Achinese

Troh treuk awaknyan beungeh jih leupah

Afar

Tokkel sissikuk naqabu luk kay mari kaah fan yufkuneeh nanu tet naqbudeeh, atu tet taggilee kaak iyyen

Afrikaans

Hulle2 het haastig weer na hom gekom

Albanian

Dhe ata (populli) ia behen me te shpejte
Dhe ata (populli) ia behën me të shpejtë
Dhe ata (njerezit) nxituan kah ai
Dhe ata (njerëzit) nxituan kah ai
(Mbasi u kthyen dhe pane idhujt e thyer) njerezit nxituan nga ai
(Mbasi u kthyen dhe panë idhujt e thyer) njerëzit nxituan nga ai
Ata (populli) iu afruan atij me te shpejte (sigurisht e qortuan)
Ata (populli) iu afruan atij me të shpejtë (sigurisht e qortuan)
Ata (populli) iu afruan atij me te shpejte (sigurisht e qortuan)
Ata (populli) iu afruan atij me të shpejtë (sigurisht e qortuan)

Amharic

wede’irisumi (sewochu) iyerot’u met’u፡፡
wede’irisumi (sewochu) iyerot’u met’u፡፡
ወደእርሱም (ሰዎቹ) እየሮጡ መጡ፡፡

Arabic

«فأقبلوا إليه يزفون» أي يسرعون المشي فقالوا له: نحن نعبدها وأنت تكسرها
faqblu 'iilayh yaedun msreyn ghadbyn
فأقبلوا إليه يَعْدُون مسرعين غاضبين
فَأَقۡبَلُوۤا۟ إِلَیۡهِ یَزِفُّونَ
فَأَقۡبَلُواْ إِلَيۡهِۦ يَزِفُّونَ
فَأَقۡبَلُوٓاْ إِلَيۡهِ يَزِفُّونَ
فَأَقۡبَلُوٓاْ إِلَيۡهِ يَزِفُّونَ
فَاَقۡبَلُوۡ٘ا اِلَيۡهِ يَزِفُّوۡنَ
فَأَقۡبَلُوۤا۟ إِلَیۡهِ یَزِفُّونَ
فَاَقۡبَلُوۡ٘ا اِلَيۡهِ يَزِفُّوۡنَ ٩٤
فَأَقْبَلُواْ إِلَيْهِ يَزِفُّونَۖ‏
فَأَقۡبَلُواْ إِلَيۡهِۦ يَزِفُّونَ
فَأَقۡبَلُوٓاْ إِلَيۡهِ يَزِفُّونَ
فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ
فَأَقۡبَلُواْ إِلَيۡهِ يَزِفُّونَ
فَأَقۡبَلُواْ إِلَيۡهِ يَزِفُّونَ
فَأَقۡبَلُوٓاْ إِلَيۡهِ يَزِفُّونَ
فَأَقۡبَلُوٓاْ إِلَيۡهِ يَزِفُّونَ
فَأَقْبَلُوٓاْ إِلَيْهِ يَزِفُّونَۖ
فَأَقۡبَلُوٓاْ إِلَيۡهِ يَزِفُّونَ (يَزِفُّونَ: يَعْدُونَ مُسْرِعِينَ غَاضِبِينَ)
فاقبلوا اليه يزفون (يزفون: يعدون مسرعين غاضبين)

Assamese

Tetiya (ghurai ahi) manuhe te'omra phale dhapali melile
Tētiẏā (ghūrai āhi) mānuhē tē'ōm̐ra phālē ḍhāpali mēlilē
তেতিয়া (ঘূৰি আহি) মানুহে তেওঁৰ ফালে ঢাপলি মেলিলে।

Azerbaijani

Butpərəstlər tələsik onun yanına gəldilər
Bütpərəstlər tələsik onun yanına gəldilər
Butpərəstlər tələsik onun yanına gəldilər
Bütpərəstlər tələsik onun yanına gəldilər
(Bundan xəbər tutan tayfası) yuyurə-yuyurə onun yanına gəldi
(Bundan xəbər tutan tayfası) yüyürə-yüyürə onun yanına gəldi

Bambara

ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߟߌߦߊߡߍߣߍ߲ߕߐ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ߞߍ߭
ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ߡߍ߬ߣߍ߲߬ߕߐ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬
ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߟߌߦߊߡߍߣߍ߲ߕߐ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ߞߍ߭

Bengali

Takhana ai lokagulo tara dike chute asala
Takhana ai lōkagulō tāra dikē chuṭē āsala
তখন ঐ লোকগুলো তার দিকে ছুটে আসল।
Takhana lokajana tara dike chute elo bhita-santrasta pade.
Takhana lōkajana tāra dikē chuṭē ēlō bhīta-santrasta padē.
তখন লোকজন তার দিকে ছুটে এলো ভীত-সন্ত্রস্ত পদে।
Takhana tara tamra dike chute ela hatabud'dhi haye.
Takhana tārā tām̐ra dikē chuṭē ēla hatabud'dhi haẏē.
তখন তারা তাঁর দিকে ছুটে এল হতবুদ্ধি হয়ে।

Berber

Bosnian

pa mu narod trkom dođe
pa mu narod trkom dođe
Tad mu se priblizise, zureci
Tad mu se približiše, žureći
FE’EKBELU ‘ILEJHI JEZIFFUNE

Bulgarian

[I shtom vidyakha bogovete si potrosheni,] otidokha pri nego zaburzani
[I shtom vidyakha bogovete si potrosheni,] otidokha pri nego zabŭrzani
[И щом видяха боговете си потрошени,] отидоха при него забързани

