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡأَسۡبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَٰرُونَ وَسُلَيۡمَٰنَۚ وَءَاتَيۡنَا دَاوُۥدَ زَبُورࣰ ا
إِنَّآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ كَمَآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ نُوحࣲ وَاَلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعۡدِهِۦۚ وَأَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَاَلۡأَسۡبَاطِ وَعِيسٜ يٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَٰرُونَ وَسُلَيۡمَٰنَۚ وَءَاتَيۡنَا دَاوُۥدَ زَبُورࣰ ا
إِنَّآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ كَمَآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ نُوحٖ وَاَلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعۡدِهِۦۚ وَأَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَاَلۡأَسۡبَاطِ وَعِيسۭيٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَٰرُونَ وَسُلَيۡمَٰنَۚ وَءَاتَيۡنَا دَاوُۥدَ زَبُورٗا
اِنَّا٘ اَوۡحَيۡنَا٘ اِلَيۡكَ كَمَا٘ اَوۡحَيۡنَا٘ اِلٰي نُوۡحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنۭۡ بَعۡدِهٖۚ وَاَوۡحَيۡنَا٘ اِلٰ٘ي اِبۡرٰهِيۡمَ وَاِسۡمٰعِيۡلَ وَاِسۡحٰقَ وَيَعۡقُوۡبَ وَالۡاَسۡبَاطِ وَعِيۡسٰي وَاَيُّوۡبَ وَيُوۡنُسَ وَهٰرُوۡنَ وَسُلَيۡمٰنَۚ وَاٰتَيۡنَا دَاوٗدَ زَبُوۡرًاۚ‏
۞ إِنَّاۤ أَوۡحَیۡنَاۤ إِلَیۡكَ كَمَاۤ أَوۡحَیۡنَاۤ إِلَىٰ نُوحࣲ وَٱلنَّبِیِّـۧنَ مِنۢ بَعۡدِهِۦۚ وَأَوۡحَیۡنَاۤ إِلَىٰۤ إِبۡرَ ٰ⁠هِیمَ وَإِسۡمَـٰعِیلَ وَإِسۡحَـٰقَ وَیَعۡقُوبَ وَٱلۡأَسۡبَاطِ وَعِیسَىٰ وَأَیُّوبَ وَیُونُسَ وَهَـٰرُونَ وَسُلَیۡمَـٰنَۚ وَءَاتَیۡنَا دَاوُۥدَ زَبُورࣰا
اِنَّا٘ اَوۡحَيۡنَا٘ اِلَيۡكَ كَمَا٘ اَوۡحَيۡنَا٘ اِلٰي نُوۡحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنۣۡ بَعۡدِهٖﵐ وَاَوۡحَيۡنَا٘ اِلٰ٘ي اِبۡرٰهِيۡمَ وَاِسۡمٰعِيۡلَ وَاِسۡحٰقَ وَيَعۡقُوۡبَ وَالۡاَسۡبَاطِ وَعِيۡسٰي وَاَيُّوۡبَ وَيُوۡنُسَ وَهٰرُوۡنَ وَسُلَيۡمٰنَﵐ وَاٰتَيۡنَا دَاوٗدَ زَبُوۡرًا ١٦٣ﶔ
Inna 'Awhayna 'Ilayka Kama 'Awhayna 'Ila Nuhin Wa An-Nabiyina Min Ba`dihi Wa 'Awhayna 'Ila 'Ibrahima Wa 'Isma`ila Wa 'Ishaqa Wa Ya`quba Wa Al-'Asbati Wa `Isa Wa 'Ayyuba Wa Yunus Wa Haruna Wa Sulaymana Wa 'Atayna Dawuda Zaburaan
Innā 'Awĥaynā 'Ilayka Kamā 'Awĥaynā 'Ilá Nūĥin Wa An-Nabīyīna Min Ba`dihi Wa 'Awĥaynā 'Ilá 'Ibrāhīma Wa 'Ismā`īla Wa 'Isĥāqa Wa Ya`qūba Wa Al-'Asbāţi Wa `Īsá Wa 'Ayyūba Wa Yūnus Wa Hārūna Wa Sulaymāna Wa 'Ātaynā Dāwūda Zabūrāan
إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَيٰ نُوحࣲ وَالنَّبِيٓـِٕۧنَ مِنۢ بَعْدِهِۦۖ وَأَوْحَيْنَا إِلَيٰ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَيٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَٰرُونَ وَسُلَيْمَٰنَۖ وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُوراࣰۖ‏
۞إِنَّا أَوۡحَيۡنَا إِلَيۡكَ كَمَا أَوۡحَيۡنَا إِلَىٰ نُوحࣲ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعۡدِهِۦۚ وَأَوۡحَيۡنَا إِلَىٰ إِبۡرَٰهِيمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡأَسۡبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَٰرُونَ وَسُلَيۡمَٰنَۚ وَءَاتَيۡنَا دَاوُۥدَ زَبُورࣰ ا
۞إِنَّآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ كَمَآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ نُوحࣲ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعۡدِهِۦۚ وَأَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡأَسۡبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَٰرُونَ وَسُلَيۡمَٰنَۚ وَءَاتَيۡنَا دَاوُۥدَ زَبُورࣰ ا
۞ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ۚ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا
إِنَّا أَوۡحَيۡنَا إِلَيۡك كَّمَا أَوۡحَيۡنَا إِلَىٰ نُوحࣲ وَاَلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعۡدِهِۦۚ وَأَوۡحَيۡنَا إِلَىٰ إِبۡرَٰهِيمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَاَلۡأَسۡبَاطِ وَعِيسٜ يٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَٰرُونَ وَسُلَيۡمَٰنَۚ وَءَاتَيۡنَا دَاوُۥدَ زَبُورࣰ ا
إِنَّا أَوۡحَيۡنَا إِلَيۡك كَّمَا أَوۡحَيۡنَا إِلَىٰ نُوحٖ وَاَلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعۡدِهِۦۚ وَأَوۡحَيۡنَا إِلَىٰ إِبۡرَٰهِيمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَاَلۡأَسۡبَاطِ وَعِيسۭيٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَٰرُونَ وَسُلَيۡمَٰنَۚ وَءَاتَيۡنَا دَاوُۥدَ زَبُورٗا
۞إِنَّآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ كَمَآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ نُوحٖ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعۡدِهِۦۚ وَأَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡأَسۡبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَٰرُونَ وَسُلَيۡمَٰنَۚ وَءَاتَيۡنَا دَاوُۥدَ زَبُورٗا
۞إِنَّآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ كَمَآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ نُوحࣲ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعۡدِهِۦۚ وَأَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡأَسۡبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَٰرُونَ وَسُلَيۡمَٰنَۚ وَءَاتَيۡنَا دَاوُۥدَ زَبُورࣰ ا
۞انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبين من بعده واوحينا الى ابرهيم واسمعيل واسحق ويعقوب والاسباط وعيسى وايوب ويونس وهرون وسليمن وءاتينا داود زبور ا
اِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَيٰ نُوحࣲ وَالنَّبِيٓـِٕۧنَ مِنۢ بَعْدِهِۦۖ وَأَوْحَيْنَآ إِلَيٰٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالَاسْبَاطِ وَعِيس۪يٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَٰرُونَ وَسُلَيْمَٰنَۖ وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُوراࣰۖ
۞إِنَّآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ كَمَآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ نُوحٖ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعۡدِهِۦۚ وَأَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡأَسۡبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَٰرُونَ وَسُلَيۡمَٰنَۚ وَءَاتَيۡنَا دَاوُۥدَ زَبُورٗا (وَالأَسْبَاطِ: الأَنْبِيَاءِ مِنْ وَلَدِ يَعْقُوبَ - عليه السلام -، الَّذِينَ بُعِثُوا فِي قَبَائِلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ الاِثْنَتَيْ عَشْرَةَ)
۞انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبين من بعده واوحينا الى ابرهيم واسمعيل واسحق ويعقوب والاسباط وعيسى وايوب ويونس وهرون وسليمن وءاتينا داود زبورا (والاسباط: الانبياء من ولد يعقوب - عليه السلام -، الذين بعثوا في قبايل بني اسراييل الاثنتي عشرة)

Assamese

Niscaya ami tomara ocarata ahi praerana karaicho, yenekai nuha arau te'omra parararti nabisakalara prati ahi praerana karaichilo; arau ibraahima, ichama'ila, ichahakba, iyakbuba arau te'omra bansadhara, icha, a'i'uba, i'unucha, harauna arau chula'imanara ocarato ahi praerana karaichilo arau da'udaka pradana karaichilo yabura
Niścaẏa āmi tōmāra ōcarata ahī praēraṇa karaichō, yēnēkai nūha ārau tē'ōm̐ra pararartī nabīsakalara prati ahī praēraṇa karaichilō; ārau ibraāhīma, ichamā'īla, ichahākba, iẏākbūba ārau tē'ōm̐ra banśadhara, īchā, ā'i'uba, i'unucha, hārauna ārau chulā'imānara ōcaratō ahī praēraṇa karaichilō ārau dā'ūdaka pradāna karaichilō yābūra
নিশ্চয় আমি তোমাৰ ওচৰত অহী প্ৰেৰণ কৰিছো, যেনেকৈ নূহ আৰু তেওঁৰ পৰৱৰ্তী নবীসকলৰ প্ৰতি অহী প্ৰেৰণ কৰিছিলো; আৰু ইব্ৰাহীম, ইছমাঈল, ইছহাক্ব, ইয়াক্বূব আৰু তেওঁৰ বংশধৰ, ঈছা, আইউব, ইউনুছ, হাৰুন আৰু ছুলাইমানৰ ওচৰতো অহী প্ৰেৰণ কৰিছিলো আৰু দাঊদক প্ৰদান কৰিছিলো যাবূৰ।

Azerbaijani

Biz Nuha və ondan sonrakı peygəmbərlərə vəhy etdiyimiz kimi sənə də vəhy etdik. Biz Ibrahimə, Ismailə, Ishaqa, Yaquba və onun nəslinə, Isaya, Əyyuba, Yunusa, Haruna və Suleymana da vəhy etdik. Davuda da Zəburu verdik
Biz Nuha və ondan sonrakı peyğəmbərlərə vəhy etdiyimiz kimi sənə də vəhy etdik. Biz İbrahimə, İsmailə, İshaqa, Yaquba və onun nəslinə, İsaya, Əyyuba, Yunusa, Haruna və Süleymana da vəhy etdik. Davuda da Zəburu verdik
Biz Nuha və ondan son­ra­kı pey­gəmbərlərə vəhy etdi­yi­miz kimi, sənə də vəhy etdik. Biz Ib­rahimə, Ismailə, Is­ha­qa, Yaquba və onun nəslinə, Isa­ya, Əy­yuba, Yunusa, Haruna və Suley­ma­na da vəhy etdik. Da­vuda da Zəbu­ru ver­dik
Biz Nuha və ondan son­ra­kı pey­ğəmbərlərə vəhy etdi­yi­miz kimi, sənə də vəhy etdik. Biz İb­rahimə, İsmailə, İs­ha­qa, Yaquba və onun nəslinə, İsa­ya, Əy­yuba, Yunusa, Haruna və Süley­ma­na da vəhy etdik. Da­vuda da Zəbu­ru ver­dik
(Ya Rəsulum!) Biz Nuha və ondan sonrakı peygəmbərlərə vəhy gondərdiyimiz kimi, sənə də vəhy gondərdik. Biz Ibrahimə, Ismailə, Ishaqa, Yə’quba və onun ovladlarına, Isaya, Əyyuba, Yunisa, Haruna və Suleymana da vəhy gondərdik. Biz Davuda da Zəburu verdik
(Ya Rəsulum!) Biz Nuha və ondan sonrakı peyğəmbərlərə vəhy göndərdiyimiz kimi, sənə də vəhy göndərdik. Biz İbrahimə, İsmailə, İshaqa, Yə’quba və onun övladlarına, İsaya, Əyyuba, Yunisa, Haruna və Süleymana da vəhy göndərdik. Biz Davuda da Zəburu verdik

Bambara

ߊ߲ ߣߐ߬ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߟߴߌ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߣߎߤߊ߲߫ ߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߡߊ߬߸ ߌߛߌ߬ߡߊ߬ߌߟߊ߫ ߡߊ߬߸ ߌߛߌ߬ߤߊ߯ߞߊ߫ ߡߊ߬߸ ߦߊ߬ߞߎߓߊ߫ ߡߊ߬߸ ߓߊߓߏ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬߸ ߌߛߊ߫ ߡߊ߬߸ ߦߎ߯ߓߊ߫ ߡߊ߬߸ ߦߣߎߛߊ߫ ߡߊ߬߸ ߤߊߙߎߣߊ߫ ߡߊ߬߸ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߘߊߎߘߊ߫ ߛߐ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ߛߋ߲ ߟߍߙߊ ߟߊ߫
ߊ߲ ߣߐ߬ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߟߴߌ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߸ ߦߏ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߣߎߤߊ߲߫ ߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ( ߕߐ߭ ) ߟߎ߫ ߡߊ߬ ( ߣߎߤߎ߲߫ ) ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߌߛߌ߬ߡߊ߬ߌߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߌߛߌ߬ߤߊ߯ߞߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߦߊ߬ߞߎߓߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߓߊߓߏ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߌߛߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߦߎ߯ߓߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߦߣߎߛߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߤߊߙߎߣߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߘߊߎߘߊ߫ ߛߐ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ߛߋ߲ ߠߎ߬ ߟߍߙߊ ߟߊ߫
ߊ߲ ߣߐ߬ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߟߴߌ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߣߎߤߊ߲߫ ߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߡߊ߬߸ ߌߛߌ߬ߡߊ߬ߌߟߊ߫ ߡߊ߬߸ ߌߛߌ߬ߤߊ߯ߞߊ߫ ߡߊ߬߸ ߦߊ߬ߞߎߓߊ߫ ߡߊ߬߸ ߓߊߓߏ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬߸ ߌߛߊ߫ ߡߊ߬߸ ߦߎ߯ߓߊ߫ ߡߊ߬߸ ߦߣߎߛߊ߫ ߡߊ߬߸ ߤߊߙߎߣߊ߫ ߡߊ߬߸ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߘߊߎߘߊ߫ ߛߐ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ߛߋ߲ ߟߍߙߊ ߟߊ߫

Bengali

Niscaya amara apanara nikata ohi prerana karechilama [1], yemana nuha o tara parabarti nabiganera prati ohi prerana karechilama [2], ara ibarahima, isama'ila, isahaka, iya’kuba o tara bansadharagana, isa, a'i'uba, i'unusa, haruna o sula'imanera nikata'o ohi prerana karechilama ebam da'udake pradana karechilama yabura
Niścaẏa āmarā āpanāra nikaṭa ōhī prēraṇa karēchilāma [1], yēmana nūha ō tāra parabartī nabīgaṇēra prati ōhī prēraṇa karēchilāma [2], āra ibarāhīma, isamā'īla, isahāka, iẏā’kūba ō tāra banśadharagaṇa, īsā, ā'i'uba, i'unusa, hārūna ō sulā'imānēra nikaṭa'ō ōhī prēraṇa karēchilāma ēbaṁ dā'udakē pradāna karēchilāma yābūra
নিশ্চয় আমরা আপনার নিকট ওহী প্রেরণ করেছিলাম [১], যেমন নূহ ও তার পরবর্তী নবীগণের প্রতি ওহী প্রেরণ করেছিলাম [২], আর ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া’কূব ও তার বংশধরগণ, ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারূন ও সুলাইমানের নিকটও ওহী প্রেরণ করেছিলাম এবং দাউদকে প্রদান করেছিলাম যাবূর।
Ami apanara prati ohi pathiyechi, yemana kare ohi pathiyechilama nuhera prati ebam se samasta nabi-rasulera prati yamra tamra pare prerita hayechena. Ara ohi pathiyechi, isama'ila, ibrahima, isahaka, iyakuba, o tamra santabargera prati ebam isa, a'iyuba, i'unusa, haruna o sulayamanera prati. Ara ami da'udake dana karechi yabura grantha.
Āmi āpanāra prati ōhī pāṭhiẏēchi, yēmana karē ōhī pāṭhiẏēchilāma nūhēra prati ēbaṁ sē samasta nabī-rasūlēra prati yām̐rā tām̐ra parē prērita haẏēchēna. Āra ōhī pāṭhiẏēchi, isamā'īla, ibrāhīma, isahāka, iẏākuba, ō tām̐ra santābargēra prati ēbaṁ īsā, ā'iẏuba, i'unūsa, hāruna ō sulāẏamānēra prati. Āra āmi dā'udakē dāna karēchi yabura grantha.
আমি আপনার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি, যেমন করে ওহী পাঠিয়েছিলাম নূহের প্রতি এবং সে সমস্ত নবী-রসূলের প্রতি যাঁরা তাঁর পরে প্রেরিত হয়েছেন। আর ওহী পাঠিয়েছি, ইসমাঈল, ইব্রাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব, ও তাঁর সন্তাবর্গের প্রতি এবং ঈসা, আইয়ুব, ইউনূস, হারুন ও সুলায়মানের প্রতি। আর আমি দাউদকে দান করেছি যবুর গ্রন্থ।
ara rasulaganake yamdera katha itipurbe tomara kache barnana karechi, ara rasulaganake yamdera bisaye tomara kache ullekha kari ni; ara allah musara sange balechilena kathabarta
āra rasūlagaṇakē yām̐dēra kathā itipūrbē tōmāra kāchē barṇanā karēchi, āra rasūlagaṇakē yām̐dēra biṣaẏē tōmāra kāchē ullēkha kari ni; āra āllāh mūsāra saṅgē balēchilēna kathābārtā
আর রসূলগণকে যাঁদের কথা ইতিপূর্বে তোমার কাছে বর্ণনা করেছি, আর রসূলগণকে যাঁদের বিষয়ে তোমার কাছে উল্লেখ করি নি; আর আল্লাহ্ মূসার সঙ্গে বলেছিলেন কথাবার্তা

Berber

Ih, Nweeea yak ed, akken Nweeea i Nue, akked lambiyya deffir es. Nweeea i Iboahim, Ismaail, Iseaq, Iaaqub, laaoac, Aisa, Yub, Yunes, Harun, Sliman. Nefka Ihellilen i Dawed
Ih, Nweêêa yak ed, akken Nweêêa i Nuê, akked lambiyya deffir es. Nweêêa i Ibôahim, Ismaâil, Isêaq, Iaâqub, laâôac, Âisa, Yub, Yunes, Harun, Sliman. Nefka Ihellilen i Dawed

Bosnian

Mi objavljujemo tebi kao sto smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega, a objavljivali smo i Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu i unucima, i Isau, i Ejjubu, i Junusu, i Harunu, i Sulejmanu, a Davudu smo dali Zebur –
Mi objavljujemo tebi kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega, a objavljivali smo i Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu i unucima, i Isau, i Ejjubu, i Junusu, i Harunu, i Sulejmanu, a Davudu smo dali Zebur –
Mi objavljujemo tebi kao sto smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega, a objavili smo i Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu i unucima, i Isau, i Ejjubu, i Junusu, i Harunu, i Sulejmanu, a Davudu smo dali Zebur
Mi objavljujemo tebi kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega, a objavili smo i Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu i unucima, i Isau, i Ejjubu, i Junusu, i Harunu, i Sulejmanu, a Davudu smo dali Zebur
Mi objavljujemo tebi kao sto smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega, objavljivali smo Ibrahimu, i Ismailu i Ishaku i Jakubu i potomcima, i Isau, i Ejjubu, i Junusu, i Harunu, i Sulejmanu, a Davudu smo dali Zebur
Mi objavljujemo tebi kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega, objavljivali smo Ibrahimu, i Ismailu i Ishaku i Jakubu i potomcima, i Isau, i Ejjubu, i Junusu, i Harunu, i Sulejmanu, a Davudu smo dali Zebur
Uistinu! Mi ti objavljujemo kao sto smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega. I objavljivali smo Ibrahimu i Ismailu i Ishaku i Jakubu i plemenima, i Isau i Ejjubu, i Junusu i Harunu i Sulejmanu, a Dawudu smo dali Zebur
Uistinu! Mi ti objavljujemo kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega. I objavljivali smo Ibrahimu i Ismailu i Ishaku i Jakubu i plemenima, i Isau i Ejjubu, i Junusu i Harunu i Sulejmanu, a Dawudu smo dali Zebur
‘INNA ‘EWHEJNA ‘ILEJKE KEMA ‘EWHEJNA ‘ILA NUHIN WE EN-NEBIJINE MIN BA’DIHI WE ‘EWHEJNA ‘ILA ‘IBRAHIME WE ‘ISMA’ILE WE ‘ISHAKA WE JA’KUBE WEL-’ESBATI WE ‘ISA WE ‘EJJUBE WE JUNUS WE HARUNE WE SULEJMANE WE ‘ATEJNA DAWUDE ZEBURÆN
Mi objavljujemo tebi kao sto smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega, objavljivali smo Ibrahimu, i Ismailu i Ishaku i Jakubu i potomcima, i Isau, i Ejjubu, i Junusu, i Harunu, i Sulejmanu, a Davudu smo dali Zebur
Mi objavljujemo tebi kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega, objavljivali smo Ibrahimu, i Ismailu i Ishaku i Jakubu i potomcima, i Isau, i Ejjubu, i Junusu, i Harunu, i Sulejmanu, a Davudu smo dali Zebur

Bulgarian

Nie ti dadokhme otkrovenie, kakto dadokhme na Nukh i na prorotsite sled nego, i dadokhme otkrovenie na Ibrakhim i Ismail, i Iskhak, i Yakub, i rodovete, i Isa, i Aiyub, i Yunus, i Kharun, i Sulaiman, i na Daud darikhme Psalmite
Nie ti dadokhme otkrovenie, kakto dadokhme na Nukh i na prorotsite sled nego, i dadokhme otkrovenie na Ibrakhim i Ismail, i Iskhak, i Yakub, i rodovete, i Isa, i Aĭyub, i Yunus, i Kharun, i Sulaĭman, i na Daud darikhme Psalmite
Ние ти дадохме откровение, както дадохме на Нух и на пророците след него, и дадохме откровение на Ибрахим и Исмаил, и Исхак, и Якуб, и родовете, и Иса, и Айюб, и Юнус, и Харун, и Сулайман, и на Дауд дарихме Псалмите

Burmese

ဧကန်စင်စစ်၊ ငါအရှင်မြတ်သည် တမန်တော်နူးဟ်နှင့်သူ့နောက်တွင် ပေါ်ထွန်းခဲ့သည့် နဗီတမန်တော်များဖြစ်ကြသော တမန်တော်အီဗ်ရာဟီးမ်၊ အီစ္စမာအီးလ်၊ အီးစ်ဟာ့ခ်၊ ယာကူဗ်မျိုးနွယ်စုဆိုင်ရာ တမန်တော်များ၊ တမန်တော်အီစာ၊ ယူနူးစ်၊ ဟာရွန်၊ ဆူလိုင်မန်နှင့်ဇဗူးရ်ကျမ်းပေးအပ်တော်မူခဲ့သော တမန်တော်ဒါဝူဒ်တို့အပေါ် (အရှင့်အမိန့် ပညတ်ချက်များကို) ထုတ်ဖော်ဖွင့်ချ၍ ပို့ချစေတော်မူသကဲ့သို့ပင် အသင် (တမန်တော်) အပေါ်လည်း ထုတ်ဖော်ဖွင့်ချ၍ ပို့ချစေတော်မူခြင်းဖြစ်၏။
၁၆၃။ မှတ်သားလော့။ ငါအသျှင်မြတ်သည် တမန်တော်နူဟိုနှင့် ထိုတမန်တော်နောက်တွင်ပွင့်သော တမန်တော်များအား ၎င်းတို့၏စိတ်တွင် ငါ၏ဗျာဒိတ်တော်ကို ထင်ရှားစေသောနည်းဖြင့် ဗျာဒိတ် ပေးတော်မူသကဲ့သို့ သင့်အားလည်း ဗျာဒိတ်ပေးတော်မူ၏။ တမန်တော် အီဗရာဟီမ်၊ တမန်တော် အစ္စမာအီလ်၊ တမန်တော် အီဆတ်(က်)၊ တမန်တော် ယာကူ(တ်)နှင့် သားမြေးတို့၊ တမန်တော် အီဆာ၊ တမန်တော် အိုင့်ယု(ဘ်)၊ တမန်တော် ယူနွတ်(စ်)၊ တမန်တော် ဟာရွန်း၊ တမန်တော် စိုလိုင်မန်တို့ကို ဗျာဒိတ်ပေးသောနည်းအားဖြင့် သင့်ကိုလည်း ဗျာဒိတ်ပေးသနားတော်မူ၏။ တမန်တော် ဒါဝတ်အား ဇဘူရ်မည်သောကျမ်းတော်ကို သင်ပေးတော်မူသကဲ့သို့ သင့်အားလည်း ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်ကို ပေးတော်မူ၏။
ဧကန်စင်စစ် ငါအရှင်မြတ်သည် (နဗီတမန်တော်) နူဟ်နှင့် ယင်း (နဗီတမန်တော် နူဟ်) ၏နောက်၌ ပွင့်ခဲ့ကြလေသော နဗီတမန်တော်တို့ထံသို့ (ဝဟ်ယ်) အမိန့်ဗျာဒိတ်တော်များ ပို့တော်မူဘိသကဲ့သို့လည်းကောင်း၊ (နဗီတမန်တော်) အစ်ဗ်ရာဟီမ်၊ (နဗီတမန်တော်) အစ္စမာအီလ်၊ (နဗီတမန်တော်) အစ္စဟာက် (နဗီတမန်တော်) ယအ်ကူဗ်၊ (ထို နဗီတမန်တော်ယအ်ကူဗ်၏) သား-မြေး-မြစ် (တို့တွင် ပွင့်လေသော နဗီတမန်တော်များ) ၊ (နဗီတမန်တော်) အီစာ၊ (နဗီတမန်တော်) အိုက်ယူဗ်၊ (နဗီတမန်တော်) ယူနွတ်စ်၊ (နဗီတမန်တော်) ဟာရူန်နှင့် (နဗီတမန်တော်) ဆူလိုင်မာန်တို့ထံသို့ (ဝဟ်ယ်) အမိန့်ဗျာဒိတ်တော်များ ပို့တော်မူဘိသကဲ့သို့လည်းကောင်း၊ (နဗီတမန်တော်) ဒါဝူဒ်အား ဇဗူရ်ကျမ်းတော်ကို ချီးမြှင့်ပေးသနားတော်မူဘိသကဲ့သို့လည်းကောင်း၊ အသင့်ထံသို့လည်း (ဝဟ်ယ်) အမိန့်ဗျာဒိတ်တော်များကို ပို့တော်မူခဲ့လေသတည်း။
ငါအရှင်မြတ်သည် (တမန်‌တော်)နူးဟ်နှင့် ၎င်း၏‌နောက်တွင် ပွင့်‌ပေါ်လာခဲ့ကြ‌သော နဗီတမန်‌တော်များထံသို့ ဝဟီအမိန့်‌တော်ပို့ချ‌တော်မူသကဲ့သို့လည်း‌ကောင်း၊ (တမန်‌တော်များဖြစ်သည့်) အိဗ်ရာဟီမ်၊ အစ္စမာအီလ်၊ အစ္စဟာက်၊ ယအ်ကူဗ်နှင့် (၎င်းတို့၏)သား‌မြေးမြစ်(တို့ထဲတွင် ပွင့်‌ပေါ်ခဲ့‌သော နဗီတမန်‌တော်များဖြစ်သည့်)၊ အီစာ၊ အိုင်ယူဗ်၊ ယူနွတ်စ်၊ ဟာရုူန်နှင့် စုလိုင်မာန်တို့အ‌ပေါ်၌ ဝဟီအမိန့်‌တော်ပို့ချ‌တော်မူသကဲ့သို့လည်း‌ကောင်း၊ (တမန်‌တော်)ဒါဝူဒ်ကို ဇဗူရ်ကျမ်း‌ပေး‌တော်မူသကဲ့သို့လည်း‌ကောင်း၊ အမှန်စင်စစ် ငါအရှင်မြတ်သည် အသင်(တမန်‌တော်)ထံသို့လည်း ဝဟီအမိန့်‌တော်ပို့ချ‌တော်မူခဲ့‌ပေသည်။

Catalan

T'hem fet una revelacio, com vam fer una revelacio a Noe i als profeta que li van seguir. Vam fer una revelacio a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, als tribus, Jesus, Job, Jonas, Aaron i Salomon. I vam donar a David Salms
T'hem fet una revelació, com vam fer una revelació a Noé i als profeta que li van seguir. Vam fer una revelació a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, als tribus, Jesús, Job, Jonás, Aarón i Salomón. I vam donar a David Salms

Chichewa

Ife tavumbulutsa kwa iwe monga momwe tidavumbulutsira kwa Nowa ndi kwa Atumwi ena amene anadza pambuyo pa iye. Ndipo tidavumbulutsa kwa Abrahamu, Ishimayeli, Isake, Yakobo ndi a mitundu, Yesu, Yobu, Yona, Aroni ndi Solomoni ndipo Davide tidamupatsa Buku la Masalimo
“Ndithudi, takuvumbulutsira (chivumbulutso) monga momwe tidamuvumbulutsira Nuh (Nowa) ndi aneneri amene anadza pambuyo pake. Ndipo tidamuvumbulutsiranso Ibrahim, Ismail, Ishâq, Ya’qub ndi mbumba yake. Ndipo (tidamuvumbulutsiranso) Isa (Yesu), Ayyub (Yobu), Yunus (Yona), Haarun (Aroni) ndi Sulaiman, ndipo Daud tidampatsa Zabur (Masalimo)

Chinese(simplified)

Wo que yi qishi ni, youru wo qishi nu ha he zai ta zhihou de zhong xianzhi yiyang, ye youru wo qishi yi bo la xin, yi sima yi, yi si ha ge, ye er gu bai ge zhipai, yiji er sa, an you bo, you nu si, ha lun, su lai man yiyang. Wo yi “zai bu bo” shangci da wu de.
Wǒ què yǐ qǐshì nǐ, yóurú wǒ qǐshì nǔ hā hé zài tā zhīhòu de zhòng xiānzhī yīyàng, yě yóurú wǒ qǐshì yì bo lā xīn, yì sīmǎ yí, yì sī hā gé, yè ěr gū bái gè zhīpài, yǐjí ěr sā, ān yōu bo, yōu nǔ sī, hā lún, sù lái màn yīyàng. Wǒ yǐ “zǎi bū bo” shǎngcì dá wǔ dé.
我确已启示你,犹如我启示努哈和在他之后的众先知一样, 也犹如我启示易卜拉欣、易司马仪、易司哈格、叶尔孤白各支派,以及尔撒、安优卜、优努司、哈伦、素莱曼一样。我以《宰逋卜》赏赐达五德。
Wo suo qishi ni [zhu 1][mu sheng] de, zhengru wo suo qishi nu ha he zai ta zhihou de xianzhimen de, ye zhengru wo suo qishi yi bu la xin, yi si ma yi, yi si ha ge, ya gubu he ge buluo [ya gubu de shi'er ge er zi] de, yiji er sa, ai you bu, you nu si, ha lun he su lai man de, bingqie wo ci gei da wude “zai bu'er”[zhu 2].
Wǒ suǒ qǐshì nǐ [zhù 1][mù shèng] de, zhèngrú wǒ suǒ qǐshì nǔ hā hé zài tā zhīhòu de xiānzhīmen de, yě zhèngrú wǒ suǒ qǐshì yī bù lā xīn, yī sī mǎ yì, yī sī hā gé, yǎ gǔbù hé gè bùluò [yǎ gǔbù de shí'èr gè er zi] de, yǐjí ěr sà, ài yōu bù, yōu nǔ sī, hā lún hé sū lái màn de, bìngqiě wǒ cì gěi dá wǔdé “zǎi bù'ěr”[zhù 2].
我所启示你[注1][穆圣]的,正如我所启示努哈和在他之后的先知们的,也正如我所启示伊布拉欣、伊斯马义、伊斯哈格、雅古布和各部落[雅古布的十二个儿子]的,以及尔萨、艾优布、优努斯、哈伦和苏莱曼的,并且我赐给达伍德《宰布尔》[注2]。
Wo que yi qishi ni, youru wo qishi nu ha he zai ta zhihou de zhong xianzhi yiyang, ye youru wo qishi yi bo la xin, yi sima yi, yi si ha ge, ye er gu bai he ge zhipai, yiji er sa, an you bo, you nu si, ha lun, su lai man yiyang. Wo yi “zai bu er” shangci da wu de
Wǒ què yǐ qǐshì nǐ, yóurú wǒ qǐshì nǔ hā hé zài tā zhīhòu de zhòng xiānzhī yīyàng, yě yóurú wǒ qǐshì yì bo lā xīn, yì sīmǎ yí, yì sī hā gé, yè ěr gū bái hé gè zhīpài, yǐjí ěr sā, ān yōu bo, yōu nǔ sī, hā lún, sù lái màn yīyàng. Wǒ yǐ “zǎi bū ěr” shǎngcì dá wǔ dé
我确已启示你,犹如我启示努哈和在他之后的众先知一样,也犹如我启示易卜拉欣、易司马仪、易司哈格、叶尔孤白和各支派,以及尔撒、安优卜、优努司、哈伦、素莱曼一样。我以《宰逋尔》赏赐达五德。

Chinese(traditional)

Wo que yi qishi ni, youru wo qishi nu ha he zai ta zhihou de zhong xianzhi yiyang, ye youru wo qishi yi bo la xin, yi sima yi, yi si ha ge, ye er gu bai ge zhipai, yiji er sa, an you bo, you nu si, ha lun, su lai man yiyang. Wo yi “zai bu er” shangci da wu de
Wǒ què yǐ qǐshì nǐ, yóurú wǒ qǐshì nǔ hā hé zài tā zhīhòu de zhòng xiānzhī yīyàng, yě yóurú wǒ qǐshì yì bo lā xīn, yì sīmǎ yí, yì sī hā gé, yè ěr gū bái gè zhīpài, yǐjí ěr sā, ān yōu bo, yōu nǔ sī, hā lún, sù lái màn yīyàng. Wǒ yǐ “zǎi bū ěr” shǎngcì dá wú dé
我确已启示你,犹如我启示努哈和在他之后的众先 知一样,也犹如我启示易卜拉欣、易司马仪、易司哈格、 叶尔孤白各支派,以及尔撒、安优卜、优努斯、哈伦、素 莱曼一样。我以《宰逋尔》赏赐达吾德。
Wo que yi qishi ni, youru wo qishi nu ha he zai ta zhihou de zhong xianzhi yiyang, ye youru wo qishi yi bo la xin, yi sima yi, yi si ha ge, ye er gu bai ge zhipai, yiji er sa, an you bo, you nu si, ha lun, su lai man yiyang. Wo yi “zai bu er” shangci da wu de.
Wǒ què yǐ qǐshì nǐ, yóurú wǒ qǐshì nǔ hā hé zài tā zhīhòu de zhòng xiānzhī yīyàng, yě yóurú wǒ qǐshì yì bo lā xīn, yì sīmǎ yí, yì sī hā gé, yè ěr gū bái gè zhīpài, yǐjí ěr sā, ān yōu bo, yōu nǔ sī, hā lún, sù lái màn yīyàng. Wǒ yǐ “zǎi bū ěr” shǎngcì dá wǔ dé.
我確已啟示你,猶如我啟示努哈和在他之後的眾先知一樣,也猶如我啟示易卜拉欣、易司馬儀、易司哈格、葉爾孤白各支派,以及爾撒、安優卜、優努司、哈倫、素萊曼一樣。我以《宰逋爾》賞賜達五德。

Croatian

Uistinu! Mi ti objavljujemo kao sto smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega. I objavljivali smo Ibrahimu i Ismailu i Ishaku i Jakubu i plemenima, i Isau i Ejjubu, i Junusu i Harunu i Sulejmanu, a Dawudu smo dali Zebur
Uistinu! Mi ti objavljujemo kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega. I objavljivali smo Ibrahimu i Ismailu i Ishaku i Jakubu i plemenima, i Isau i Ejjubu, i Junusu i Harunu i Sulejmanu, a Dawudu smo dali Zebur

Czech

Zajiste dali jsme ti zjeveni, jakoz dali jsme je Noemovi a prorokum po nem: a jakoz dali jsme je Abrahamovi a Ismaelovi a Isakovi a Jakubovi a kmenum a Jezisovi a Jobovi a Jonasi a Aronovi a Salamounovi, a jakoz Davidovi dali jsme zalmy
Zajisté dali jsme ti zjevení, jakož dali jsme je Noemovi a prorokům po něm: a jakož dali jsme je Abrahamovi a Ismaelovi a Isákovi a Jakubovi a kmenům a Ježíšovi a Jobovi a Jonáši a Áronovi a Šalamounovi, a jakož Davidovi dali jsme žalmy
My dychat ty protoe my dychat Noe prorok jemu. My dychat Abraham Ismail Isaac Ebrik Patriarcha Jeis Prileitostny Jonas Aaron Solomon. My odevzdat David Alm
My dýchat ty protoe my dýchat Noe prorok jemu. My dýchat Abraham Ismail Isaac Ebrík Patriarcha Jeíš Príleitostný Jonáš Aaron Solomon. My odevzdat David Alm
A dali jsme ti vnuknuti, tak jako jsme je dali Noemovi a prorokum po nem; a dali jsme vnuknuti Abrahamovi, Ismaelovi, Izakovi, Jakubovi a kmenum a Jezisovi, Jobovi, Jonasovi, Aronovi a Salomounovi; a Davidovi jsme dali zalmy
A dali jsme ti vnuknutí, tak jako jsme je dali Noemovi a prorokům po něm; a dali jsme vnuknutí Abrahamovi, Ismaelovi, Izákovi, Jakubovi a kmenům a Ježíšovi, Jóbovi, Jonášovi, Árónovi a Šalomounovi; a Davidovi jsme dali žalmy

Dagbani

(Yaa nyini Annabi)! Ti (Tinim’ (Naawuni) n-tim wahayi na a sani, kamani Ti ni daa tim ni wahayi Annabi Nuhu sani shɛm, n-ti pahi Annabinim’ ban kana o nyaaŋa. Yaha! Ka Ti tim ni wahayi Annabi Ibrahima sani, ni Annabi Ismaaila, ni Annabi Is’haaka, ni Annabi Ya’akuba, ni bɛ yaansi (Annabi Yisifu ni o mabihi) ni Annabi Issa, ni Annabi Ayuba, ni Annabi Yinusa, ni Annabi Haruna, ni Annabi Sulemana. Yaha! Ka Ti daa ti Annabi Dawuda Zabura

Danish

Vi inspirerer jer idet vi inspirerede Noah profeterne ham. Vi inspirerede Abraham Ismail Isaac Jacob Patriarkerne Jesus Arbejde Jonah Aaron Solomon. Vi gav David Salmerne
Waarlijk, Wij hebben u de openbaring gezonden, zoals Wij Noach en de profeten na hem openbaring zonden en Wij gaven een openbaring aan Abraham en Ismaël en Izaäk en Jacob en de stammen; en aan Jezus, Job, Jonas, Aäron en Salomo en Wij gaven David een psalmen

Dari

(ای محمد) البته ما به تو وحی فرستادیم طوری که به نوح و پیغمبرانی که بعد از او بودند، وحی فرستادیم، (همچنین) به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، و به‌سوی نبیرگان اسحاق و به عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان، وحی کردیم. و به داود زبور دادیم

Divehi

نوح ގެފާނަށާއި، އެކަލޭގެފާނުގެ ފަހުން ތިއްބެވި ނަބީބޭކަލުންނަށް، ތިމަންރަސްކަލާނގެ وحى އިއްވެވިފަދައިން، ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭގެފާނަށްވެސް وحى އިއްވެވީމެވެ. އަދި، إبراهيم ގެފާނަށާއި، إسماعيل ގެފާނަށާއި، إسحاق ގެފާނަށާއި، يعقوب ގެފާނަށާއި، އެކަލޭގެފާނުންގެ أسباط ންނަށާއި، عيسى ގެފާނަށާއި، أيّوب ގެފާނަށާއި، يونس ގެފާނަށާއި، هارون ގެފާނަށާއި، سليمان ގެފާނަށްވެސް، ތިމަންރަސްކަލާނގެ وحى އިއްވެވީމެވެ. އަދި، داود ގެފާނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ زبور ދެއްވީމެވެ

Dutch

Wij hebben aan jou geopenbaard zoals Wij aan Noeh en de profeten na hem geopenbaard hebben. En Wij hebben geopenbaard aan Ibrahiem, Isma'iel, Ishaak, Ja'koeb en de stammen, 'Isa, Ajjoeb, Joenoes, Haroen, Soelaimaan -- en Wij hebben aan Dawoed een Zaboer gegeven
Waarlijk wij hebben u geopenbaard, zooals wij Noach openbaarden en de profeten, die hem opvolgden; zooals wij aan Abraham openbaarden, en Ismaël, en Izaak en Jacob en de stammen, en aan Jezus, aan Job, aan Jonas, aan Aäron, aan Salomo; en wij gaven de psalmen aan David
Voorwaar, Wij hebben aan jou geopenbaard zoals Wij aan Nôeh en de Profeten na hem opendaarden. En Wij openbanden aan Ibrâhîm en Ismâ'îl on Ishâq en Ya'qôeb en de kinderen (van Ya'qôeb) en 'Isa en Ayyôeb en Yôenoes en Hârôen en Soelaimân, En Wij gaven Dâwôed de Zabôer (Psalmen)
Waarlijk, Wij hebben u de openbaring gezonden, zoals Wij Noach en de profeten na hem openbaring zonden en Wij gaven een openbaring aan Abraham en Isma�l en Iza�k en Jacob en de stammen; en aan Jezus, Job, Jonas, A�ron en Salomo en Wij gaven David een psalmen

English

We have sent revelation to you [Prophet] as We did to Noah and the prophets after him, to Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, and the Tribes, to Jesus, Job, Jonah, Aaron, and Solomon- to David We gave the book [of Psalms]
Surely, We have revealed to you (O Muhammad) just as We had revealed to Noah and the prophets after him. We also revealed to Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, and (his) offspring, Jesus, Job, Jonah, Aaron, Solomon, and to David We gave the Psalms
We have sent thee inspiration, as We sent it to Noah and the Messengers after him: we sent inspiration to Abraham, Isma'il, Isaac, Jacob and the Tribes, to Jesus, Job, Jonah, Aaron, and solomon, and to David We gave the Psalms
Verily We have revealed unto thee even as We revealed unto Nuh and the prophets after him, and as We revealed unto Ibrahim and Isma'il and Is-haq and Ya'qub and the tribes, and 'Isa and Ayyub and Yunus and Harun and Sulaiman, and unto Daud We vouchsafed a Scripture
(O Muhammad!) We have revealed to you as We revealed to Noah and the Prophets after him, and We revealed to Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob and the offspring of Jacob, and Jesus and Job, and Jonah, and Aaron and Solomon, and We gave to David Psalms
We have sent revelations to you as We sent revelations to Noah and the prophets (who came) after him; and We sent revelations to Abraham and Ishmael and Isaac and Jacob, and their offspring, and to Jesus and Job, and to Jonah and Aaron and Solomon, and to David We gave the Book of Psalms
We have revealed to you as We revealed to Nuh and the Prophets who came after him. And We revealed to Ibrahim and Isma´il and Ishaq and Ya´qub and the Tribes, and ´Isa and Ayyub and Yunus and Harun and Sulayman. And We gave Dawud the Zabur
We have revealed to thee as We revealed to Noah, and the Prophets after him, and We revealed to Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, and the Tribes, Jesus and Job, Jonah and Aaron and Solomon, and We gave to David Psalms
We have sent you inspiration, as We sent it to Noah and the messengers after him. We sent inspiration to Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, and the Tribes, to Jesus, Job, Jonah, Aaron, and Solomon, and to David We gave the Psalms
Indeed We revealed to you as We revealed to Noah and the prophets after him and We revealed to Abraham and Ishmael and Isaac and Jacob and the tribes (of Israel) and Jesus and Job and Jonah and Aaron and Solomon, and We gave David the Psalms (Zabur)
We have indeed revealed to you as We revealed to Noah and the prophets after him, and [as] We revealed to Abraham and Ishmael, Isaac, Jacob, and the Tribes, Jesus and Job, Jonah, Aaron, and Solomon—and We gave David the Psalms—
We have indeed revealed to you as We revealed to Noah and the prophets after him, and [as] We revealed to Abraham and Ishmael, Isaac, Jacob, and the Tribes, Jesus and Job, Jonah, Aaron, and Solomon, —and We gave David the Psalms—
We have revealed to you (O Messenger) as We revealed to Noah and the Prophets after him; and We revealed to Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob and the Prophets who were raised in the tribes, and Jesus, Job, Jonah, Aaron, and Solomon; and We gave David the Psalms
We have inspired to you O Muhammad a Book and a divine message as We inspired to Nuh (Noah) and to the prophets who followed. And We inspired divine messages to Ibrahim and Ismail (Ishmael), to Ishaq (Isaac) and Ya'qub (Jacob) and to the tribes of his twelve sons, to Isa and Ayub (Job), to Yunus (Jonas) and Harun (Aaron) and to Sulayman. And to Dawud We imparted the Psalms
Verily, We have sent you revelation in the same format as We sent revelation to Nuh and the Prophets after him. And We sent revelation to Ibrahim, and Ismaiel, and Ishaque, and Yaqub, and Al-Asbat, and Iesa, and Ayyub, and Yunus, and Harun, and Sulaiman. And to Da’ud We gave Zabur ( i.e., Al-Kitab. See 3/184 6/74-90 16/43-44 26/196 35/25 and)
Truly, We revealed to thee, as We revealed to Noah and the Prophets after him. And We revealed to Abraham and Ishmael and Isaac and Jacob and the Tribes and Jesus and Job and Jonah and Aaron and Solomon. And We gave David the Psalms
We sent the revelation to you, just like We inspired Nooh, and the other prophets after him; (just like) We inspired Ibraheem Ismail, Ishaque, Yaqub and the tribes, Jesus, Ayub, Yunus, Haroon and Sulaiman. We gave Da´ood the book of ´Zaboor´ (the Psalms)
Verily, we have inspired thee as we inspired Noah and the prophets after him, and as we inspired Abraham, and Ishmael, and Jacob, and the tribes, and Jesus, and Job, and Jonas, and Aaron, and Solomon; and to David did we give Psalms
O Muhammad, We have sent revelations to you just as We sent to Noah and the Prophets who came after him; We also sent revelations to Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, his descendants, Jesus, Job, Jonah, Haroon (Aaron) and Solomon, and to David We gave the Psalms
Verily We have revealed our will unto thee, as We have revealed it unto Noah and the prophets who succeeded him; and as we revealed it unto Abraham, and Ismael, and Isaac, and Jacob, and the tribes, and unto Jesus, and Job, and Jonas, and Aaron, and Solomon; and We have given thee the Koran, as We gave the psalms unto David
Verily, We have inspired you (Muhammad) as We inspired Noah and the prophets after him, and as We inspired Abraham, and Ishmael, and Jacob, and the tribes, and Jesus, and Job, and Jonas, and Aaron, and Solomon; and to David did We give the Psalms
Verily we have revealed to thee as we revealed to Noah and the Prophets after him, and as we revealed to Abraham, and Ismael, and Isaac, and Jacob, and the tribes, and Jesus, and Job, and Jonah, and Aaron, and Solomon; and to David gave we Psalms
That We inspired/transmitted to you, as We inspired/transmitted to Noah and the prophets from after him, and We inspired/transmitted to Abraham, and Ishmael, and Issac, and Jacob, and the grandchildren/Jewish tribes, and Jesus, and Job, and Jonah and Aaron, and Solomon, and We gave David a Book
(O Muhammad!) We have revealed to you as We revealed to Noah and the Prophets after him, and We revealed to Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob and the offspring of Jacob, and Jesus and Job, and Jonah, and Aaron and Solomon, and We gave to David Psalms
We communicated to you as We communicated to Nuh and the prophets after him; and We communicated to Ibrahim, and Ismael and Ishaq and Yaqub and the tribes and Isa and Iyub and Yunus and Harun and Sulaiman and We gave Dawood a scripture (Zabur)
We communicated to you as We communicated to Noah and the prophets after him; and We communicated to Abraham, and Ishmael and Isaac and Jacob and the tribes and Jesus and Job and Jonah and Aaron and Solomon and We gave David a scripture (Psalms)
Surely We have revealed to you as We revealed to Nuh, and the prophets after him, and We revealed to Ibrahim and Ismail and Ishaq and Yaqoub and the tribes, and Isa and Ayub and Yunus and Haroun and Sulaiman and We gave to Dawood
We indeed have divinely inspired you as We did divinely inspire Noah. And We did divinely inspire the Prophets who came after him: Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob and the Tribes, Jesus, Job, Jonah, Aaron and Solomon. And We gave the Psalms to David
Lo! We inspire thee as We inspired Noah and the prophets after him, as We inspired Abraham and Ishmael and Isaac and Jacob and the tribes, and Jesus and Job and Jonah and Aaron and Solomon, and as We imparted unto David the Psalms
Surely, We have revealed to you as We have revealed to NūH and to the prophets after him; and We have revealed to Ibrāhīm, Ismā‘īl, IsHāq, Ya‘qūb and their children, and to ‘Īsā, Ayyūb, Yūnus, Hārūn and Sulaimān, and We have given Zabūr to Dawūd
BEHOLD, We have inspired thee [O Prophet] just as We inspired Noah and all the prophets after him - as We inspired Abraham, and Ishmael, and Isaac, and Jacob, and their descendants, including Jesus and Job, and Jonah, and Aaron, and Solomon; and as We vouchsafed unto David a book of divine wisdom
Surely We have revealed to you as We revealed to Nuh, (Noah) and the Prophets (even) after him, and We revealed to Ibrahim, and Shuaayb, and Ishaq, and Yaaqub, and the Grandsons, and Isa, and Ayyub, and Yunus, and Harun, and Sulayman, (Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, the Tribes, Jesus, Job, Jonah, Aaron, Solomon, respectively) and We brought Dawud (David) a Scripture (Zabur, said to be the psalms)
(Muhammad), We have sent revelations to you just as were sent to Noah and the Prophets who lived after him and to Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, his descendants, Jesus, Job, Jonah, Aaron, and Solomon. We gave the Psalms to David
Verily, We have inspired you (O Muhammad SAW) as We inspired Nuh (Noah) and the Prophets after him; We (also) inspired Ibrahim (Abraham), Isma'il (Ishmael), Ishaque (Isaac), Ya'qub (Jacob), and Al-Asbat [the twelve sons of Ya'qub (Jacob)], 'Iesa (Jesus), Ayub (Job), Yunus (Jonah), Harun (Aaron), and Sulaiman (Solomon), and to Dawud (David) We gave the Zabur (Psalms)
Surely, We have revealed to you as We have revealed to NuH and to the prophets after him; and We have revealed to Ibrahim, Isma‘il, IsHaq, Ya‘qub and their children, and to ‘Isa, Ayyub, Yunus, Harun and Sulaiman, and We have given Zabur to Dawud
Indeed, We have sent revelation to you ˹O Prophet˺ as We sent revelation to Noah and the prophets after him. We also sent revelation to Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, and his descendants, ˹as well as˺ Jesus, Job, Jonah, Aaron, and Solomon. And to David We gave the Psalms
Indeed, We have sent revelation to you ˹O Prophet˺ as We sent revelation to Noah and the prophets after him. We also sent revelation to Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, and his descendants, ˹as well as˺ Jesus, Job, Jonah, Aaron, and Solomon. And to David We gave the Psalms
We have revealed Our will to you as We revealed it to Noah and to the prophets who came after him; as We revealed it to Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, and the tribes; to Jesus, Job, Jonah, Aaron and Solomon; to David We gave Psalms
We have sent revelation to you [O Prophet] just as We revealed to Noah and the prophets after him. We also sent revelation to Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob and his descendants, and to Jesus, Job, Jonah, Aaron, and Solomon, and We gave David the Psalms
We have sent a revelation to you [Prophet], just as We inspired Noah and all the prophets after him -- as We inspired Abraham, and Ishmael, and Isaac, and Jacob, and their descendants, including Jesus and Job, and Jonah, and Aaron, and Solomon; and to David We gave the Psalms
Verily, We have sent the revelation to you as We sent the revelation to Nuh and the Prophets after him; We (also) sent the revelation to Ibrahim, Isma`il, Ishaq, Ya`qub, and Al-Asbat, (the offspring of the twelve sons of Ya`qub) `Isa, Ayyub, Yunus, Harun, and Sulayman; and to Dawud We gave the Zabur
We have sent you the Revelation as We sent it to Noah and the Prophets after him. We sent Revelations to Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, and his progeny (the Tribes), Jesus, Job, Jonah, Aaron, and Solomon; and to David We gave the Psalms
Surely, We have sent to you the revelation, like We had sent it to Nuh (Noah) and the prophets after him: We sent revelation to Ibrahim (Abraham), Ismail (Ishmael), Ishaq (Isaac), Yaqoub (Jacob) and the Tribes, (the generations of the twelve sons of Yaqoub), to Isa (Jesus), Ayub (Job), Yunus (Jonah), Haroon (Aaron), and Sulaiman (Solomon), and to Dawood (David), We gave the Zabur (Psalms)
We have inspired you, as We had inspired Noah and the prophets after him. And We inspired Abraham, and Ishmael, and Isaac, and Jacob, and the Patriarchs, and Jesus, and Job, and Jonah, and Aaron, and Solomon. And We gave David the Psalms
We have inspired you, as We had inspired Noah and the prophets after him. And We inspired Abraham, and Ishmael, and Isaac, and Jacob, and the Patriarchs, and Jesus, and Job, and Jonah, and Aaron, and Solomon. And We gave David the Psalms
We have inspired you just as We inspired Noah and the prophets following him, and as We inspired Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob and the patriarchs, and Jesus, Job, Jonah, Aaron and Solomon; and just as We gave David the Psalms
We have inspired you as We have inspired Noah and the prophets after him. And We inspired Abraham, and Ishmael, and Isaac, and Jacob, and the Patriarchs, and Jesus, and Job, and Jonah, and Aaron, and Solomon; and We have given David the Psalms
We have inspired you as We had inspired Noah and the prophets after him. And We had inspired Abraham, and Ishmael, and Isaac, and Jacob, and the Patriarchs, and Jesus, and Job, and Jonah, and Aaron, and Solomon; and We gave David the Psalms
Verily We have revealed unto thee, as We revealed unto Noah and the prophets after him, and as We revealed unto Abraham and Ishmael and Isaac and Jacob and the Tribes, and Jesus and Job and Jonah and Aaron and Solomon, and unto David We gave the Psalms
Indeed, We have revealed to you, [O Muhammad], as We revealed to Noah and the prophets after him. And we revealed to Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, the Descendants, Jesus, Job, Jonah, Aaron, and Solomon, and to David We gave the book [of Psalms]
We have sent revelation to you [Prophet] as We did to Noah and the prophets who came after him, to Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, and the Tribes, to Jesus, Job, Jonah, Aaron, and Solomon and David, to whom We gave the Psalms
We have sent thee inspiration, as We sent it to Noah and the Messengers after him: we sent inspiration to Abraham, Isma'il, Isaac, Jacob and the Tribes, to Jesus, Job, Jonah, Aaron, and solomon, and to David We gave the Psalms

Esperanto

Ni inspir vi as ni inspir Noah prophets him. Ni inspir Abraham Ismail Isaac Jacob Patriarchs Jesus Job Jonah Aaron Solomon. Ni don David Psalm

Filipino

Katotohanang ikaw (O Muhammad) ay binigyan Namin ng inspirasyon, kung paano rin (naman) Namin binigyan ng inspirasyon si Noe at ang mga Propeta na sumunod sa kanya. Amin (ding) binigyan ng inspirasyon si Abraham, Ismael, Isaac, Hakob, at Al-Asbat (ang labingdalawang anak ni Hakob), si Hesus, Job, Jonas, Aaron, at Solomon, at kay david ay Aming iginawad ang Salmo
Tunay na Kami ay nagkasi sa iyo kung paanong nagkasi Kami kay Noe at sa mga propeta nang matapos niya; nagkasi kina Abraham, Ismael, Isaac, at Jacob, sa mga lipi, kina Jesus, Job, Jonas, Aaron, at Solomon; at nagbigay kay David ng Salmo

Finnish

Me olemme totisesti antanut sinulle ilmestykset, samoinkuin annoimme Nooalle ja profeetoille hanen jalkeensa; samoin Me olemme antanut ilmestyksia Aabrahamille, Ismaelille, lisakille, Jaakobille, Israelin sukukunnille, Jeesukselle, Jobille, Joonalle, Aaronille ja Salomolle; Daavidille olemme antanut Psalttarin
Me olemme totisesti antanut sinulle ilmestykset, samoinkuin annoimme Nooalle ja profeetoille hänen jälkeensä; samoin Me olemme antanut ilmestyksiä Aabrahamille, Ismaelille, lisakille, Jaakobille, Israelin sukukunnille, Jeesukselle, Jobille, Joonalle, Aaronille ja Salomolle; Daavidille olemme antanut Psalttarin

French

Nous t’avons inspire des revelations comme nous les avons inspirees a Noe et aux Prophetes apres lui. Nous les avons inspirees a Abraham, a Ismael, a Isaac, a Jacob, aux (douze) Tribus, a Jesus, a Job, a Jonas, a Aaron, a Salomon et nous avons donne les Psaumes a David
Nous t’avons inspiré des révélations comme nous les avons inspirées à Noé et aux Prophètes après lui. Nous les avons inspirées à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux (douze) Tribus, à Jésus, à Job, à Jonas, à Aaron, à Salomon et nous avons donné les Psaumes à David
Nous t’avons fait une revelation comme Nous fimes a Noe et aux Prophetes apres lui. Et Nous avons fait revelation a Abraham, a Ismael, a Isaac, a Jacob, aux Tribus, a Jesus, a Job, a Jonas, a Aaron et a Salomon, et Nous avons donne les Psaumes (Az-Zabur) a David
Nous t’avons fait une révélation comme Nous fîmes à Noé et aux Prophètes après lui. Et Nous avons fait révélation à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux Tribus, à Jésus, à Job, à Jonas, à Aaron et à Salomon, et Nous avons donné les Psaumes (Az-Zabûr) à David
Nous t'avons fait une revelation comme Nous fimes a Noe et aux prophetes apres lui. Et Nous avons fait revelation a Abraham, a Ismael, a Isaac, a Jacob aux Tribus, a Jesus, a Job, a Jonas, a Aaron et a Salomon, et Nous avons donne le Zabour a David
Nous t'avons fait une révélation comme Nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Et Nous avons fait révélation à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob aux Tribus, à Jésus, à Job, à Jonas, à Aaron et à Salomon, et Nous avons donné le Zabour à David
Nous t’avons confie la Revelation comme nous l’avons confiee a Noe et aux prophetes qui lui ont succede. Nous l’avons confiee a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, aux fils d’Israel, a Jesus, Job, Jonas, Aaron et Salomon. Et, a David, Nous avons donne les Psaumes
Nous t’avons confié la Révélation comme nous l’avons confiée à Noé et aux prophètes qui lui ont succédé. Nous l’avons confiée à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, aux fils d’Israël, à Jésus, Job, Jonas, Aaron et Salomon. Et, à David, Nous avons donné les Psaumes
Nous t’avons fait des revelations, comme Nous en avons fait a Noe et aux prophetes qui l’ont suivi, comme Nous en avons fait a Abraham, a Ismael, a Isaac, a Jacob, aux Tribus, a Jesus, a Job, a Jonas, a Aaron, a Salomon, et a David a qui Nous avons donne les Psaumes
Nous t’avons fait des révélations, comme Nous en avons fait à Noé et aux prophètes qui l’ont suivi, comme Nous en avons fait à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux Tribus, à Jésus, à Job, à Jonas, à Aaron, à Salomon, et à David à qui Nous avons donné les Psaumes

Fulah

Menen Men Wahyinii e maaɗa wano Men Wahyiniri e Nuuhu e Annabaaɓe ɓen ɓaawo makko. Men Wahyini faade e Ibraahiima, e Ismaa'iila, e Ishaaqa, e Yaaquuba, Taaniraaɓe ɓen, e Iisaa, e Ayyuuba, e Yuunusa, e Haaruuna, e Sulaymaana. Men Okki Daawuuda Jabuura

Ganda

Mazima ffe twakuwa ggwe (Nabbi Muhammad) obubaka nga bwetwawa Nuhu obubaka, neba Nabbi bangi oluvanyumalwe, era twawa Ibrahim obubaka ne Ismail ne Ishaka ne Yakubu ne bazzukulu ba Yakubu, ne Isa ne Ayub ne Yunus ne Haruna ne Sulaiman, ne Dauda netumuwa Zaburi

German

Wahrlich, Wir haben dir offenbart, wie Wir Noah und den Propheten nach ihm offenbart haben. Und Wir offenbarten Abraham, Ismael, Isaak, Jakob, den Stammen (Israels), Jesus, Hiob, Jonas, Aaron und Salomo; und Wir haben David einen Zabur gegeben
Wahrlich, Wir haben dir offenbart, wie Wir Noah und den Propheten nach ihm offenbart haben. Und Wir offenbarten Abraham, Ismael, Isaak, Jakob, den Stämmen (Israels), Jesus, Hiob, Jonas, Aaron und Salomo; und Wir haben David einen Zabur gegeben
Wir gaben dir eine Offenbarung, wie Wir Noach und den Propheten nach ihm offenbart haben. Und Wir offenbarten (auch) Abraham, Ismael, Isaak, Jakob und den Stammen, Jesus, Ijob, Jonas, Aaron und Salomo. Und Wir ließen David eine Schrift zukommen
Wir gaben dir eine Offenbarung, wie Wir Noach und den Propheten nach ihm offenbart haben. Und Wir offenbarten (auch) Abraham, Ismael, Isaak, Jakob und den Stämmen, Jesus, Ijob, Jonas, Aaron und Salomo. Und Wir ließen David eine Schrift zukommen
Gewiß, WIR ließen dir Wahy zuteil werden, wie WIR Wahy Nuh und den Propheten nach ihm zuteil werden ließen. Ebenso ließen WIRWahy zuteil werden Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub, den Stammen Israils, 'Isa, Ayyub, Yunus, Harun und Sulaiman. Auch ließen WIR Dawud Zabur zukommen
Gewiß, WIR ließen dir Wahy zuteil werden, wie WIR Wahy Nuh und den Propheten nach ihm zuteil werden ließen. Ebenso ließen WIRWahy zuteil werden Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub, den Stämmen Israils, 'Isa, Ayyub, Yunus, Harun und Sulaiman. Auch ließen WIR Dawud Zabur zukommen
Gewiß, Wir haben dir (Offenbarung) eingegeben, wie Wir Nuh und den Propheten nach ihm (Offenbarung) eingegeben haben. Und Wir haben Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub, den Stammen, "Isa, Ayyub, Yunus, Harun und Sulaiman (Offenbarung) eingegeben, und Dawud haben Wir ein Buch der Weisheit gegeben
Gewiß, Wir haben dir (Offenbarung) eingegeben, wie Wir Nuh und den Propheten nach ihm (Offenbarung) eingegeben haben. Und Wir haben Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub, den Stämmen, "Isa, Ayyub, Yunus, Harun und Sulaiman (Offenbarung) eingegeben, und Dawud haben Wir ein Buch der Weisheit gegeben
Gewiß, Wir haben dir (Offenbarung) eingegeben, wie Wir Nuh und den Propheten nach ihm (Offenbarung) eingegeben haben. Und Wir haben Ibrahim, Isma’il, Ishaq, Ya’qub, den Stammen, Isa, Ayyub, Yunus, Harun und Sulaiman (Offenbarung) eingegeben, und Dawud haben Wir ein Buch der Weisheit gegeben
Gewiß, Wir haben dir (Offenbarung) eingegeben, wie Wir Nuh und den Propheten nach ihm (Offenbarung) eingegeben haben. Und Wir haben Ibrahim, Isma’il, Ishaq, Ya’qub, den Stämmen, Isa, Ayyub, Yunus, Harun und Sulaiman (Offenbarung) eingegeben, und Dawud haben Wir ein Buch der Weisheit gegeben

Gujarati

ni:Sanka ame tamari tarapha evi ja rite vahi kari che ke jevi rite ke nuha (a.Sa.) Ane te'o pachi avanara payagambaro tarapha kari ane ame vahi utari, ibrahima (a.Sa.), Isma'ila (a.Sa.), Is'haka (a.Sa.), Yakuba (a.Sa.) Ane te'ona santana para ane isa (a.Sa.), Ayyuba (a.Sa.), Yunusa (a.Sa.), Haruna (a.Sa.) Ane sulaimana (a.Sa.) Tarapha ane ame da'uda (a.Sa.) Ne “jhabura” api
ni:Śaṅka amē tamārī tarapha ēvī ja rītē vahī karī chē kē jēvī rītē kē nūha (a.Sa.) Anē tē'ō pachī āvanārā payagambarō tarapha karī anē amē vahī utārī, ibrāhīma (a.Sa.), Ismā'ila (a.Sa.), Is'hāka (a.Sa.), Yākūba (a.Sa.) Anē tē'ōnā santāna para anē īsā (a.Sa.), Ayyuba (a.Sa.), Yūnusa (a.Sa.), Hārūna (a.Sa.) Anē sulaimāna (a.Sa.) Tarapha anē amē dā'uda (a.Sa.) Nē “jhabūra” āpī
નિ:શંક અમે તમારી તરફ એવી જ રીતે વહી કરી છે કે જેવી રીતે કે નૂહ (અ.સ.) અને તેઓ પછી આવનારા પયગંબરો તરફ કરી અને અમે વહી ઉતારી, ઇબ્રાહીમ (અ.સ.), ઇસ્માઇલ (અ.સ.), ઇસ્હાક (અ.સ.), યાકૂબ (અ.સ.) અને તેઓના સંતાન પર અને ઈસા (અ.સ.), અય્યુબ (અ.સ.), યૂનુસ (અ.સ.), હારૂન (અ.સ.) અને સુલૈમાન (અ.સ.) તરફ અને અમે દાઉદ (અ.સ.) ને “ઝબૂર” આપી

Hausa

Lalle ne Mu, Mun* yi wahayi zuwa gare ka, kamar yadda Muka yi wahayi zuwa ga Nuhu da annabawa daga bayansa. Kuma Mun yi wahayi zuwa ga Ibrahima da Isma'ila da Is'haƙa da Yaƙubu da jikoki da isa da Ayuba da Yunusa da Haruna da Sulaiman. Kuma Mun bai wa Dawuda zabura
Lalle ne Mu, Mun* yi wahayi zuwa gare ka, kamar yadda Muka yi wahayi zuwa ga Nũhu da annabãwa daga bãyansa. Kuma Mun yi wahayi zuwa ga Ibrãhĩma da Ismã'ĩla da Is'hãƙa da Yaƙũbu da jĩkõki da ĩsa da Ayũba da Yũnusa da Hãruna da Sulaimãn. Kuma Mun bai wa Dãwũda zabũra
Lalle ne Mu, Mun yi wahayi zuwa gare ka, kamar yadda Muka yi wahayi zuwa ga Nuhu da annabawa daga bayansa. Kuma Mun yi wahayi zuwa ga Ibrahima da Isma'ila da Is'haƙa da Yaƙubu da jikoki da isa da Ayuba da Yunusa da Haruna da Sulaiman. Kuma Mun bai wa Dawuda zabura
Lalle ne Mu, Mun yi wahayi zuwa gare ka, kamar yadda Muka yi wahayi zuwa ga Nũhu da annabãwa daga bãyansa. Kuma Mun yi wahayi zuwa ga Ibrãhĩma da Ismã'ĩla da Is'hãƙa da Yaƙũbu da jĩkõki da ĩsa da Ayũba da Yũnusa da Hãruna da Sulaimãn. Kuma Mun bai wa Dãwũda zabũra

Hebrew

השרינו אליך (מוחמד), כפי שהשרינו אל נוח והנביאים שלאחריו, ואל אברהם, וישמעאל, ויצחק, ויעקוב, והשבטים, וישוע, ואיוב, ויונה, ואהרון, ושלמה, ונתנו לדוד את (ספר) הזובור (מגילות לשליחים לפני הנביא מוחמד)
השרינו אליך (מוחמד,) כפי שהשרינו אל נוח והנביאים שלאחריו, ואל אברהם, ואסמאעיל, ויצחק, ויעקוב, והשבטים, וישוע, ואיוב, ויונה, ואהרון, ושלמה, ונתנו לדוד את (ספר) הזאבור (מגילות לשליחים לפני הנביא מוחמד)

Hindi

(he nabee!) hamane aapakee or vaise hee vahyee bhejee hai, jaise nooh aur usake pashchaat ke nabiyon ke paas bhejee aur ibraaheem, ismaeel, ishaaq, yaaqoob tatha usakee santaan, eesa, ayyoob, yoonus, haaroon aur sulaimaan ke paas vahyee bhejee aur hamane daavood ko zaboor pradaan[1] kee thee
(हे नबी!) हमने आपकी ओर वैसे ही वह़्यी भेजी है, जैसे नूह़ और उसके पश्चात के नबियों के पास भेजी और इब्राहीम, इस्माईल, इस्ह़ाक़, याक़ूब तथा उसकी संतान, ईसा, अय्यूब, यूनुस, हारून और सुलैमान के पास वह़्यी भेजी और हमने दावूद को ज़बूर प्रदान[1] की थी।
hamane tumhaaree or usee prakaar vahyad kee hai jis prakaar nooh aur usake baad ke nabiyon kee or vahyu kee. aur hamane ibaraaheem, isamaeel, isahaaq aur yaaqoob aur usakee santaan aur eesa aur ayyoob aur yoonus aur haaroon aur sulaimaan kee or bhee vahyak kee. aur hamane daud ko zaboor pradaan kiya
हमने तुम्हारी ओर उसी प्रकार वह्यड की है जिस प्रकार नूह और उसके बाद के नबियों की ओर वह्यु की। और हमने इबराहीम, इसमाईल, इसहाक़ और याक़ूब और उसकी सन्तान और ईसा और अय्यूब और यूनुस और हारून और सुलैमान की ओर भी वह्यक की। और हमने दाउद को ज़बूर प्रदान किया
(ai rasool) hamane tumhaare paas (bhee) to isee tarah vahee bhejee jis tarah nooh aur usake baad vaale paigambaron par bhejee thee aur jis tarah ibaraaheem aur ismail aur isahaaq aur yaaqoob aur aulaade yaaqoob va eesa va ayyoob va yunus va haaroon va sulemaan ke paas vahee bhejee thee aur hamane daood ko zuboor ata kee
(ऐ रसूल) हमने तुम्हारे पास (भी) तो इसी तरह 'वही' भेजी जिस तरह नूह और उसके बाद वाले पैग़म्बरों पर भेजी थी और जिस तरह इबराहीम और इस्माइल और इसहाक़ और याक़ूब और औलादे याक़ूब व ईसा व अय्यूब व युनुस व हारून व सुलेमान के पास 'वही' भेजी थी और हमने दाऊद को ज़ुबूर अता की

Hungarian

Mi bizony sugalltunk (kinyilatkoztattunk) neked!" (Muhammad- Allah aldja meg es adjon Neki orok udvosseget), ahogyan sugalltunk (kinyilatkoztattuk) NiA-nak (Noe-nak) es az utana kovetkezo Profetaknak es sugalltuk I[brahtm- nak (Abrahamnak), Isma"il-nak, Ishag-nak, Yagub-nak s a torzseknek es Jezusnak, Ayyub-nak, Yunus-nak, Harun-nak, Sulayman- nak (Salamon). Es Dawud-nak" (David) egy zsoltart adtunk
Mi bizony sugalltunk (kinyilatkoztattunk) neked!" (Muhammad- Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget), ahogyan sugalltunk (kinyilatkoztattuk) NíA-nak (Noé-nak) és az utána következő Prófétáknak és sugalltuk I[brahtm- nak (Ábrahámnak), Isma"il-nak, Ishág-nak, Yagüb-nak s a törzseknek és Jézusnak, Ayyűb-nak, Yünus-nak, Hárün-nak, Sulaymán- nak (Salamon). És Dáwud-nak" (Dávid) egy zsoltárt adtunk

Indonesian

Sesungguhnya Kami mewahyukan kepadamu (Muhammad) sebagaimana Kami telah mewahyukan kepada Nuh, dan Nabi-nabi setelahnya, dan Kami telah mewahyukan (pula) kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya; Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan Kami telah memberikan Kitab Zabur kepada Dawud
(Sesungguhnya Kami telah menurunkan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah menurunkannya kepada Nuh dan nabi-nabi sesudahnya dan) seperti (telah Kami turunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak) yakni kedua putranya (serta Yakub) bin Ishak (dan anak-anaknya) yakni anak-anak Yakub (serta Isa, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman dan Kami datangkan kepada) bapaknya, yakni bapak dari Sulaiman (Daud Zabur) dibaca dengan fathah hingga artinya ialah nama kitab yang diturunkan, dan ada pula yang membaca dengan marfu` yaitu mashdar yang berarti mazbuura artinya yang tertulis
Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nūḥ dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan Kami telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrāhīm, Ismā`īl, Ishāq, Ya`qūb dan anak cucunya, ʻIsa, Ayyūb, Yūnus, Hārūn, dan Sulaymān. Dan Kami berikan Zabur kepada Dāwūd
Wahai Nabi, sesungguhnya Kami mewahyukan kepadamu al-Qur'ân dan syariat. Begitu juga, Kami telah memberi wahyu kepada Nûh dan nabi-nabi yang datang sesudahnya. Juga, Kami telah memberikan wahyu kepada Ibrâhîm, Ismâ'îl, Ishâq, Ya'qûb dan Asbâth (yaitu nabi-nabi dari keturunan Ya'qûb), 'Isâ, Ayyûb, Yûnus, Hârûn dan Sulaymân. Selain itu, Kami telah mewahyukan pula kepada Dâwûd dengan menurunkan kitab Zabûr kepadanya
Sesungguhnya Kami mewahyukan kepadamu (Muhammad) sebagaimana Kami telah mewahyukan kepada Nuh, dan nabi-nabi setelahnya, dan Kami telah mewahyukan (pula) kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya; Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan Kami telah memberikan Kitab Zabur kepada Dawud
Sesungguhnya Kami mewahyukan kepadamu (Muhammad) sebagaimana Kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan Kami telah mewahyukan (pula) kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya; Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan Kami telah memberikan Kitab Zabur kepada Dawud

Iranun

Mata-an! A Sukami na Inilahaman Nami Suka (Ya Muhammad), sa lagid o KĶiyailahami Ami ko Nuh go so manga Nabi ko Miyaoriyan Niyan: Go Inilahaman Nami so Ibrahim, go so Ismail, go so Ishaq, go so Yaqoub, go so Mbawata-an Niyan, go so Īsa, go so Ayyub, go so Yunus, go so Haroun, go so Sulaiman, go inibugai Ami ko Dawood so Zaboor

Italian

In verita ti abbiamo dato la rivelazione come la demmo a Noe e ai Profeti dopo di lui. E abbiamo dato la rivelazione ad Abramo, Ismaele, Isacco, Giacobbe e alle Tribu, a Gesu, Giobbe, Giona, Aronne, Salomone, e a Davide demmo il Salterio
In verità ti abbiamo dato la rivelazione come la demmo a Noè e ai Profeti dopo di lui. E abbiamo dato la rivelazione ad Abramo, Ismaele, Isacco, Giacobbe e alle Tribù, a Gesù, Giobbe, Giona, Aronne, Salomone, e a Davide demmo il Salterio

Japanese

Hontoni ware wa, nufu ya kare-igo no yogen-sha-tachi ni keiji shita yo ni, anata ni keiji shita. Ware wa mata iburahimu, isumairu, isuhaku, yaakobu oyobi sho shizoku ni (keiji shi), mata i ― sa, isuhaku, yunusu, harun narabini suraiman ni mo (keiji shita). Mata ware wa daudo ni shihen o sazuketa
Hontōni ware wa, nūfu ya kare-igo no yogen-sha-tachi ni keiji shita yō ni, anata ni keiji shita. Ware wa mata iburāhīmu, isumāīru, isuhāku, yaakōbu oyobi sho shizoku ni (keiji shi), mata i ― sā, isuhāku, yūnusu, hārūn narabini suraimān ni mo (keiji shita). Mata ware wa dāūdo ni shihen o sazuketa
本当にわれは,ヌーフやかれ以後の預言者たちに啓示したように,あなたに啓示した。われはまたイブラーヒーム,イスマーイール,イスハーク,ヤアコーブおよび諸支族に(啓示し),またイ―サー,イスハーク,ユーヌス,ハールーンならびにスライマーンにも(啓示した)。またわれはダーウードに詩篇を授けた。

Javanese

Sayekti Ingsun amedhar sabda marang sira kaya anggon- Ingsun amedhar sabda marang Nuh sarta para nabi ing sapungkure, lan Ingsun amedhar sabda marang Ibrahim lan Isma’il lan Ishaq lan Ya’qub sarta para Pancer, lan ‘Isa lan Ayyub lan Yunus lan Harun, lan Sulaiman sarta Ingsun amaringi tulis marang Dawud
Sayekti Ingsun amedhar sabda marang sira kaya anggon- Ingsun amedhar sabda marang Nuh sarta para nabi ing sapungkuré, lan Ingsun amedhar sabda marang Ibrahim lan Isma’il lan Ishaq lan Ya’qub sarta para Pancer, lan ‘Isa lan Ayyub lan Yunus lan Harun, lan Sulaiman sarta Ingsun amaringi tulis marang Dawud

Kannada

hageye, navu i hinde nim'ma munde prastapisiruva hagu nim'ma munde prastapisillada devadutarigella (sandesavannu kalisalagittu). Mattu musarodane allahanu neravagi matanadiddanu
hāgeyē, nāvu ī hinde nim'ma munde prastāpisiruva hāgū nim'ma munde prastāpisillada dēvadūtarigellā (sandēśavannu kaḷisalāgittu). Mattu mūsāroḍane allāhanu nēravāgi mātanāḍiddanu
ಹಾಗೆಯೇ, ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿಲ್ಲದ ದೇವದೂತರಿಗೆಲ್ಲಾ (ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು). ಮತ್ತು ಮೂಸಾರೊಡನೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದನು

Kazakh

(Muxammed G.S.) Nux (G.S.) jane odan keyingi paygambarlarga waxi etkenimizdey sagan da waxi ettik. Sonday-aq Ibırayım, Ismayıl, Isxaq, Yagqup (G.S.), urpaqtarına jane Gisa, Ayup, Yunıs, Harun jane Suleymen (G.S.) ge de waxi ettik. Ari Dawit (G.S.) ke Zaburdı berdik
(Muxammed Ğ.S.) Nux (Ğ.S.) jäne odan keyingi payğambarlarğa waxï etkenimizdey sağan da waxï ettik. Sonday-aq Ibırayım, Ismayıl, Isxaq, Yağqup (Ğ.S.), urpaqtarına jäne Ğïsa, Äyüp, Yunıs, Harun jäne Süleymen (Ğ.S.) ge de waxï ettik. Äri Däwit (Ğ.S.) ke Zäburdı berdik
(Мұхаммед Ғ.С.) Нұх (Ғ.С.) және одан кейінгі пайғамбарларға уахи еткеніміздей саған да уахи еттік. Сондай-ақ Ыбырайым, Ысмайыл, Ісхақ, Яғқұп (Ғ.С.), ұрпақтарына және Ғиса, Әйүп, Юныс, Һарұн және Сүлеймен (Ғ.С.) ге де уахи еттік. Әрі Дәуіт (Ғ.С.) ке Зәбұрды бердік
Ey, Muxammed! / Aqiqatında, Biz Nuxqa jane odan keyingi paygambarlarga waxi etkenimizdey, sagan da waxi ettik. Sonday-aq, Ibrahimge, Ismailga, Isxaqqa, Yaqwbqa, onın awletine ari Isaga, Aywbqa, Ywnwsqa, Harwnga ari Suleymenge de waxi ettik. Al Dawitke Zabwrdi berdik
Ey, Muxammed! / Aqïqatında, Biz Nuxqa jäne odan keyingi payğambarlarğa waxï etkenimizdey, sağan da waxï ettik. Sonday-aq, Ïbrahïmge, Ïsmaïlğa, Ïsxaqqa, Yaqwbqa, onıñ äwletine äri Ïsağa, Aywbqa, Ywnwsqa, Harwnğa äri Süleymenge de waxï ettik. Al Däwitke Zäbwrdi berdik
Ей, Мұхаммед! / Ақиқатында, Біз Нұхқа және одан кейінгі пайғамбарларға уахи еткеніміздей, саған да уахи еттік. Сондай-ақ, Ибраһимге, Исмаъилға, Исхаққа, Йаъқубқа, оның әулетіне әрі Исаға, Айубқа, Йунусқа, Һарунға әрі Сүлейменге де уахи еттік. Ал Дәуітке Зәбурді бердік

Kendayan

Sasungguhnya Kami wahyuatn ka’ kao (Muhammad) sabage mae kami udah ngawahyuatn ka’ Nuh man nabi-nabi saudahnya, man kami udah ngawahyuatn (uga’) ka’ Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya’kub man anak ucu’nya; Isa, Ayyub, Yunus, Harun man Sulaiman. Man kami udah mare’atn kitab Zabur ka’ Dawud

Khmer

pitabrakd nasa yeung ban phdal vea hi aoy anak( mou ha- meat) dauchdel yeung ban phdal vea hi tow aoy nuoh ning banda na pi banteabpi keat haey yeung ban phdal vea hi tow aoy ai pr hi m ai sma ai l ai sa hak yea k kaub ning banda kaunchaw robsa keat ning ai sa ai yaub you nousa ha roun haeyning saou lai mean . haey yeung kaban phdal kompir hsaa puor aoy da vou d phng der
ពិតប្រាកដណាស់ យើងបានផ្ដល់វ៉ាហ៊ីឱ្យអ្នក(មូហាំ-ម៉ាត់)ដូចដែលយើងបានផ្ដល់វ៉ាហ៊ីទៅឱ្យនួហ និងបណ្ដាណាពី បន្ទាប់ពីគាត់ ហើយយើងបានផ្ដល់វ៉ាហ៊ីទៅឱ្យអ៊ីព្រហ៊ីម អ៊ីស្មាអ៊ីល អ៊ីសហាក យ៉ាក់កូប និងបណ្ដាកូនចៅរបស់គាត់ និងអ៊ីសា អៃយ៉ូប យូនូស ហារូន ហើយនិងស៊ូឡៃម៉ាន។ ហើយយើងក៏បានផ្ដល់គម្ពីរ ហ្សាពួរឱ្យដាវូដផងដែរ។

Kinyarwanda

Mu by’ukuri, twaguhishuriye (ubutumwa) nk’uko twabuhishuriye Nuhu (Nowa) n’abahanuzi baje nyuma ye, twanahishuriye Ibrahim (Aburahamu), Ismail (Isimayili), Is’haq (Isaka), Yaqub (Yakobo) n’urubyaro rwe, Isa (Yesu), Ayub (Yobu), Yunus (Yonasi), Haruna (Aroni) na Sulaiman (Salomoni); naho Dawud (Dawudi) twamuhaye Zaburi
Mu by’ukuri, twaguhishuriye (ubutumwa) nk’uko twahishuriye Nuhu (Nowa) n’abahanuzi baje nyuma ye, twanahishuriye Ibrahim (Aburahamu), Ismail (Ishimayeli), Is’haq (Isaka), Yaqub (Yakobo) n’urubyaro rwe, Issa (Yesu), Ayub (Yobu), Yunus (Yonasi), Haruna (Aroni) na Sulaiman (Salomoni); naho Dawud (Dawudi) twamuhaye Zaburi

Kirghiz

Cınında, Biz Nuhka jana andan kiyinki paygambarlarga vahiy jibergenibiz sıyaktuu saga da vahiy jiberdik. Jana Biz Ibrahimge, Ismayılga, Ishakka, Yakubga jana andan taragan (paygambar) urpaktarga, Iysaga, Ayyubga, Yunuska, Harunga jana Sulaymanga vahiy jibergenbiz. Osondoy ele, Daudka Zabur (kitepterin) bergenbiz
Çınında, Biz Nuhka jana andan kiyinki paygambarlarga vahiy jibergenibiz sıyaktuu saga da vahiy jiberdik. Jana Biz İbrahimge, Ismayılga, İshakka, Yakubga jana andan taragan (paygambar) urpaktarga, Iysaga, Ayyubga, Yunuska, Harunga jana Sulaymanga vahiy jibergenbiz. Oşondoy ele, Daudka Zabur (kitepterin) bergenbiz
Чынында, Биз Нухка жана андан кийинки пайгамбарларга вахий жибергенибиз сыяктуу сага да вахий жибердик. Жана Биз Ибрахимге, Ысмайылга, Исхакка, Яькубга жана андан тараган (пайгамбар) урпактарга, Ыйсага, Айюбга, Юнуска, Харунга жана Сулайманга вахий жибергенбиз. Ошондой эле, Даудка Забур (китептерин) бергенбиз

Korean

sillo hananim-eun geudaeege gyesihayeossgeoneul ineun noana geu ihu yeeonjadeul-ege gyesihan geosgwa gat-eumyeo ttohan abeulahamgwa iseuma-elgwa isag gwa yagobgwa geuui husongwa yesuwa a iyong-gwa yunuseuwa halungwa sollomon-e ge gyesihan geosgwa gat-eumyeo dawon-ege sipyeon-eul naelingeosgwado gat-eunila
실로 하나님은 그대에게 계시하였거늘 이는 노아나 그 이후 예언자들에게 계시한 것과 같으며 또한 아브라함과 이스마엘과 이삭 과 야곱과 그의 후손과 예수와 아 이용과 유누스와 하룬과 솔로몬에 게 계시한 것과 같으며 다원에게 시편을 내린것과도 같으니라
sillo hananim-eun geudaeege gyesihayeossgeoneul ineun noana geu ihu yeeonjadeul-ege gyesihan geosgwa gat-eumyeo ttohan abeulahamgwa iseuma-elgwa isag gwa yagobgwa geuui husongwa yesuwa a iyong-gwa yunuseuwa halungwa sollomon-e ge gyesihan geosgwa gat-eumyeo dawon-ege sipyeon-eul naelingeosgwado gat-eunila
실로 하나님은 그대에게 계시하였거늘 이는 노아나 그 이후 예언자들에게 계시한 것과 같으며 또한 아브라함과 이스마엘과 이삭 과 야곱과 그의 후손과 예수와 아 이용과 유누스와 하룬과 솔로몬에 게 계시한 것과 같으며 다원에게 시편을 내린것과도 같으니라

Kurdish

به‌ڕاستی ئێمه (وحی)و نیگامان بۆ تۆ ناردووه هه‌ر وه‌کو چۆن (وحی) و نیگامان بۆ نوح و پێغه‌مبه‌رانی دوای ئه‌و ناردووه‌، هه‌روه‌ها (وحی) و نیگامان ناردووه بۆ ئیبراهیم و ئیسماعیل و ئیسحاق و یه‌عقوب و (هه‌ندێک) له کوڕانی یه‌عقوب و عیسا و ئه‌یوب و یونس و هاروون و سوله‌یمان، زه‌بوریشمان به داود به‌خشیووه (کتێبێک بووه زۆربه‌ی ته‌سبیحات و ستایشی په‌روه‌ردگار بووه‌)
بەڕاستی ئێمە نیگامان بۆ کردویت وەک چۆن نیگامان کرد بۆ نوح و بۆ پێغەمبەرەکانی پاش ئەو وە نیگامان کرد بۆ ئیبراھیم و ئیسماعیل و ئیسحاق و یەعقوب و نەوەکانی یەعقوب وە بۆ عیساو ئەیوب و یونس و ھارون وسولەیمان وە زەبوریشمان بەخشی بەداود

Kurmanji

Bi rasti (Muhemmed!) me ca li bal Nuh u li bal wan pexemberen li pey Nuh da hatine, niqandiye u me li bal Ibrahim u Ismail u Ishaq u Yaqub u neviyen wan u Isa u Eyub u Yunis u Harun u Suleyman da, niqandiye; me wusa ji li bal te da niqandiye u me ji bona Dawud ra ji pirtuka (bi nav) Zebur aniye
Bi rastî (Muhemmed!) me ça li bal Nûh û li bal wan pêxemberên li pey Nûh da hatine, niqandîye û me li bal Îbrahîm û Îsmaîl û Îshaq û Yaqûb û nevîyên wan û Îsa û Eyûb û Yûnis û Harûn û Suleyman da, niqandîye; me wusa jî li bal te da niqandîye û me ji bona Dawûd ra jî pirtûka (bi nav) Zebûr anîye

Latin

Nos inspired vos prout nos inspired Noah prophets eum. Nos inspired Abraham Ismail Isaac Jacob Patriarchs Jesus Job Jonah Aaron Solomon. Nos dedit David Psalms

Lingala

Ya sôló tokitisi epai nayo emoniseli ndenge moko tokitisàki epai na Nûh na bantoma sima naye, mpe tokitisaki epai na Ibrâhîm, mpe Ismâïl na Is’hâq na Ya’qûb na bamabota, ndenge moko mpe tokitisaki epai ya Issa na Ayûb na Yûnus na Hâruna mpe Suleyman, mpe topesaki Dâwud zabur

Luyia

Toto efwe khwakhurerera obufimbuli shingala khweshilia Nuhu nende Abarumwa bandi abamulondakhwo. nekhwafimbulila Ibrahim nende ismail nende Ishaq nende Yaqub nende olwibulwo lulwe. Nende Isah nende Ayub nende Yunus nende Haruni nende Suleiman nende Dawood nikhumuwelesia Izaburi

Macedonian

Ние ти објавуваме тебе како што му објавувавме на Нух и на веровесниците по него, а му објавивме и на Ибрахим, и на Исмаил, и на Исхак, и на Јакуб и на внуците, и на Иса, и на Ејјуб94, и на Јунус95, и на Харун, и на Сулејман, а на Давуд му го дадовме Зебурот
Nie, navistina, ti objavivme onaka kako sto mu objavivme na Nuh i na pejgamberite po nego. Mu objavivme i na Ibrahim, i na Ismail, i na Ishak, I na Jakub, i na vnucite, i na Isa, i na Ejub, i na Junus, i na Harun; a na Sulejman i na Davud Zebur im dadovme
Nie, navistina, ti objavivme onaka kako što mu objavivme na Nuh i na pejgamberite po nego. Mu objavivme i na Ibrahim, i na Ismail, i na Ishak, I na Jakub, i na vnucite, i na Isa, i na Ejub, i na Junus, i na Harun; a na Sulejman i na Davud Zebur im dadovme
Ние, навистина, ти објавивме онака како што му објавивме на Нух и на пејгамберите по него. Му објавивме и на Ибрахим, и на Исмаил, и на Исхак, И на Јакуб, и на внуците, и на Иса, и на Ејуб, и на Јунус, и на Харун; а на Сулејман и на Давуд Зебур им дадовме

Malay

Sungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu (wahai Muhammad), sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh, dan Nabi-nabi yang diutus kemudian daripadanya; dan Kami juga telah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ismail, dan Nabi Ishak, dan Nabi Yaakub, serta Nabi-nabi keturunannya, dan Nabi Isa, dan Nabi Ayub, dan Nabi Yunus, dan Nabi Harun, dan Nabi Sulaiman; dan juga Kami telah memberikan kepada Nabi Daud: Kitab Zabur

Malayalam

(nabiye,) nuhinum addehattinre sesamulla pravacakanmarkkum nam sandesam nalkiyat peale tanne ninakkum nam sandesam nalkiyirikkunnu. ibrahim, isma'il, isakh‌, ya'akhub‌. ya'akhub santatikal, isa, ayyub‌, yunus‌, harun, sulaiman ennivarkkum nam sandesam nalkiyirikkunnu. davudin nam sabur (sankirttanam) nalki
(nabiyē,) nūhinuṁ addēhattinṟe śēṣamuḷḷa pravācakanmārkkuṁ nāṁ sandēśaṁ nalkiyat pēāle tanne ninakkuṁ nāṁ sandēśaṁ nalkiyirikkunnu. ibrāhīṁ, ismā'īl, iṣākh‌, ya'akhūb‌. ya'akhūb santatikaḷ, īsā, ayyūb‌, yūnus‌, hāṟūn, sulaimān ennivarkkuṁ nāṁ sandēśaṁ nalkiyirikkunnu. dāvūdin nāṁ sabūr (saṅkīrttanaṁ) nalki
(നബിയേ,) നൂഹിനും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ശേഷമുള്ള പ്രവാചകന്‍മാര്‍ക്കും നാം സന്ദേശം നല്‍കിയത് പോലെ തന്നെ നിനക്കും നാം സന്ദേശം നല്‍കിയിരിക്കുന്നു. ഇബ്രാഹീം, ഇസ്മാഈല്‍, ഇഷാഖ്‌, യഅ്ഖൂബ്‌. യഅ്ഖൂബ് സന്തതികള്‍, ഈസാ, അയ്യൂബ്‌, യൂനുസ്‌, ഹാറൂന്‍, സുലൈമാന്‍ എന്നിവര്‍ക്കും നാം സന്ദേശം നല്‍കിയിരിക്കുന്നു. ദാവൂദിന് നാം സബൂര്‍ (സങ്കീര്‍ത്തനം) നല്‍കി
(nabiye,) nuhinum addehattinre sesamulla pravacakanmarkkum nam sandesam nalkiyat peale tanne ninakkum nam sandesam nalkiyirikkunnu. ibrahim, isma'il, isakh‌, ya'akhub‌. ya'akhub santatikal, isa, ayyub‌, yunus‌, harun, sulaiman ennivarkkum nam sandesam nalkiyirikkunnu. davudin nam sabur (sankirttanam) nalki
(nabiyē,) nūhinuṁ addēhattinṟe śēṣamuḷḷa pravācakanmārkkuṁ nāṁ sandēśaṁ nalkiyat pēāle tanne ninakkuṁ nāṁ sandēśaṁ nalkiyirikkunnu. ibrāhīṁ, ismā'īl, iṣākh‌, ya'akhūb‌. ya'akhūb santatikaḷ, īsā, ayyūb‌, yūnus‌, hāṟūn, sulaimān ennivarkkuṁ nāṁ sandēśaṁ nalkiyirikkunnu. dāvūdin nāṁ sabūr (saṅkīrttanaṁ) nalki
(നബിയേ,) നൂഹിനും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ശേഷമുള്ള പ്രവാചകന്‍മാര്‍ക്കും നാം സന്ദേശം നല്‍കിയത് പോലെ തന്നെ നിനക്കും നാം സന്ദേശം നല്‍കിയിരിക്കുന്നു. ഇബ്രാഹീം, ഇസ്മാഈല്‍, ഇഷാഖ്‌, യഅ്ഖൂബ്‌. യഅ്ഖൂബ് സന്തതികള്‍, ഈസാ, അയ്യൂബ്‌, യൂനുസ്‌, ഹാറൂന്‍, സുലൈമാന്‍ എന്നിവര്‍ക്കും നാം സന്ദേശം നല്‍കിയിരിക്കുന്നു. ദാവൂദിന് നാം സബൂര്‍ (സങ്കീര്‍ത്തനം) നല്‍കി
nuhinum tutarnnuvanna pravacakanmarkkum nam beadhanam nalkiyapealettanne ninakkum nam beadhanam nalkiyirikkunnu. ibrahim, isma'il, is'hakh, ya'akhub, ya'akhub santatikal, isa, ayyub, yunus, harun, sulaiman ennivarkkum nam beadhanam nalkiyirikkunnu. davudin sankirttanavum nalki
nūhinuṁ tuṭarnnuvanna pravācakanmārkkuṁ nāṁ bēādhanaṁ nalkiyapēālettanne ninakkuṁ nāṁ bēādhanaṁ nalkiyirikkunnu. ibṟāhīṁ, ismā'īl, is'hākh, ya'akhūb, ya'akhūb santatikaḷ, īsā, ayyūb, yūnus, hāṟūn, sulaimān ennivarkkuṁ nāṁ bēādhanaṁ nalkiyirikkunnu. dāvūdin saṅkīrttanavuṁ nalki
നൂഹിനും തുടര്‍ന്നുവന്ന പ്രവാചകന്മാര്‍ക്കും നാം ബോധനം നല്‍കിയപോലെത്തന്നെ നിനക്കും നാം ബോധനം നല്‍കിയിരിക്കുന്നു. ഇബ്റാഹീം, ഇസ്മാഈല്‍, ഇസ്ഹാഖ്, യഅ്ഖൂബ്, യഅ്ഖൂബ് സന്തതികള്‍, ഈസാ, അയ്യൂബ്, യൂനുസ്, ഹാറൂന്‍, സുലൈമാന്‍ എന്നിവര്‍ക്കും നാം ബോധനം നല്‍കിയിരിക്കുന്നു. ദാവൂദിന് സങ്കീര്‍ത്തനവും നല്‍കി

Maltese

Aħna nebbaħniek (Muħammad, il-messagg tagħna) bħalma nebbaħna lil-Noc u lill-Profeti ta' warajh: Aħna nebbaħna lil-Abraham. lil Ismagħel, lil Izakk, lil Gakobb, lit-tribujiet (li ħargu minn Gakobb), lil Gesti, lil Gob, lil Gona, lil Aron, lil Salamun, u tajna s-Salmi lil David
Aħna nebbaħniek (Muħammad, il-messaġġ tagħna) bħalma nebbaħna lil-Noċ u lill-Profeti ta' warajh: Aħna nebbaħna lil-Abraham. lil Ismagħel, lil Iżakk, lil Ġakobb, lit-tribujiet (li ħarġu minn Ġakobb), lil Ġesti, lil Ġob, lil Ġona, lil Aron, lil Salamun, u tajna s-Salmi lil David

Maranao

Mataan! a Skami na inilahaman Ami ska (ya Mohammad), sa lagid o kiyailahami Ami ko Noh go so manga nabi ko miyaoriyan iyan: Go inilahaman Ami so Ibrahim, go so Ismail, go so Is´haq, go so Ya´qob, go so mbawataan iyan, go so Eysa, go so Ayyob, go so Yonos, go so Haron, go so Solayman, go inibgay Ami ko Dawood so Zaboor

Marathi

Nihsansaya, amhi tumacyakade tyacapramane sandesa avatarita kela ahe, jyapramane nuha (alaihis'salama) ani tyancya nantaracya paigambarankade amhi sandesa avatarita kela, ani ibrahima ani isma'ila ani isahaka ani yakuba ani tyancya santativara ani isa va ayyuba ani yunusa ani haruna ani sulemana yancyakade ani amhi da'uda (alaihis'salama) yanna jabura (grantha) pradana kela
Niḥsanśaya, āmhī tumacyākaḍē tyācapramāṇē sandēśa avatarīta kēlā āhē, jyāpramāṇē nūha (alaihis'salāma) āṇi tyān̄cyā nantaracyā paigambarāṅkaḍē āmhī sandēśa avatarīta kēlā, āṇi ibrāhīma āṇi ismā'īla āṇi isahāka āṇi yākūba āṇi tyān̄cyā santatīvara āṇi īsā va ayyūba āṇi yūnusa āṇi hāruna āṇi sulēmāna yān̄cyākaḍē āṇi āmhī dā'ūda (alaihis'salāma) yānnā jabūra (grantha) pradāna kēlā
१६३. निःसंशय, आम्ही तुमच्याकडे त्याचप्रमाणे संदेश अवतरीत केला आहे, ज्याप्रमाणे नूह (अलैहिस्सलाम) आणि त्यांच्या नंतरच्या पैगंबरांकडे आम्ही संदेश अवतरीत केला, आणि इब्राहीम आणि इस्माईल आणि इसहाक आणि याकूब आणि त्यांच्या संततीवर आणि ईसा व अय्यूब आणि यूनुस आणि हारुन आणि सुलेमान यांच्याकडे आणि आम्ही दाऊद (अलैहिस्सलाम) यांना जबूर (ग्रंथ) प्रदान केला

Nepali

(He muham'mada!) Hamile tapa'ila'i tyastai prakarale allahako sandesa (vahya) patha'eka chaum, juna kisimale nuha (alaihis'salama) ra unibhanda pachika paigambaraharutarpha pathayaum, ra hamile allahako sandesa ibrahima (alaihis'salama) isma'ila (alaihis'salama), is'haka (alaihis'salama), ya'akuba (alaihis'salama) ra unaka santanaharumathi tatha isa (alaihis'salama), ayyuba (alaihis'salama), yunusa (alaihis'salama), haruna (alaihis'salama) ra sulaimanatarpha pathayaum ra hamile da'uda (alaihis'salama)la'i ‘‘jabura’’ pradana garyaum
(Hē muham'mada!) Hāmīlē tapā'īlā'ī tyastai prakāralē allāhakō sandēśa (vahya) paṭhā'ēkā chauṁ, juna kisimalē nūha (alaihis'salāma) ra unībhandā pachikā paigambaraharūtarpha paṭhāyauṁ, ra hāmīlē allāhakō sandēśa ibrāhīma (alaihis'salāma) ismā'īla (alaihis'salāma), is'hāka (alaihis'salāma), ya'akūba (alaihis'salāma) ra unakā santānaharūmāthi tathā īsā (alaihis'salāma), ayyūba (alaihis'salāma), yūnusa (alaihis'salāma), hārūna (alaihis'salāma) ra sulaimānatarpha paṭhāyauṁ ra hāmīlē dā'ūda (alaihis'salāma)lā'ī ‘‘jabūra’’ pradāna garyauṁ
(हे मुहम्मद !) हामीले तपाईलाई त्यस्तै प्रकारले अल्लाहको सन्देश (वह्य) पठाएका छौं, जुन किसिमले नूह (अलैहिस्सलाम) र उनीभन्दा पछिका पैगम्बरहरूतर्फ पठायौं, र हामीले अल्लाहको सन्देश इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) इस्माईल (अलैहिस्सलाम), इस्हाक (अलैहिस्सलाम), यअ्कूब (अलैहिस्सलाम) र उनका सन्तानहरूमाथि तथा ईसा (अलैहिस्सलाम), अय्यूब (अलैहिस्सलाम), यूनुस (अलैहिस्सलाम), हारून (अलैहिस्सलाम) र सुलैमानतर्फ पठायौं र हामीले दाऊद (अलैहिस्सलाम)लाई ‘‘जबूर’’ प्रदान गर्यौं ।

Norwegian

Vi har gitt deg apenbaringer, slik som Vi gav Noa apenbaringer, og profetene etter ham, Abraham, Ismael, Isak, Jakob, stammehøvdingene, og Jesus, Job, Jonas, Aron og Salomo, og til David gav Vi salmene
Vi har gitt deg åpenbaringer, slik som Vi gav Noa åpenbaringer, og profetene etter ham, Abraham, Ismael, Isak, Jakob, stammehøvdingene, og Jesus, Job, Jonas, Aron og Salomo, og til David gav Vi salmene

Oromo

Dhugumatti, Nuti akkuma gara Nuuhiifi nabiyyoota isa booda turaniitti beeksisa goone, gara keetti beeksisa goonee jirra; Gara Ibraahiim, Ismaa’iil, Isihaaq, Ya’aquub, ilmaan Ya’aquub, Iisaa, Ayyuub, Yuunus, Haaruuniifi Suleymaanittis beeksisa goonee jirraDaawuudiifis ‘Zabuur’ kennineerra

Panjabi

Asim tuhadi tarafa vahi bheji hai, jisa tar'ham asim nuha ate usa de ba'ada de paigabaram di tarafa bheji si ate asim ibarahima, isama'ila, isahaka, yakuba, yakuba di aulada, isa, ayuba, yunasa, haruna ate sulemana di tarafa vahim bheji si. Ate asim da'unda nu zabura diti
Asīṁ tuhāḍī tarafa vahī bhējī hai, jisa tar'hāṁ asīṁ nūha atē usa dē bā'ada dē paiġabarāṁ dī tarafa bhējī sī atē asīṁ ibarāhīma, isamā'īla, isahāka, yakūba, yakūba dī aulāda, īsā, ayūba, yūnasa, hārūna atē sūlēmāna dī tarafa vahīṁ bhējī sī. Atē asīṁ dā'ūnda nū zabūra ditī
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ਼ ਵਹੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੂਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੈਗ਼ੰਬਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਭੇਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਇਸਮਾਈਲ, ਇਸਹਾਕ, ਯਕੂਬ, ਯਕੂਬ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਈਸਾ, ਅਯੂਬ, ਯੂਨਸ, ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਸੂਲੇਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਵਹੀਂ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾਊਂਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬੂਰ ਦਿੱਤੀ।

Persian

ما به تو وحى كرديم همچنان كه به نوح و پيامبران بعد از او وحى كرده‌ايم و به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و سبطها و عيسى و ايوب و يونس و هارون و سليمان وحى كرده‌ايم و به داود زبور را ارزانى داشتيم
همانا ما به تو وحى كرديم، چنان كه به نوح و پيامبران پس از او وحى نموديم، و به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و نوادگان [او] و عيسى و ايوب و يونس و هارون و سليمان [نيز] وحى فرستاديم، و داود را زبور داديم
ما به تو وحی فرستادیم، همچنانکه به نوح و پیامبران بعد از او، و نیز به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان نیز وحی فرستادیم، و به داوود زبور بخشیدیم‌
همانا ما به تو وحی فرستادیم همان گونه که به نوح و پیامبران بعد از او وحی فرستادیم و (نیز) به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط (= نوادگان دوازده گانه) و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان وحی فرستادیم و به داود زبور دادیم
ما به تو وحی کردیم، همان گونه که به نوح و پیامبران پس از او وحی کردیم؛ و به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگان [دارای مقام نبوتشان] و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان نیز وحی نمودیم؛ و به داود، زبور دادیم
[ای پیامبر،] بی‌تردید، ما به تو وحی فرستادیم؛ همان گونه که به نوح و پیامبران بعد از او وحی فرستادیم و [نیز] به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگان [یعقوب] و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان وحی فرستادیم؛ و به داود زبور دادیم
ما به تو وحی کردیم چنانکه به نوح و پیغمبران بعد از او و همچنین به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط (فرزندان یعقوب) و عیسی و ایّوب و یونس و هارون و سلیمان وحی نمودیم و به داود هم زبور عطا کردیم
همانا وحی فرستادیم به سوی تو چنانکه وحی فرستادیم بسوی نوح و پیمبران پس از او و وحی فرستادیم بسوی ابراهیم و اسماعیل و اسحق و یعقوب و اسباط و عیسی و ایّوب و یونس و هارون و سلیمان و دادیم به داود زبور را
ما همچنانكه به نوح و پيامبران بعد از او، وحى كرديم، به تو [نيز] وحى كرديم؛ و به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط و عيسى و ايوب و يونس و هارون و سليمان [نيز] وحى نموديم، و به داوود زبور بخشيديم
ما بی‌گمان - همچنان که به نوح و پیامبران پس از او، وحی کردیم - به تو (نیز) وحی کردیم و به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندان(او) و عیسی و ایّوب و یونس و هارون و سلیمان (نیز) وحی کردیم و به داوود زبور دادیم
[اى پیامبر!] ما به تو وحى كردیم، آن‌گونه كه به نوح و پیامبران پس از او وحى فرستادیم. و [همچنین] به ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، [پیامبران از] فرزندان یعقوب، عیسى، ایوب، یونس، هارون و سلیمان وحى نمودیم. و به داوود، زَبور دادیم
ما به تو (ای پیغمبر، قرآن و شریعت را) وحی کردیم، همان گونه که پیش از تو به نوح و پیغمبران بعد از او وحی کردیم، و (همان گونه که) به ابراهیم، اسحاق، یعقوب، نوادگان (او که برخی از آنان پیغمبران خدا بودند)، عیسی، ایّوب، یونس، هارون، و سلیمان وحی کردیم، و به داود زبور دادیم
ما به تو وحی فرستادیم؛ همان گونه که به نوح و پیامبران بعد از او وحی فرستادیم؛ و (نیز) به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط [= بنی اسرائیل‌] و عیسی و ایّوب و یونس و هارون و سلیمان وحی نمودیم؛ و به داوود زبور دادیم
ما به تو وحى فرستاديم، همچنانكه به نوح و پيامبران پس از او وحى كرديم، و به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط- فرزندان و نبيرگان وى- و عيسى و ايوب و يونس و هارون و سليمان نيز وحى كرديم، و به داوود زبور داديم
همانا ما به تو وحی فرستادیم همان گونه که به نوح و پیامبران بعد از او وحی فرستادیم و (نیز) به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط (= نوادگان دوازده گانه) و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان وحی فرستادیم و به داود زبور دادیم

Polish

Zaprawde, objawilismy tobie, tak jak objawilismy Noemu i prorokom po nim; i jak objawilismy Abrahamowi i Isma`ilowi Izaakowi i Jakubowi, jak i pokoleniom, Jezusowi, Hiobowi i Jonaszowi, Aaronowi i Salomonowi; a Dawidowi dalismy Psalmy
Zaprawdę, objawiliśmy tobie, tak jak objawiliśmy Noemu i prorokom po nim; i jak objawiliśmy Abrahamowi i Isma`ilowi Izaakowi i Jakubowi, jak i pokoleniom, Jezusowi, Hiobowi i Jonaszowi, Aaronowi i Salomonowi; a Dawidowi daliśmy Psalmy

Portuguese

Por certo, Nos te fizemos revelacoes, Muhammad, como fizemos a Noe e aos profetas, depois dele. E fizemos revelacoes a Abraao e a Ismael, e a Isaque e a Jaco, e as tribos e a Jesus, e a Jo e a Jonas, e a Aarao e a Salomao ; e concedemos os Salmos a Davi
Por certo, Nós te fizemos revelações, Muhammad, como fizemos a Noé e aos profetas, depois dele. E fizemos revelações a Abraão e a Ismael, e a Isaque e a Jacó, e às tribos e a Jesus, e a Jó e a Jonas, e a Aarão e a Salomão ; e concedemos os Salmos a Davi
Inspiramos-te, assim como inspiramos Noe e os profetas que o sucederam; assim, tambem, inspiramos Abraao, Ismael, Isaac, Jaco e as tribos, Jesus, Jo, Jonas, Aarao, Salomao, e concedemos os Salmos a Davi
Inspiramos-te, assim como inspiramos Noé e os profetas que o sucederam; assim, também, inspiramos Abraão, Ismael, Isaac, Jacó e as tribos, Jesus, Jó, Jonas, Aarão, Salomão, e concedemos os Salmos a Davi

Pushto

بېشكه مونږ تا ته وحي كړې ده، لكه څنګه چې مونږه وحي كړې وه نوح ته او له هغه نه پس (نورو) نبیانو ته او مونږ وحي كړې وه ابراهیم او اسمعیل او اسحاق او یعقوب او د (هغوى) اولادې ته او عیسٰی او ایوب او یونس او هارون او سلیمان ته۔ او مونږه داود ته زبور وركړى و
بېشكه مونږ تا ته وحي كړې ده، لكه څنګه چې مونږ وحي كړې وه نوح ته او له هغه نه پس (نورو) نبیانو ته او مونږ وحي كړې وه ابراهیم او اسمعیل او اسحاق او یعقوب او د (هغوى) اولادې ته او عیسٰی او ایوب او یونس او هارون او سلیمان ته او مونږ داود ته زبور وركړى و

Romanian

Noi ti-am dezvaluit tie, precum le-am dezvaluit si lui Noe si profetilor de dupa el. Noi le-am dezvaluit lui Abraham, lui Ismail, lui Isac, lui Iacob, triburilor, lui Iisus, lui Iov, lui Iona, lui Aaron, lui Solomon. Noi i-am daruit lui David Psalmii
Noi ţi-am dezvăluit ţie, precum le-am dezvăluit şi lui Noe şi profeţilor de după el. Noi le-am dezvăluit lui Abraham, lui Ismail, lui Isac, lui Iacob, triburilor, lui Iisus, lui Iov, lui Iona, lui Aaron, lui Solomon. Noi i-am dăruit lui David Psalmii
Noi inspira tu as noi inspira Noah profet him. Noi inspira Abraham Ismail Isaac Jacob Patriarchs Jesus Munci Jonah Aaron Solomon. Noi da David Psalm
Noi þi-am revelat þie dupa cum am revelat ºi lui Noe ºi profeþilor de dupa el, precum Le-am revelat ºi lui Avraam, Ismail, Isaac, Iacob ºi seminþiilor ºi lui Isus, Iov ºi lui Iona , Aaro
Noi þi-am revelat þie dupã cum am revelat ºi lui Noe ºi profeþilor de dupã el, precum Le-am revelat ºi lui Avraam, Ismail, Isaac, Iacob ºi seminþiilor ºi lui Isus, Iov ºi lui Iona , Aaro

Rundi

Twarakuzaniye ubutumwa nkuko twashikirije intumwa y’Imana Nuhu (iii) hamwe n’izindi ntumwa z’Imana munyuma yiwe, nkuko twashikirije intumwa y’Imana Ibrahimu (iii), hamwe n’intumwa y’Imana Ismaili (iii), hamwe n’intumwa y’Imana Is’haqa (iii), hamwe n’intumwa y’Imana Ya’aqubu (iii), hamwe n’ibibondo vyiwe hamwe n’intumwa y’Imana Issa mwene Mariyamu (iii), hamwe n’intumwa y’Imana Ayyubu (iii), hamwe n’intumwa y’Imana Yunusu (iii), hamwe n’intumwa y’Imana Haruna (iii), hamwe n’intumwa y’Imana Suleymanu (iii), hamwe n’intumwa y’Imana Dawudu (iii), nawe tumuha igitabu ceranda ca Zaburi

Russian

Noi ti-am dezvaluit tie, precum le-am dezvaluit si lui Noe si profetilor de dupa el. Noi le-am dezvaluit lui Abraham, lui Ismail, lui Isac, lui Iacob, triburilor, lui Iisus, lui Iov, lui Iona, lui Aaron, lui Solomon. Noi i-am daruit lui David Psalmii
Поистине, Мы внушили откровением тебе (о, Мухаммад) так же, как и внушили откровением (пророку) Нуху и пророкам после него, и Мы внушили откровением Ибрахиму, и Исмаилу, и Исхаку, и Йакубу и коленам [пророкам из двенадцати родов потомков пророка Йакуба], и Иисе, и Аййубу, и Йунусу, и Харуну, и Сулайману, и дали Мы Дауду (книгу) Псалтырь
Voistinu, My vnushili tebe otkroveniye, podobno tomu, kak vnushili yego Nukhu (Noyu) i prorokam posle nego. My vnushili otkroveniye Ibrakhimu (Avraamu), Ismailu (Izmailu), Iskhaku (Isaaku), Yakubu (Iakovu) i kolenam (dvenadtsati synov'yam Yakuba), Ise (Iisusu), Ayyubu (Iovu), Yunusu (Ione), Kharunu (Aaronu), Suleymanu (Solomonu). Davudu (Davidu) zhe My darovali Zabur (Psaltir')
Воистину, Мы внушили тебе откровение, подобно тому, как внушили его Нуху (Ною) и пророкам после него. Мы внушили откровение Ибрахиму (Аврааму), Исмаилу (Измаилу), Исхаку (Исааку), Йакубу (Иакову) и коленам (двенадцати сыновьям Йакуба), Исе (Иисусу), Айюбу (Иову), Йунусу (Ионе), Харуну (Аарону), Сулейману (Соломону). Давуду (Давиду) же Мы даровали Забур (Псалтирь)
My dali otkroveniye tebe, kak davali otkroveniye Noyu i posle nego byvshim prorokam: My davali otkroveniye Avraamu, Ismailu, Isaaku, Iakovu i kolenam, Iisusu, Iovu, Ione, Aaronu, Solomonu: Davidu My dali Psaltir'
Мы дали откровение тебе, как давали откровение Ною и после него бывшим пророкам: Мы давали откровение Аврааму, Исмаилу, Исааку, Иакову и коленам, Иисусу, Иову, Ионе, Аарону, Соломону: Давиду Мы дали Псалтирь
My ved' otkryli tebe tak zhe, kak otkryli Nukhu i prorokam posle nego, i My otkryli Ibrakhimu, i Ismailu, i Iskhaku, i Yakubu i kolenam, i Ise, i Ayyubu, i Yunusu, i Kharunu, i Sulaymanu, i dali My Daudu psaltyr'
Мы ведь открыли тебе так же, как открыли Нуху и пророкам после него, и Мы открыли Ибрахиму, и Исмаилу, и Исхаку, и Йакубу и коленам, и Исе, и Аййубу, и Йунусу, и Харуну, и Сулайману, и дали Мы Дауду псалтырь
Voistinu, My vnushili tebe Otkroveniye, podobno tomu kak vnushili [yego] Nukhu i posleduyushchim prorokam, kak My vnushali Ibrakhimu, Isma'ilu, Iskhaku, Ya'kubu, potomkam ikh, 'Ise, Ayyubu, Yunusu, Kharunu, Sulaymanu, kak My darovali Davudu Psaltir'
Воистину, Мы внушили тебе Откровение, подобно тому как внушили [его] Нуху и последующим пророкам, как Мы внушали Ибрахиму, Исма'илу, Исхаку, Йа'кубу, потомкам их, 'Исе, Аййубу, Йунусу, Харуну, Сулайману, как Мы даровали Давуду Псалтирь
My nisposlali tebe (o prorok!) Otkroveniye - Koran - i shariat tak zhe, kak do tebya Nukhu (Noyu), i prorokam posle nego, i Ibrakhimu, i Ismailu, i Iskhaku, i Yakubu, i kolenam (prorokam Allakha iz potomstva Yakuba), i Ise, i Ayyubu (Iovu), i Yunusu (Ione), i Kharunu (Aaronu), i Sulaymanu, i dali Daudu Psaltyr'
Мы ниспослали тебе (о пророк!) Откровение - Коран - и шариат так же, как до тебя Нуху (Ною), и пророкам после него, и Ибрахиму, и Исмаилу, и Исхаку, и Йакубу, и коленам (пророкам Аллаха из потомства Йакуба), и Исе, и Аййубу (Иову), и Йунусу (Ионе), и Харуну (Аарону), и Сулайману, и дали Дауду Псалтырь
My nisposlali Otkroveniye tebe Tak zhe, kak Nukhu My yego poslali I vsled za nim - drugim prorokam: My Ibrakhimu Otkroveniye poslali, I Ismailu, i Iskhaku, i Yakubu, I vsem (dvenadtsati) kolenam, (A takzhe) Ise, i Ay'yyubu, I Yyunusu, Kharunu, Suleymanu, I dali My Psaltyr' Daudu
Мы ниспослали Откровение тебе Так же, как Нуху Мы его послали И вслед за ним - другим пророкам: Мы Ибрахиму Откровение послали, И Исмаилу, и Исхаку, и Йакубу, И всем (двенадцати) коленам, (А также) Исе, и Ай'йюбу, И Йюнусу, Харуну, Сулейману, И дали Мы Псалтырь Дауду

Serbian

Ми објављујемо теби као што смо објављивали Ноју и веровесницима после њега, објављивали смо Авраму, и Јишмаелу и Исаку и Јакову и потомцима, и Исусу, и Јову, и Јони, и Мојсију, и Арону, и Соломону, а Давиду смо дали Псалме

Shona

Zvirokwazvo, takave tinodzikisa mashoko kwauri (Muhammad (SAW)) sekudzikisa kwatakaita mashoko kuna Nowa nevamwe vatumwa mushure make; uye takave (zvakare) tinodzikisa mashoko kuna Abrahamu, Ismail (Ishumaeri), Ishaaq (Isaka), Ya’qub (Jakobho), uye Al-Asbaat (mhuri dzevanakomana vaYa’qub (Jakobho)), Isa (Jesu), Ayyub (Jobho), Yunus (Jonah), Haaroon (Aroni), naSulaiman (Soromoni); uye Dawood (Dhavhidha) takamupa Zaboor (Mapisarema)

Sindhi

اسان توڏانھن (اھڙيءَ طرح) وحي ڪيو جھڙي طرح نوح ڏانھن ۽ کانئس پوءِ (ٻـين) پيغمبرن ڏانھن وحي ڪيوھوسون، ۽ ابراھيم ۽ اسماعيل ۽ اسحاق ۽ يعقوب ۽ يعقوب جي اولاد ۽ عيسىٰ ۽ اَيُّوب ۽ يُونس ۽ ھارون ۽ سليمان ڏانھن وحي ڪيوسون، ۽ داؤد کي زبور ڏنوسون

Sinhala

(nabiye!) nuhtada ohugen pasu pæmini nabivaruntada api vahi dænum dun andamatama obatat niyata vasayenma api vahi dænum dunnemu. tavada ibrahim, ismayil, ishak, yakub adintada, ovunge paramparave daruvantada, isa, ayiyub, yunus, harun, suleyiman adintada (me andamatama) api vahi dænum di ættemu. davudta sabur namæti dharmaya apima laba dunnemu
(nabiyē!) nūhṭada ohugen pasu pæmiṇi nabivarunṭada api vahī dænum dun andamaṭama obaṭat niyata vaśayenma api vahī dænum dunnemu. tavada ibrāhīm, ismāyīl, ishāk, yākūb ādīnṭada, ovungē paramparāvē daruvanṭada, īsā, ayiyūb, yūnus, hārūn, suleyimān ādīnṭada (mē andamaṭama) api vahī dænum dī ættemu. dāvūdṭa sabūr namæti dharmaya apima labā dunnemu
(නබියේ!) නූහ්ටද ඔහුගෙන් පසු පැමිණි නබිවරුන්ටද අපි වහී දැනුම් දුන් අන්දමටම ඔබටත් නියත වශයෙන්ම අපි වහී දැනුම් දුන්නෙමු. තවද ඉබ්රාහීම්, ඉස්මායීල්, ඉස්හාක්, යාකූබ් ආදීන්ටද, ඔවුන්ගේ පරම්පරාවේ දරුවන්ටද, ඊසා, අයියූබ්, යූනුස්, හාරූන්, සුලෙයිමාන් ආදීන්ටද (මේ අන්දමටම) අපි වහී දැනුම් දී ඇත්තෙමු. දාවූද්ට සබූර් නමැති ධර්මය අපිම ලබා දුන්නෙමු
sæbævinma nuhta ha ohugen pasu vu nabivarunta vahi pahala kalak men numba veta da sæbævinma api vahi pahala kalemu. (e anuva) api ibrahim, ismail, ishak, yahkub, asbat (hevat yahkubge parapura) isa, ayyub, yunus, harun ha suleyiman yana ayata da vahi pahala kalemu. tavada api davudta sabur pirinæmuvemu
sæbævinma nūhṭa hā ohugen pasu vū nabivarunṭa vahī pahaḷa kaḷāk men num̆ba veta da sæbævinma api vahī pahaḷa kaḷemu. (ē anuva) api ibrāhīm, ismāīl, ishāk, yaḥkūb, asbāt (hevat yaḥkūbgē parapura) īsā, ayyūb, yūnus, hārūn hā suleyimān yana ayaṭa da vahī pahaḷa kaḷemu. tavada api dāvūdṭa sabūr pirinæmuvemu
සැබැවින්ම නූහ්ට හා ඔහුගෙන් පසු වූ නබිවරුන්ට වහී පහළ කළාක් මෙන් නුඹ වෙත ද සැබැවින්ම අපි වහී පහළ කළෙමු. (ඒ අනුව) අපි ඉබ්‍රාහීම්, ඉස්මාඊල්, ඉස්හාක්, යඃකූබ්, අස්බාත් (හෙවත් යඃකූබ්ගේ පරපුර) ඊසා, අය්යූබ්, යූනුස්, හාරූන් හා සුලෙයිමාන් යන අයට ද වහී පහළ කළෙමු. තවද අපි දාවූද්ට සබූර් පිරිනැමුවෙමු

Slovak

My inspirovat ona mat rad my inspirovat Noah prophets him. My inspirovat Abraham Ismail Isaac Jacob Patriarchs Jesus Zamestnanie Jonah Aaron Solomon. My dat David Zalm

Somali

Hubaal Waxaanu kuugu waxyoonnay sidii aan ugu waxyoonnayba Nuux iyo Nabiyadii ka dambeeyay; oo Waxaanu (sidoo kale) u waxyoonnay Ibraahiim iyo Ismaaciil iyo Isxaaq iyo Yacquub iyo Al-Asbaad (Nabiyadii ahaa firka Yacquub) iyo Ciise iyo Ayyuub iyo Yuunus iyo Haaruun iyo Sulaymaan, oo Daawuud Waxaanu siinnay Zabuur
Annagaa kuu waxyoonnay sidaan ugu waxyoonay (Nabi) Nuux iyo Nabiyadii ka dambeeyey waxaana u waxyoonay Nabi Ibrahim, Ismaaeiil, Isxaaq, Yacquub (Awlaad) Faracii, Ciise, Ayuub, Yuunus, Haaruun, Sulaymaan, waxaana siinay Daawuudna Zabuur
Annagaa kuu waxyoonnay sidaan ugu waxyoonay (Nabi) Nuux iyo Nabiyadii ka dambeeyey waxaana u waxyoonay Nabi Ibrahim, Ismaaeiil, Isxaaq, Yacquub (Awlaad) Faracii, Ciise, Ayuub, Yuunus, Haaruun, Sulaymaan, waxaana siinay Daawuudna Zabuur

Sotho

Bona! Re u senolela joalokaha re ile ra senolela Nooe le Baporofeta ba bileng teng kamorao ho eena. Re ile ra senolela Abrahama le Ishmaele, Isaaka le Jakobo, le Meloko, ea eba Jesu le Jobo, Jonah, Aarone le Salemone, eaba re fana ka lipesalema ho Davida

Spanish

Por cierto que te hemos concedido la revelacion como lo hicimos con Noe [Nuh] y con los Profetas que le sucedieron. Asimismo revelamos a Abraham [Ibrahim], Ismael [Ismail], Isaac [Ishaq], Jacob [Yaqub], a las doce tribus, Jesus [Isa], Job [Ayub], Jonas [Yunus], Aaron [Harun] y Salomon [Sulaiman]. Y concedimos a David [Daud] los Salmos
Por cierto que te hemos concedido la revelación como lo hicimos con Noé [Nuh] y con los Profetas que le sucedieron. Asimismo revelamos a Abraham [Ibrahim], Ismael [Ismail], Isaac [Ishaq], Jacob [Yaqub], a las doce tribus, Jesús [Isa], Job [Ayub], Jonás [Yunus], Aarón [Harún] y Salomón [Sulaimán]. Y concedimos a David [Daud] los Salmos
Y, ciertamente, te hemos transmitido el mensaje (¡oh, Muhammad!) al igual que hicieramos con Noe y con los profetas que lo sucedieron. Y transmitimos el mensaje, a Ismael, a Isaac, a Jacob, a las tribus de Israel, a Jesus, a Job, a Jonas, a Aaron y a Salomon. Y otorgamos los Salmos a David
Y, ciertamente, te hemos transmitido el mensaje (¡oh, Muhammad!) al igual que hiciéramos con Noé y con los profetas que lo sucedieron. Y transmitimos el mensaje, a Ismael, a Isaac, a Jacob, a las tribus de Israel, a Jesús, a Job, a Jonás, a Aarón y a Salomón. Y otorgamos los Salmos a David
Y, ciertamente, te hemos transmitido el mensaje (¡oh, Muhammad!) al igual que hicimos con Noe y con los profetas que lo sucedieron. Y transmitimos el mensaje a Ismael, a Isaac, a Jacob, a las tribus de Israel, a Jesus, a Job, a Jonas, a Aaron y a Salomon. Y otorgamos los Salmos a David
Y, ciertamente, te hemos transmitido el mensaje (¡oh, Muhammad!) al igual que hicimos con Noé y con los profetas que lo sucedieron. Y transmitimos el mensaje a Ismael, a Isaac, a Jacob, a las tribus de Israel, a Jesús, a Job, a Jonás, a Aarón y a Salomón. Y otorgamos los Salmos a David
Te hemos hecho una revelacion, como hicimos una revelacion a Noe y a los profeta que le siguieron. Hicimos una revelacion a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, as tribus, Jesus, Job, Jonas, Aaron y Salomon. Y dimos a David Salmos
Te hemos hecho una revelación, como hicimos una revelación a Noé y a los profeta que le siguieron. Hicimos una revelación a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, as tribus, Jesús, Job, Jonás, Aarón y Salomón. Y dimos a David Salmos
CIERTAMENTE, te hemos inspirado [Oh Profeta] como inspiramos a Noe y a todos los profetas despues de el --e inspiramos a Abraham, a Ismail, a Isaac, a Jacob y a sus descendientes, incluyendo a Jesus, Job, Jonas, Aaron y Salomon; y dimos a David un libro de sabiduria divina
CIERTAMENTE, te hemos inspirado [Oh Profeta] como inspiramos a Noé y a todos los profetas después de él --e inspiramos a Abraham, a Ismail, a Isaac, a Jacob y a sus descendientes, incluyendo a Jesús, Job, Jonás, Aarón y Salomón; y dimos a David un libro de sabiduría divina
Te he descendido la revelacion como lo hice con Noe y con los Profetas que le sucedieron, con Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, las doce tribus, Jesus, Job, Jonas, Aaron y Salomon. A David le he revelado los Salmos
Te he descendido la revelación como lo hice con Noé y con los Profetas que le sucedieron, con Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, las doce tribus, Jesús, Job, Jonás, Aarón y Salomón. A David le he revelado los Salmos
En verdad, Nosotros te hemos enviado la revelacion [¡Oh Muhammad!], tal como enviamos la revelacion a Noe y a los profetas que vinieron tras el. Y enviamos la revelacion a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, a las tribus [de los Hijos de Israel], y a Jesus, Job, Jonas, Aaron y a Salomon. Y a David le otorgamos los Salmos
En verdad, Nosotros te hemos enviado la revelación [¡Oh Muhammad!], tal como enviamos la revelación a Noé y a los profetas que vinieron tras él. Y enviamos la revelación a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, a las tribus [de los Hijos de Israel], y a Jesús, Job, Jonás, Aarón y a Salomón. Y a David le otorgamos los Salmos

Swahili

Hakika sisi tumekuletea wahyi, ewe Mtume, ili ufikishe ujumbe kama tulivyomletea wahyi Nūḥ na Manabii wengine baada yake. Na tumewapelekea wahyi Ibrāhīm, Ismā’īl, Isḥāq, Ya‘qūb na Asbāṭ, nao ni Manabii waliokuwa katika makabila kumi na mbili ya wana wa Isrāīl wanaotokana na kizazi cha Ya’qūb, na pia ‘Īsā, Ayyūb, Yūnus, Hārūn na Sulaimān na tukampa Dāwūd Zaburi, nacho ni kitabu na kurasa zilizoandikwa
Hakika Sisi tumekuletea wahyi wewe kama tulivyo wapelekea wahyi Nuhu na Manabii walio kuwa baada yake. Na tulimpelekea wahyi Ibrahim na Ismail na Is-haka na Yaakub na wajukuu zake, na Isa na Ayub na Yunus na Harun na Suleiman, na Daud tukampa Zaburi

Swedish

VI HAR gett dig Var uppenbarelse liksom Vi gav Noa och de profeter som foljde efter honom Var uppenbarelse, och liksom Vi gav Abraham och Ismael och Isak och Jakob och deras efterkommande Var uppenbarelse, och Jesus och Job och Jona och Aron och Salomo, och liksom Vi skankte David en Skrift fylld av visdom
VI HAR gett dig Vår uppenbarelse liksom Vi gav Noa och de profeter som följde efter honom Vår uppenbarelse, och liksom Vi gav Abraham och Ismael och Isak och Jakob och deras efterkommande Vår uppenbarelse, och Jesus och Job och Jona och Aron och Salomo, och liksom Vi skänkte David en Skrift fylld av visdom

Tajik

Mo ʙa tu vahj kardem, hamcunon ki ʙa Nuh va pajomʙaroni ʙa'd az u vahj kardaem va ʙa Iʙrohimu Ismoil va Ishoqu Ja'quʙ va naʙeragoni Ja'quʙ va Iso va Ajjuʙ va Junus va Horun va Sulajmon vahj kardaem va ʙa Dovud «Zaʙur»-ro arzoni dostem
Mo ʙa tu vahj kardem, hamcunon ki ʙa Nūh va pajomʙaroni ʙa'd az ū vahj kardaem va ʙa Iʙrohimu Ismoil va Ishoqu Ja'quʙ va naʙeragoni Ja'quʙ va Iso va Ajjuʙ va Junus va Horun va Sulajmon vahj kardaem va ʙa Dovud «Zaʙur»-ro arzonī doştem
Мо ба ту ваҳй кардем, ҳамчунон ки ба Нӯҳ ва паёмбарони баъд аз ӯ ваҳй кардаем ва ба Иброҳиму Исмоил ва Исҳоқу Яъқуб ва наберагони Яъқуб ва Исо ва Айюб ва Юнус ва Ҳорун ва Сулаймон ваҳй кардаем ва ба Довуд «Забур»-ро арзонӣ доштем
Mo ʙa tu (ej Muhammad (sallallohu alajhi va sallam) vahj firistodem, hamcunon ki ʙa Nuh va pajomʙaroni ʙa'd az u vahj firistodem va ʙa Iʙrohimu Ismoil va Ishoqu Ja'quʙ va naʙeragoni Ja'quʙ va Iso va Ajuʙ va Junus va Horun va Sulajmon (alajhimussalom) vahj firistodem va ʙa Dovud Zaʙurro dodem
Mo ʙa tu (ej Muhammad (sallallohu alajhi va sallam) vahj firistodem, hamcunon ki ʙa Nūh va pajomʙaroni ʙa'd az ū vahj firistodem va ʙa Iʙrohimu Ismoil va Ishoqu Ja'quʙ va naʙeragoni Ja'quʙ va Iso va Ajuʙ va Junus va Horun va Sulajmon (alajhimussalom) vahj firistodem va ʙa Dovud Zaʙurro dodem
Мо ба ту (эй Муҳаммад (саллаллоҳу алайҳи ва саллам) ваҳй фиристодем, ҳамчунон ки ба Нӯҳ ва паёмбарони баъд аз ӯ ваҳй фиристодем ва ба Иброҳиму Исмоил ва Исҳоқу Яъқуб ва наберагони Яъқуб ва Исо ва Аюб ва Юнус ва Ҳорун ва Сулаймон (алайҳимуссалом) ваҳй фиристодем ва ба Довуд Забурро додем
[Ej pajomʙar] Be tardid mo ʙa tu vahj firistodem; hamon guna, ki ʙa Nuhu pajomʙaroni ʙa'd az u vahj firistodem va [niz] ʙa Iʙrohimu Ismoil va Ishoqu Ja'quʙ va navodagon [-i Ja'quʙ] va Isovu Ajuʙ va Junusu Horun va Sulajmon vahj firistodem va ʙa Dovud Zaʙur dodem
[Ej pajomʙar] Be tardid mo ʙa tu vahj firistodem; hamon guna, ki ʙa Nuhu pajomʙaroni ʙa'd az ū vahj firistodem va [niz] ʙa Iʙrohimu Ismoil va Ishoqu Ja'quʙ va navodagon [-i Ja'quʙ] va Isovu Ajuʙ va Junusu Horun va Sulajmon vahj firistodem va ʙa Dovud Zaʙur dodem
[Эй паёмбар] Бе тардид мо ба ту ваҳй фиристодем; ҳамон гуна, ки ба Нуҳу паёмбарони баъд аз ӯ ваҳй фиристодем ва [низ] ба Иброҳиму Исмоил ва Исҳоқу Яъқуб ва наводагон [-и Яъқуб] ва Исову Аюб ва Юнусу Ҳорун ва Сулаймон ваҳй фиристодем ва ба Довуд Забур додем

Tamil

(napiye!) Nuhukkum, avarukkup pinnar vanta napimarkalukkum nam vahyi arivittavare umakkum niccayamaka nam vahyi arivittom. Melum, iprahim, ismayil, is'hak, ya'akup akiyavarkalukkum, avarkalutaiya cantatikalukkum, isa, aiyup, yunus, harun, sulaiman akiyavarkalukkum (ivvare) nam vahyi arivittirukkirom. Tavutukku ‘japur' ennum vetattai name kotuttom
(napiyē!) Nūhukkum, avarukkup piṉṉar vanta napimārkaḷukkum nām vahyi aṟivittavāṟē umakkum niccayamāka nām vahyi aṟivittōm. Mēlum, ipṟāhīm, ismāyīl, is'hāk, ya'akūp ākiyavarkaḷukkum, avarkaḷuṭaiya cantatikaḷukkum, īsā, aiyūp, yūṉus, hārūṉ, sulaimāṉ ākiyavarkaḷukkum (ivvāṟē) nām vahyi aṟivittirukkiṟōm. Tāvūtukku ‘japūr' eṉṉum vētattai nāmē koṭuttōm
(நபியே!) நூஹுக்கும், அவருக்குப் பின்னர் வந்த நபிமார்களுக்கும் நாம் வஹ்யி அறிவித்தவாறே உமக்கும் நிச்சயமாக நாம் வஹ்யி அறிவித்தோம். மேலும், இப்றாஹீம், இஸ்மாயீல், இஸ்ஹாக், யஅகூப் ஆகியவர்களுக்கும், அவர்களுடைய சந்ததிகளுக்கும், ஈஸா, ஐயூப், யூனுஸ், ஹாரூன், ஸுலைமான் ஆகியவர்களுக்கும் (இவ்வாறே) நாம் வஹ்யி அறிவித்திருக்கிறோம். தாவூதுக்கு ‘ஜபூர்' என்னும் வேதத்தை நாமே கொடுத்தோம்
(napiye!) Nuhukkum, avarukkup pin vanta (itara) napimarkalukkum nam vahi arivittatu polave, umakkum niccayamaka vahi arivittom. Melum, iprahimukkum, ismayilukkum, is'hakkukkum, yahkupukkum (avarkalutaiya) cantatiyinarukkum, isavukkum, ayyupukkum, yunusukkum, harunukkum, sulaimanukkum nam vahi arivittom;. Innum tavutukku japur (ennum vetattaik) kotuttom
(napiyē!) Nūhukkum, avarukkup piṉ vanta (itara) napimārkaḷukkum nām vahī aṟivittatu pōlavē, umakkum niccayamāka vahī aṟivittōm. Mēlum, ipṟāhīmukkum, ismāyīlukkum, is'hākkukkum, yaḥkūpukkum (avarkaḷuṭaiya) cantatiyiṉarukkum, īsāvukkum, ayyūpukkum, yūṉusukkum, hārūṉukkum, sulaimāṉukkum nām vahī aṟivittōm;. Iṉṉum tāvūtukku japūr (eṉṉum vētattaik) koṭuttōm
(நபியே!) நூஹுக்கும், அவருக்குப் பின் வந்த (இதர) நபிமார்களுக்கும் நாம் வஹீ அறிவித்தது போலவே, உமக்கும் நிச்சயமாக வஹீ அறிவித்தோம். மேலும், இப்றாஹீமுக்கும், இஸ்மாயீலுக்கும், இஸ்ஹாக்குக்கும், யஃகூபுக்கும் (அவர்களுடைய) சந்ததியினருக்கும், ஈஸாவுக்கும், அய்யூபுக்கும், யூனுஸுக்கும், ஹாரூனுக்கும், ஸுலைமானுக்கும் நாம் வஹீ அறிவித்தோம்;. இன்னும் தாவூதுக்கு ஜபூர் (என்னும் வேதத்தைக்) கொடுத்தோம்

Tatar

Ий Мухәммәд г-м! Сиңа Коръәнне вәхи кылдык Нух пәйгамбәргә һәм аннан соң килгән пәйгамбәрләргә вәхи кылганыбыз кеби, вә Ибраһим, Исмәгыйль, Исхак, Ягъкуб, Гыйсә, Әюб, Йунус, Һарун, Сөләйман пәйгамбәрләргә вәхи кылганыбыз кеби һәм Даудка – Забур исемле китап бирдек

Telugu

(O pravakta!) Niscayanga, memu nuh ku mariyu atani tarvata vaccina pravaktalaku sandesam (vahi) pampinatlu, niku kuda sandesam pampamu. Mariyu memu ibrahim, ismayil, is hakh, ya'akhub laku mariyu atani santati variki mariyu isa, ayyub, yunus, harun mariyu sulaiman laku kuda divyajnanam (vahi) pampamu. Mariyu memu davud ku jabur granthanni prasadincamu
(Ō pravaktā!) Niścayaṅgā, mēmu nūh ku mariyu atani tarvāta vaccina pravaktalaku sandēśaṁ (vahī) pampinaṭlu, nīku kūḍā sandēśaṁ pampāmu. Mariyu mēmu ibrāhīm, ismāyīl, is hākh, ya'akhūb laku mariyu atani santati vāriki mariyu īsā, ayyūb, yūnus, hārūn mariyu sulaimān laku kūḍā divyajñānaṁ (vahī) pampāmu. Mariyu mēmu dāvūd ku jabūr granthānni prasādin̄cāmu
(ఓ ప్రవక్తా!) నిశ్చయంగా, మేము నూహ్ కు మరియు అతని తర్వాత వచ్చిన ప్రవక్తలకు సందేశం (వహీ) పంపినట్లు, నీకు కూడా సందేశం పంపాము. మరియు మేము ఇబ్రాహీమ్, ఇస్మాయీల్, ఇస్ హాఖ్, యఅఖూబ్ లకు మరియు అతని సంతతి వారికి మరియు ఈసా, అయ్యూబ్, యూనుస్, హారూన్ మరియు సులైమాన్ లకు కూడా దివ్యజ్ఞానం (వహీ) పంపాము. మరియు మేము దావూద్ కు జబూర్ గ్రంథాన్ని ప్రసాదించాము
(ఓ ముహమ్మద్‌!) మేము నూహ్‌ వైపుకు, అతని తరువాత వచ్చిన ప్రవక్తల వైపుకు వహీ పంపినట్లే (వాణిని అవతరింపజేసినట్లే) నీ వైపుకూ వహీ పంపాము. ఇంకా మేము ఇబ్రాహీము, ఇస్మాయీలు, ఇస్‌హాఖు, యాకూబు మరియు అతని సంతతి వారికి, ఈసా, అయ్యూబు, యూనుసు, హారూను, సులైమానుల వైపుకు కూడా వహీ పంపాము. ఇంకా మేము దావూదుకు జబూరు (గ్రంథం) వొసగాము

Thai

Thæcring rea di mi xongkar kæ cea chen deiyw kab thi rea di mi xo ngkar kænu hˌ læa br rda na bi hlangcak khea læa rea di mi xo ngkar kæ xi brxhim læa xis ma xil læa xis hak læa yaxˌ kub læa xal-xas bat læa xi sa læa xay yub læa yu nus læa ha run læa su lay man læa rea di hı sa burˌ kæ dawu d
Thæ̂cring reā dị̂ mī xongkār kæ̀ cêā chèn deīyw kạb thī̀ reā dị̂ mī xo ngkār kæ̀nū ḥˌ læa br rdā na bī h̄lạngcāk k̄heā læa reā dị̂ mī xo ngkār kæ̀ xi brxḥīm læa xis̄ mā xīl læa xis̄ h̄āk læa yaxˌ kūb læa xạl-xạs̄ bāt̩ læa xī sā læa xạy yūb læa yū nus̄ læa ḥā rūn læa s̄u lạy mān læa reā dị̂ h̄ı̂ sa būrˌ kæ̀ dāwū d
แท้จริงเราได้มีโองการแก่เจ้า เช่นเดียวกับที่เราได้มีโองการแก่นูฮฺ และบรรดานะบีหลังจากเขา และเราได้มีโองการแก่อิบรอฮีม และอิสมาอีล และอิสหาก และยะอฺกูบ และอัล-อัสบาฏ และอีซา และอัยยูบ และยูนุส และฮารูน และสุลัยมาน และเราได้ให้ซะบูรฺแก่ดาวูด
Thæcring rea di mi xongkar kæ cea chen deiyw kab thi rea di mi xo ngkar kænu h læa br rda na bi hlangcak khea læa rea di mi xo ngkar kæ xi brxhim læa xis ma xil læa xis hak læa yax kub læa xal-xas bat læa xi sa læa xay yub læa yu nus læa ha run læa su lay man læa rea di hı subu r kæ dawu d
Thæ̂cring reā dị̂ mī xongkār kæ̀ cêā chèn deīyw kạb thī̀ reā dị̂ mī xo ngkār kæ̀nū ḥ̒ læa br rdā na bī h̄lạngcāk k̄heā læa reā dị̂ mī xo ngkār kæ̀ xi brxḥīm læa xis̄ mā xīl læa xis̄ ḥāk læa yax̒ kūb læa xạl-xạs̄ bāt̩ læa xī sā læa xạy yūb læa yū nus̄ læa ḥā rūn læa s̄u lạy mān læa reā dị̂ h̄ı̂ subū r̒ kæ̀ dāwū d
แท้จริงเราได้มีโองการแก่เจ้า เช่นเดียวกับที่เราได้มีโองการแก่นูฮ์ และบรรดานะบีหลังจากเขา และเราได้มีโองการแก่อิบรอฮีมและอิสมาอีล และอิสฮาก และยะอ์กูบ และอัล-อัสบาฏ และอีซา และอัยยูบ และยูนุส และฮารูน และ สุลัยมาน และเราได้ให้ ซุบูร์ แก่ดาวูด

Turkish

Biz vahyettik sana, nitekim vahyettik Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere ve vahyettik Ibrahim'e, Ismail'e, Ishak'a, Yakup'a ve evlatlarına ve Isa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Suleyman'a ve Davud'a Zebur'u verdik
Biz vahyettik sana, nitekim vahyettik Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere ve vahyettik İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakup'a ve evlatlarına ve İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a ve Davud'a Zebur'u verdik
Biz Nuh´a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettigimiz gibi sana da vahyettik. Ve (nitekim) Ibrahim´e, Ismail´e, Ishak´a, Yakub´a, esbata (torunlara), Isa´ya, Eyyub´e, Yunus´a, Harun´a ve Suleyman´a vahyettik. Davud´a da Zebur´u verdik
Biz Nuh´a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve (nitekim) İbrahim´e, İsmail´e, İshak´a, Yakub´a, esbâta (torunlara), İsa´ya, Eyyûb´e, Yunus´a, Harun´a ve Süleyman´a vahyettik. Davud´a da Zebûr´u verdik
Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettigimiz gibi, sana da vahyettik. Ibrahim'e, Ismail'e, Ishak'a, Yakub'a, torunlarına, Isa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Suleyman'a da vahyettik. Davud'a da Zebur verdik
Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik. Davud'a da Zebur verdik
Nuh’a ve ondan sonraki peygamberlere vahy ettigimiz gibi (Habibim) sana da vahy ettik; ve yine Ibrahim’e, Ismail’e, Ishak’a, Yakub’a, Yakub’un evladlarına, Isa’ya, Eyyub’a, Yunus’a, Harun’a, Suleyman’a da vahy ettik ve Davud’a Zebur’u verdik
Nuh’a ve ondan sonraki peygamberlere vahy ettiğimiz gibi (Habîbim) sana da vahy ettik; ve yine İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a, Yakub’un evlâdlarına, İsa’ya, Eyyub’a, Yunus’a, Harûn’a, Süleyman’a da vahy ettik ve Davud’a Zebûr’u verdik
Suphesiz ki biz Nuh´a, ondan sonraki peygamberlere, Ibrahim´e, Ismail´e, Ishak´a, Ya´kub´a, onun evlad ve torunlarına; Isa´ya, Eyyub´a, Yunus´a, Harun´a ve Suleyman´a vahyettigimiz gibi sana da vahyettik. Davud´a da Zebur´u verdik
Şüphesiz ki biz Nuh´a, ondan sonraki peygamberlere, İbrahim´e, İsmail´e, İshak´a, Ya´kub´a, onun evlâd ve torunlarına; İsa´ya, Eyyûb´a, Yûnus´a, Harun´a ve Süleyman´a vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Davud´a da Zebur´u verdik
Nuh'a, ondan sonra gelen peygamberlere vahyettigimiz, Ibrahim'e, Ismail'e, Ishak'a, Yakub'a, torunlarına, Isa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Suleyman'a vahyettigimiz gibi suphesiz sana da vahyettik. Davud'a da Zebur verdik
Nuh'a, ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettiğimiz gibi şüphesiz sana da vahyettik. Davud'a da Zebur verdik
Muhakkak biz, Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettigimiz gibi, sana da vahyettik. Ibrahim'e, Ismail'e, Ishak'a, Yakub'a, torunlarina, Isa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Suleyman'a da vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik
Muhakkak biz, Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettigimiz gibi, sana da vahyettik. Ibrahim'e, Ismail'e, Ishak'a, Yakub'a, torunlarina, Isa'ya, Eyyûb'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik
Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettigimiz gibi sana da vahyettik. Ve (nitekim) Ibrahim'e, Ismail'e, Ishak'a, Yakub'a, esbata (torunlara), Isa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun'a ve Suleyman'a vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik
Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve (nitekim) İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, esbata (torunlara), İsa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik
Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettigimiz gibi sana da vahyettik. Ibrahim'e, Ismail'e, Ishak'a, Yakub'a ve soyuna, Isa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a, ve Suleyman'a da vahyetmis, Davud'a da Zebur vermistik
Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve soyuna, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a, ve Süleyman'a da vahyetmiş, Davud'a da Zebur vermiştik
Muhakkak biz, Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettigimiz gibi, sana da vahyettik. Ibrahim'e, Ismail'e, Ishak'a, Yakub'a, torunlarına, Isa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Suleyman'a da vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik
Muhakkak biz, Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyûb'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik
Gercekten biz sana, Nuh´a ve ondan sonra gelen butun peygamberlere vahyettigimiz gibi vahyettik. Ibrahim´e, Ismail´e, Ishak´a, Yakub´a, torunlarına, Isa´ya, Eyyub´a, Yunus´a, Harun´a ve Suleyman´a da vahyettigimiz ve Davud´a Zebur´u verdigimiz gibi
Gerçekten biz sana, Nuh´a ve ondan sonra gelen bütün peygamberlere vahyettiğimiz gibi vahyettik. İbrahim´e, İsmail´e, İshak´a, Yakub´a, torunlarına, İsa´ya, Eyyub´a, Yunus´a, Harun´a ve Süleyman´a da vahyettiğimiz ve Davud´a Zebur´u verdiğimiz gibi
Muhakkak biz, Nuh´a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettigimiz gibi, sana da vahyettik. Ibrahim´e, Ismail´e, Ishak´a, Yakub´a, torunlarına, Isa´ya, Eyyub´a, Yunus´a, Harun´a ve Suleyman´a da vahyettik. Davud´a da Zebur´u verdik
Muhakkak biz, Nuh´a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrahim´e, İsmail´e, İshak´a, Yakub´a, torunlarına, İsa´ya, Eyyûb´a, Yunus´a, Harun´a ve Süleyman´a da vahyettik. Davud´a da Zebur´u verdik
Nuh´a ve ondan once gelen peygamberlere indirdigimiz gibi sana da vahiy indirdik. Nitekim Ibrahim´e, Ismail´e, Ishak´a, Yakub´a, Yakub´un torunlarına, Isa´ya, Eyyub´a, Harun´a, Suleyman´a vahiy indirmis, Davud´a da Zebur´u vermistik
Nuh´a ve ondan önce gelen peygamberlere indirdiğimiz gibi sana da vahiy indirdik. Nitekim İbrahim´e, İsmail´e, İshak´a, Yakub´a, Yakub´un torunlarına, İsa´ya, Eyyub´a, Harun´a, Süleyman´a vahiy indirmiş, Davud´a da Zebur´u vermiştik
Nuh´a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettigmiz gibi, sana da vahyettik. Ibrahim´e, Ismail´e, Ishak´a, Yakub´a, torunlarına, Isa´ya, Eyyub´a, Yunus´a, Harun´a ve Suleyman´a da vahyettik. Davud´a da Zebur verdik
Nuh´a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğmiz gibi, sana da vahyettik. İbrahim´e, İsmail´e, İshak´a, Yakub´a, torunlarına, İsa´ya, Eyyub´a, Yunus´a, Harun´a ve Süleyman´a da vahyettik. Davud´a da Zebur verdik
Nuuha, ondan sonraki peygamberlere vahy etdigimiz ve Ibrahime, Ismaile, Ishaaka, Ya´kuba, evladlarına, Isaya, Eyyuba, Yunusa, Haruna ve Suleymana vahy eyledigimiz ve Davuda Zebur verdigimiz gibi (Habibim) subhesiz sana da vahyetdik biz
Nuuha, ondan sonraki peygamberlere vahy etdiğimiz ve İbrahîme, İsmâîle, İshaaka, Ya´kuba, evlâdlarına, İsâya, Eyyuba, Yunusa, Hârûna ve Süleymana vahy eylediğimiz ve Dâvûda Zebûr verdiğimiz gibi (Habîbim) şübhesiz sana da vahyetdik biz
Nuh´a, ondan sonra gelen peygamberlere, Ibrahim´e, Ismail´e, Ishak´a, Ya´kub´a ve torunlarına, Isa´ya, Eyyub´a, Yunus´a, Harun´a ve Suleyman´a vahyettigimiz gibi, suphesiz sana da vahyettik. Davud´a da Zebur´u verdik
Nuh´a, ondan sonra gelen peygamberlere, İbrahim´e, İsmail´e, İshak´a, Ya´kub´a ve torunlarına, İsa´ya, Eyyüb´a, Yunus´a, Harun´a ve Süleyman´a vahyettiğimiz gibi, şüphesiz sana da vahyettik. Davud´a da Zebur´u verdik
Muhakkak ki Biz, Hz. Nuh´a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettigimiz gibi sana da vahyettik. Ve Hz.Ibrahim´e, Hz.Ismail´e, Hz.Ishak´a, Hz.Yakub ve torunlarına, Hz.Isa´ya, Hz.Eyub´a, Hz.Yunus´a, Hz.Harun´a ve Hz.Suleyman´a da vahyettik. Ve Hz.Davud´a Zebur´u verdik
Muhakkak ki Biz, Hz. Nuh´a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve Hz.İbrâhîm´e, Hz.İsmail´e, Hz.İshak´a, Hz.Yâkub ve torunlarına, Hz.İsa´ya, Hz.Eyub´a, Hz.Yunus´a, Hz.Harun´a ve Hz.Süleyman´a da vahyettik. Ve Hz.Davud´a Zebur´u verdik
Inna evhayna ileyke kema evhayna ila nuhıv ven nebiyyıne mim ba´dih ve evhayna ila ibrahıme ve ismaıyle ve ishaka ve ya´kube vel esbatı ve ıysa ve eyyube ve yunuse ve harune ve suleyman ve ateyna davude zebura
İnna evhayna ileyke kema evhayna ila nuhıv ven nebiyyıne mim ba´dih ve evhayna ila ibrahıme ve ismaıyle ve ishaka ve ya´kube vel esbatı ve ıysa ve eyyube ve yunüse ve harune ve süleyman ve ateyna davude zebura
Inna evhayna ileyke kema evhayna ila nuhin ven nebiyyine min ba’dih(ba’dihi), ve evhayna ila ibrahime ve ismaile ve ishaka ve ya’kube vel esbati ve isa ve eyyube ve yunuse ve harune ve suleyman(suleymane), ve ateyna davude zebura(zeburan)
İnnâ evhaynâ ileyke kemâ evhaynâ ilâ nûhin ven nebiyyîne min ba’dih(ba’dihî), ve evhaynâ ilâ ibrâhîme ve ismâîle ve ishâka ve ya’kûbe vel esbâti ve îsâ ve eyyûbe ve yûnuse ve hârûne ve suleymân(suleymâne), ve âteynâ dâvûde zebûrâ(zebûran)
Bak, (ey Peygamber,) Biz Nuha ve ondan sonraki butun peygamberlere vahyettigimiz gibi sana da vahyettik: tıpkı Ibrahime, Ismaile, Ishaka, Yakuba ve Isa, Eyyub, Yunus, Harun ve Suleyman dahil onların torunlarına vahyettigimiz gibi; ve Davuda bir ilahi hikmet kitabı bagısladıgımız gibi
Bak, (ey Peygamber,) Biz Nuha ve ondan sonraki bütün peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik: tıpkı İbrahime, İsmaile, İshaka, Yakuba ve İsa, Eyyub, Yunus, Harun ve Süleyman dahil onların torunlarına vahyettiğimiz gibi; ve Davuda bir ilahi hikmet kitabı bağışladığımız gibi
inna evhayna ileyke kema evhayna ila nuhiv vennebiyyine mim ba`dih. veevhayna ila ibrahime veisma`ile veishaka veya`kube vel'esbati ve`isa veeyyube veyunuse veharune vesuleyman. veateyna davude zebura
innâ evḥaynâ ileyke kemâ evḥaynâ ilâ nûḥiv vennebiyyîne mim ba`dih. veevḥaynâ ilâ ibrâhîme veismâ`île veisḥâḳa veya`ḳûbe vel'esbâṭi ve`îsâ veeyyûbe veyûnüse vehârûne vesüleymân. veâteynâ dâvûde zebûrâ
Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettigimiz gibi sana da vahyettik ve (nitekim) Ibrahim'e, Ismail'e, Ishak'a, Yakub'a, esbata (torunlara), Isa'ya, Eyyub'a, Yunus’a, Harun'a ve Suleyman’a vahyettik. Davud’a da Zebur'u verdik
Biz Nûh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik ve (nitekim) İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, esbâta (torunlara), Îsâ'ya, Eyyûb'a, Yunus’a, Harun'a ve Süleyman’a vahyettik. Davud’a da Zebûr'u verdik
Nuh’a ve ondan sonra gelen Peygamberlere vahyettigimiz gibi sana da vahyettik. Ibrahim’e, Ismail’e, Ishak’a, Yakub’a, torunlarına, Isa’ya, Eyyub’a, Yunus’a, Harun’a ve Suleyman’a da vahyettik. Davud’a da Zebur’u verdik
Nuh’a ve ondan sonra gelen Peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a, torunlarına, İsa’ya, Eyyub’a, Yunus’a, Harun’a ve Süleyman’a da vahyettik. Davud’a da Zebur’u verdik
Nuh’a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettigimiz gibi sana da vahyettik. Ibrahim’e, Ismail’e, Ishak’a, Yakub’a, torunlarına, Isa’ya, Eyyub’a, Yunus’a, Harun’a ve Suleyman’a da vahyettik. Davud’a da Zebur’u verdik
Nuh’a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a, torunlarına, İsa’ya, Eyyub’a, Yunus’a, Harun’a ve Süleyman’a da vahyettik. Davud’a da Zebur’u verdik
Nuh'a ve ondan sonraki nebilere vahyettigimiz gibi sana da vahyettik. Ibrahim’e, Ismail’e, Ishak’a, Yakub’a ve torunlarına, Isa’ya, Eyyub’a, Yunus’a, Harun ve Suleyman’a da vahyettik. Davud’a da Zebur’u verdik
Nuh'a ve ondan sonraki nebîlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrâhim’e, İsmâil’e, İshak’a, Yâkub’a ve torunlarına, Îsâ’ya, Eyyub’a, Yunus’a, Harun ve Süleyman’a da vahyettik. Davud’a da Zebur’u verdik
Biz, Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettigimiz gibi, sana da vahyettik. Nitekim Ibrahim'e, Isma'il'e, Ishak'a, Ya'kub'a, sıbtlara, Isa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a, Suleyman'a da vahyetmis ve Davud'a da Zebur'u vermistik
Biz, Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. Nitekim İbrahim'e, İsma'il'e, İshak'a, Ya'kub'a, sıbtlara, Îsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a, Süleyman'a da vahyetmiş ve Davud'a da Zebur'u vermiştik
Nuh´a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettigimiz gibi, sana da vahyettik. Ibrahim´e, Ismail´e, Ishak´a, Yakub´a, torunlarına, Isa´ya, Eyyub´a, Yunus´a, Harun´a ve Suleyman´a da vahyettik. Davud´a da Zebur verdik
Nuh´a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrahim´e, İsmail´e, İshak´a, Yakub´a, torunlarına, İsa´ya, Eyyub´a, Yunus´a, Harun´a ve Süleyman´a da vahyettik. Davud´a da Zebur verdik
Nuh’a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettigimiz gibi sana da vahyettik. Ibrahim’e, Ismail’e, Ishak’a, Yakub’a, torunlarına, Isa’ya, Eyyub’a, Yunus’a, Harun’a ve Suleyman’a da vahyettik. Davud’a da Zebur’u verdik
Nuh’a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a, torunlarına, İsa’ya, Eyyub’a, Yunus’a, Harun’a ve Süleyman’a da vahyettik. Davud’a da Zebur’u verdik
Biz, tıpkı Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettigimiz gibi sana da vahyettik. Biz Ibrahim'e, Ismail'e, Ishak'a, Yakub'a, torunlarına, Isa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun'a, Suleyman'a da vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik
Biz, tıpkı Nûh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Biz İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyûb'e, Yûnus'a, Hârun'a, Süleyman'a da vahyettik. Dâvud'a da Zebur'u verdik
Biz, tıpkı Nuh´a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettigimiz gibi sana da vahyettik. Biz Ibrahim´e, Ismail´e, Ishak´a, Yakub´a, torunlarına, Isa´ya, Eyyub´e, Yunus´a, Harun´a, Suleyman´a da vahyettik. Davud´a da Zebur´u verdik
Biz, tıpkı Nûh´a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Biz İbrahim´e, İsmail´e, İshak´a, Yakub´a, torunlarına, İsa´ya, Eyyûb´e, Yûnus´a, Hârun´a, Süleyman´a da vahyettik. Dâvud´a da Zebur´u verdik
Biz, tıpkı Nuh´a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettigimiz gibi sana da vahyettik. Biz Ibrahim´e, Ismail´e, Ishak´a, Yakub´a, torunlarına, Isa´ya, Eyyub´e, Yunus´a, Harun´a, Suleyman´a da vahyettik. Davud´a da Zebur´u verdik
Biz, tıpkı Nûh´a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Biz İbrahim´e, İsmail´e, İshak´a, Yakub´a, torunlarına, İsa´ya, Eyyûb´e, Yûnus´a, Hârun´a, Süleyman´a da vahyettik. Dâvud´a da Zebur´u verdik

Twi

Mmom wͻn a w’aben wͻ nimdeε mu wͻ wͻn mu no, ne agyidiefoͻ no gye deε y’asiane ama woͻ no di, san gye deε yesiane dii w’anim kan no di. Na wͻn a wͻ’frε Nyame wͻ nebrε mu na wͻ’yi zaka, na wͻ’gye Nyankopͻn ne Da a etwa toͻ no die no, saa nkorͻfoͻ no Yε’bεma wͻn akatua a εsoo paa

Uighur

(ئى مۇھەممەد!) بىز نۇھقا ۋە ئۇنىڭدىن كېيىنكى پەيغەمبەرلەرگە ۋەھيى قىلغاندەك، ھەقىقەتەن ساڭا ۋەھيى قىلدۇق ھەمدە ئىبىراھىمغا، ئىسمائىلغا، ئىسھاققا، يەئقۇبقا، يەئقۇبنىڭ ئەۋلادلىرىغا، ئىساغا، ئەييۇبقا، يۇنۇسقا، ھارۇنغا، سۇلايمانغا ۋەھيى قىلدۇق، داۋۇدقا زەبۇرنى ئاتا قىلدۇق
(ئى مۇھەممەد!) بىز نۇھقا ۋە ئۇنىڭدىن كېيىنكى پەيغەمبەرلەرگە ۋەھىي قىلغاندەك، ھەقىقەتەن ساڭا ۋەھىي قىلدۇق ھەمدە ئىبىراھىمغا، ئىسمائىلغا، ئىسھاققا، يەئقۇبقا، يەئقۇبنىڭ ئەۋلادلىرىغا، ئىيساغا، ئەييۇبقا، يۇنۇسقا، ھارۇنغا، سۇلايمانغا ۋەھىي قىلدۇق، داۋۇدقا زەبۇرنى ئاتا قىلدۇق

Ukrainian

Воістину, Ми дарували тобі одкровення, як дарували його Нуху та пророкам після нього, як дарували одкровення Ібрагіму, Ісмаїлю, Ісхаку, Якубу та колінам; Іcі, Айюбу, Юнусу, Гаруну та Сулєйману. І Ми дарували Дауду Забур.[XLIII]
My nadykhnuly vas, tomu shcho my nadykhnuly Noah ta proroky pislya yoho. Ta my nadykhnuly Abraham, Ismail, Isaac, Jacob, Patriarchs, Isus, Robota, Jonah, Aaron, ta Solomon. Ta my daly David Psalomy
Ми надихнули вас, тому що ми надихнули Noah та пророки після його. Та ми надихнули Abraham, Ismail, Isaac, Jacob, Patriarchs, Ісус, Робота, Jonah, Aaron, та Solomon. Та ми дали David Псаломи
Voistynu, My daruvaly tobi odkrovennya, yak daruvaly yoho Nukhu ta prorokam pislya nʹoho, yak daruvaly odkrovennya Ibrahimu, Ismayilyu, Iskhaku, Yakubu ta kolinam; Ici, Ayyubu, Yunusu, Harunu ta Sulyeymanu. I My daruvaly Daudu Zabur
Воістину, Ми дарували тобі одкровення, як дарували його Нуху та пророкам після нього, як дарували одкровення Ібрагіму, Ісмаїлю, Ісхаку, Якубу та колінам; Іcі, Айюбу, Юнусу, Гаруну та Сулєйману. І Ми дарували Дауду Забур
Voistynu, My daruvaly tobi odkrovennya, yak daruvaly yoho Nukhu ta prorokam pislya nʹoho, yak daruvaly odkrovennya Ibrahimu, Ismayilyu, Iskhaku, Yakubu ta kolinam; Ici, Ayyubu, Yunusu, Harunu ta Sulyeymanu. I My daruvaly Daudu Zabur
Воістину, Ми дарували тобі одкровення, як дарували його Нуху та пророкам після нього, як дарували одкровення Ібрагіму, Ісмаїлю, Ісхаку, Якубу та колінам; Іcі, Айюбу, Юнусу, Гаруну та Сулєйману. І Ми дарували Дауду Забур

Urdu

(Aey Muhammad)! Humne tumhari taraf usi tarah wahee bheji hai jis tarah Noah aur uske baad ke paighambaron ki taraf bheji thi, humne Ibrahim , Ismail , Ishaq, Yaqub aur aulad e yaqub, Isa, Ayub , Yunus, Haroon aur Sulaiman ki taraf wahee bheji, humne Dawood ko Zubur di
اے محمدؐ! ہم نے تمہاری طرف اُسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوحؑ اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی ہم نے ابراہیمؑ، اسماعیلؑ، اسحاقؑ، یعقوبؑ اور اولاد یعقوبؑ، عیسیٰؑ، ایوبؑ، یونسؑ، ہارونؑ اور سلیمانؑ کی طرف وحی بھیجی ہم نے داؤدؑ کو زبور دی
ہم نے تیری طرف وحی بھیجی جیسی نوح پر وحی بھیجی اور ان نبیوں پر جو اس کے بعد آئے اور ابراھیمؑ اور اسماعیلؑ اور اسحاقؑ اور یعقوبؑ اور اس کی اولاد اور عیسیٰؑ اور ایوبؑ اوریونسؑ اور ھارونؑ اور سلیمانؑ پر وحی بھیجی اور ہم نے داؤدؑ کو زبور دی
(اے محمدﷺ) ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ اور ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی تھی اور داؤد کو ہم نے زبور بھی عنایت کی تھی
ہم نے وحی بھیجی تیری طرف [۲۲۵] جیسے وحی بھیجی نوح پر اور ان نبیوں پر جو اسکے بعد ہوئے [۲۲۶] اور وحی بھیجی ابراہیم پر اور اسمٰعیل پر اور اسحٰق پر اور یعقوب پر اور اسکی اولاد پراور عیسٰی پر اور ایوب پر اور یونس پر اور ہارون پر اور سلیمان پر اور ہم نے دی داؤد کو زبور
بے شک ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے۔ جس طرح (جناب) نوح اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف بھیجی تھی۔ اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولادِ یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی بھیجی تھی اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی۔
Yaqeenan hum ney aap ki taraf issi tarah wahee ki hai jaisay kay nooh (alh-e-salam) aur inn kay baad walay nabiyon ki taraf ki aur hum ney wahee ki ibrahim aur isamail aur ishaq aur yaqoob aur unn ki aulad per aur essa aur ayub aur younus aur haroon aur suleman ki taraf. Aur hum ney dawood (alh-e-salam) ko zaboor ata farmaee
یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح (علیہ السلام) اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اوﻻد پر اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف۔ اور ہم نے داؤد (علیہ السلام) کو زبور عطا فرمائی
yaqinan hum ne aap ki taraf osi tarah wahi ki hai jaise ke Nuh (alaihissalaam) aur un ke baadh waale nabiyo ki taraf ki aur hum ne wahi ki Ibraheem aur Ismail aur Is’haaq aur Yaqoob aur un ki aulaad par aur Isa aur Ayyub aur Yonus aur Haaroon aur Sulaiman ki taraf
بے شک ہم نے وحی بھیجی آپ کی طرف جیسے وحی بھیجی ہم نے نوح ( علیہ السلام) کی طرف اور ان نبیوں کی طرف جو نوح ( علیہ السلام) کے بعد آئے اور (جیسے) وحی بھیجی ہم نے ابراہیم (علیہ السلام) ، اسمٰعل ( علیہ السلام) ، اِسحق ( علیہ السلام) ، یعقوب ( علیہ السلام) اور ان کے بیٹوں اور عیسیٰ ( علیہ السلام) ، ایوب ( علیہ السلام) ، یونس ( علیہ السلام) ، ہارون ( علیہ السلام) اور سلیمان ( علیہ السلام) کی طرف اور ہم نے عطا فرمائیے داؤد ( علیہ السلام) کو زبور ۔
(اے حبیب!) بیشک ہم نے آپ کی طرف (اُسی طرح) وحی بھیجی ہے جیسے ہم نے نوح (علیہ السلام) کی طرف اور ان کے بعد (دوسرے) پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق و یعقوب اور (ان کی) اولاد اور عیسٰی اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان (علیھم السلام) کی طرف (بھی) وحی فرمائی، اور ہم نے داؤد (علیہ السلام) کو (بھی) زبور عطا کی تھی
(اے پیغمبر) ہم نے تمہارے پاس اسی طرح وحی بھیجی ہے جیسے نوح اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کے پاس بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کے پاس، اور عیسیٰ ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کے پاس بھی وحی بھیجی تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی۔
ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی نازل کی ہے جس طرح نوح علیھ السّلاماور ان کے بعد کے انبیائ کی طرف وحی کی تھی اور ابراہیم علیھ السّلام,اسماعیل علیھ السّلام,اسحاق علیھ السّلام,یعقوب علیھ السّلام,اسباط علیھ السّلام,عیسٰی علیھ السّلام ,ایوب علیھ السّلام, یونس علیھ السّلام,ہارون علیھ السّلام اور سلیمان علیھ السّلام کی طرف وحی کی ہے اور داؤد علیھ السّلام کو زبور عطا کی ہے

Uzbek

Биз сенга худди Нуҳ ва ундан кейинги Пайғамбарларга ваҳий юборганимиздек ваҳий юбордик. Биз Иброҳим, Исмоил, Исҳоқ, Яъқуб, асбот, Ийсо, Айюб, Юнус, Ҳорун ва Сулаймонга ваҳий юбордик. Довудга эса Забурни бердик
(Эй Муҳаммад алайҳис-салоту вас-салом), албатта Биз Нуҳга ва ундан кейинги пайғамбарларга ваҳий юборганимиз каби сизга ҳам ваҳий юбордик, яна Иброҳим, Исмоил, Исҳоқ, Яъқуб ва унинг уруғ-авлоди, Ийсо, Айюб, Юнус, Ҳорун ва Сулаймон пайғамбарларга ҳам ваҳий юборганмиз. Довудга Забурни ато этдик
Биз сенга худди Нуҳ ва ундан кейинги Набийларга ваҳий юборганимиздек ваҳий юбордик. Биз Иброҳим, Исмоил, Исҳоқ, Яъқуб, Асбот, Ийсо, Айюб, Юнус, Ҳорун ва Сулаймонларга ваҳий юбордик. Довудга эса Забурни бердик. (Демак, ҳамма Пайғамбарларга ваҳий юбораётган, уларни бандалар ичидан танлаб олаётган зот битта. Мазкур Пайғамбарларга ваҳий юборган ўша зот Муҳаммад алайҳиссаломга ҳам ваҳий юборган. Мазкур кишиларни Пайғамбар қилиб танлаб олган ўша зот Муҳаммад алайҳиссаломни Пайғамбар қилиб танлаб олгандир. Довуд алайҳиссаломга Забурни берган бўлса, Муҳаммад алайҳиссаломга Қуръонни бергандир)

Vietnamese

Qua that, TA (Allah) đa mac khai cho Nguoi (Muhammad!) giong nhu viec TA đa mac khai cho Nuh va cho cac Nabi sau Nguoi; va TA đa mac khai cho Ibrahim va Isma'il va Ishaq va Ya'qub va cac Bo lac (cua Israel); va cho 'Isa va Ayyub va Yunus va Harun va cho Sulayman; va TA đa ban cho Dawood Zabur (kinh Thi thien)
Quả thật, TA (Allah) đã mặc khải cho Ngươi (Muhammad!) giống như việc TA đã mặc khải cho Nuh và cho các Nabi sau Người; và TA đã mặc khải cho Ibrãhĩm và Ismã'ĩl và Ishãq và Ya'qũb và các Bộ lạc (của Israel); và cho 'Isa và Ayyũb và Yũnus và Hãrũn và cho Sulaymãn; và TA đã ban cho Dawood Zabũr (kinh Thi thiên)
TA thuc su đa mac khai cho Nguoi (Thien Su Muhammad) giong nhu viec TA đa mac khai cho Nuh va cac vi Nabi sau Y; va TA đa mac khai cho Ibrahim, Isma‘il, Is-haq (Isaac), Ya’qub (Jacob), va cac bo lac (cua Israel); va TA đa mac khai cho Ysa, Ayyub (Job), Yunus, Harun (Aaron) va Sulayman (Solomon), va TA cung đa ban cho Dawood (David) Kinh Zabur (Thanh Thi)
TA thực sự đã mặc khải cho Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) giống như việc TA đã mặc khải cho Nuh và các vị Nabi sau Y; và TA đã mặc khải cho Ibrahim, Isma‘il, Is-haq (Isaac), Ya’qub (Jacob), và các bộ lạc (của Israel); và TA đã mặc khải cho Ysa, Ayyub (Job), Yunus, Harun (Aaron) và Sulayman (Solomon), và TA cũng đã ban cho Dawood (David) Kinh Zabur (Thánh Thi)

Xhosa

Inene, Sathumela isiTyhilelo kuwe (Muhammad) njengoko Sathumela iSityhilelo kuNûh nabaProfeti abeza emva kwakhe; kananjalo Sathumela isiTyhilelo kuIbrâhîm, uIsmâ’îl, uIs- hâ’k, uYa’kûb nakwizizwe, ku’Isâ, uAyyûb, uYûnus noHârûn uSulaymân, kanti uDâwûd Samnika iZabûr20 (IiNdumiso)

Yau

Chisimu Uwwe tujuuwiile kukwenu (mmwe Muhammadi ﷺ malowe gakusisika), yatwatite pakuuwula kwa Nuhu ni achimitume wawaiche panyuma pakwe, twaajuuwiile soni kwa Ibrahima, Ismaila, Isihaka, Yaakubu pamo ni isukulu yakwe, (soni kwa) Isa, Ayyubu, Yunusu, Haruna ni Sulaimana, ni twampele Daudi Zaburi
Chisimu Uwwe tujuuwiile kukwenu (mmwe Muhammadi ﷺ maloŵe gakusisika), yatwatite pakuuwula kwa Nuhu ni achimitume ŵaŵaiche panyuma pakwe, twaajuuwiile soni kwa Ibrahima, Ismaila, Isihaka, Yaakubu pamo ni isukulu yakwe, (soni kwa) Isa, Ayyubu, Yunusu, Haruna ni Sulaimana, ni twampele Daudi Zaburi

Yoruba

Dajudaju Awa (fi imisi) ranse si o gege bi A se fi ranse si (Anabi) Nuh ati awon Anabi (miiran) leyin re. A fi imisi ranse si (awon Anabi) ’Ibrohim, ’Ismo‘il, ’Ishaƙ, Ya‘ƙub ati awon aromodomo (re), ati (Anabi) ‘Isa, ’Ayyub, Yunus, Harun ati Sulaemon. A si fun (Anabi) Dawud ni Zabur
Dájúdájú Àwa (fi ìmísí) ránṣẹ́ sí ọ gẹ́gẹ́ bí A ṣe fi ránṣẹ́ sí (Ànábì) Nūh àti àwọn Ànábì (mìíràn) lẹ́yìn rẹ̀. A fi ìmísí ránṣẹ́ sí (àwọn Ànábì) ’Ibrọ̄hīm, ’Ismọ̄‘īl, ’Ishāƙ, Ya‘ƙūb àti àwọn àrọ́mọdọ́mọ (rẹ̀), àti (Ànábì) ‘Īsā, ’Ayyūb, Yūnus, Hārūn àti Sulaemọ̄n. A sì fún (Ànábì) Dāwūd ní Zabūr

Zulu

Ngempela sambula kuwena njengoba sambula kuNowa nakubaphrofethi abeza ngemva kwakhe futhi sembula ku- Abrahamu naku-Ishmayeli no-Isaka nakuJakobe nasezizweni nakuJesu nakuJobe nakuJona naku-Aron nakuSolomoni futhi sanikeza uDavide izabura (amahubo)