Burmese

ထို့နောက် သူ့လူမျိုးတို့သည် သူ့ဘက်သို့ အပြေးအလွှား ရှေ့တိုးရောက်လာခဲ့ကြ၏။
၉၄။ ထိုအခါသူတို့၏လူတို့သည် သူ့ထံသို့ ပြေးလာကြ၏။
ထို့နောက် ၎င်းအမျိုးသားတို့သည် ထိုအီဗ်ရာဟီမ်၏ထံသို့ အပြေးအလွှား လာခဲ့ကြလေသည်။
ထို့‌နောက် ၎င်း၏အမျိုးသားများသည် ၎င်း၏ထံသို့ အ‌ပြေးအလွှားလာခဲ့ကြသည်။

Catalan

Chichewa

Nthawi yomweyo wopembedza mafano adadza kwa iye mwamsangamsanga
“(Pamene adamva eni mafanowo) adadza kwa iye akuthamanga

Chinese(simplified)

Zhongren jiu ji ji mang mang de lai kan ta,
Zhòngrén jiù jí ji máng mang de lái kàn tā,
众人就急急忙忙地来看他,
Tamen [bai ouxiang zhe] jimang xiang ta pao lai.
Tāmen [bài ǒuxiàng zhě] jímáng xiàng tā pǎo lái.
他们[拜偶像者]急忙向他跑来。
Zhongren jiu ji ji mang mang de lai kan ta
Zhòngrén jiù jí ji máng mang de lái kàn tā
众人就急急忙忙地来看他,

Chinese(traditional)

Zhongren jiu ji ji mang mang de lai kan ta
Zhòngrén jiù jí ji máng mang de lái kàn tā
Zhongren jiu ji ji mang mang de lai kan ta,
Zhòngrén jiù jí ji máng mang de lái kàn tā,
眾人就急急忙忙地來看他,

Croatian

Tad mu se priblizise, zureci
Tad mu se približiše, žureći

Czech

I pribehli k nemu uprkem
I přiběhli k němu úprkem
Oni odchod jemu prima blazneni
Oni odchod jemu prima bláznení
vsak priblizili se k nemu lide bezici
však přiblížili se k němu lidé běžící

Dagbani

Ka bɛ (buɣujɛmdiba maa) tuhi o soli na ni yomyoma

Danish

En zij (de afgodendienaren) haastten zich naar hem toe

Dari

پس مردم شتابان به‌سوی او روی آوردند

Divehi

ފަހެ، އެއުރެން އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް އަވަސްވެގަނެގެން އައޫއެވެ

Dutch

Toen kwamen zij wel op hem toe rennen
En zijn volk kwam haastig tot hem
Daarop liepen zij (de veelgodenaanbidders) snel naar hem toe
En zij (de afgodendienaren) haastten zich naar hem toe

English

His people hurried towards him
They (idol worshippers) came running towards him
Then came (the worshippers) with hurried steps, and faced (him)
Then they advanced toward him, hastening
whereupon people came to him running
So the people descended upon him
They came rushing back to him
Then came the others to him hastening
Then they came with hurried steps, and faced him
So they (his people) came to him in a hurry
They came running towards him
They came running towards him
Then, the other people headed towards him hurriedly
But when the damage was noticed, his people came back rushing
Then the people (when they came to know of this incident which took place in their absence), returned back to him; they hasten on (intoxicated in their wild fury)
Then, the people came forward towards him rushing
The worshippers came rushing towards him
The people came running to the scene
And the people came hastily unto him
So they (people) advanced towards him, hastening
When his tribesmen came back to him with hasty steps
So they (his nation) approached/came to him hurrying/hastening
whereupon people came to him running
Then they came hastening towards him in confrontation
Then they came hastening towards him in confrontation
So they (people) advanced towards him, hastening
Then they (the people) came rushing to him
And (his people) came toward him, hastening
Then, they (the idolaters) came to him rushing
[But] then the others came towards him hurriedly [and accused him of his deed]
Then they (i.e., the disbelievers) came forward to him in a hurried procession
Thereupon the people came running to him
Then they (the worshippers of idols) came, towards him, hastening
Then, they (the idolaters) came to him rushing
Later, his people came rushing towards him ˹furiously˺
Later, his people came rushing towards him ˹furiously˺
The people came running to the scene
Then his people came rushing towards him
His people came rushing back to him
The people came running to him
Then (the worshippers) came with quick steps, and faced (him)
And they came running towards him
They quickly pounced on him
Then they came to him rushing
Then the people came toward him, hastening
His people came rushing towards him
Then came (the worshippers) with hurried steps, and faced (him)

Esperanto

Filipino

At dumating (ang mga sumasamba sa mga diyus- diyosan) na nagmamadali patungo sa kanya (Abraham)
Kaya lumapit [ang mga mananamba] patungo sa kanya, na kumakaripas

Finnish

Talloin hanen heimolaisensa kiireesti lahestyivat hanta
Tällöin hänen heimolaisensa kiireesti lähestyivät häntä

French

(Les autres gens de son peuple) accoururent alors vers lui
(Les autres gens de son peuple) accoururent alors vers lui
Alors [les gens] vinrent a lui en courant
Alors [les gens] vinrent à lui en courant
Alors [les gens] vinrent a lui en courant
Alors [les gens] vinrent à lui en courant
tandis que les idolatres revenaient vers lui en toute hate
tandis que les idolâtres revenaient vers lui en toute hâte
Ils (son peuple) accoururent alors
Ils (son peuple) accoururent alors

Fulah

Ganda

Olwo (abantu ba Ibrahim bwe baamanya kyakoze) bajja gyali nga banguwa

German

Da kamen sie auf ihn zu geeilt
Da kamen sie auf ihn zu geeilt
Dann wandten sie ihm eilend hin
Dann wandten sie ihm eilend hin

Gujarati

te (murti pujako) dodata dodata temani pase avya
tē (mūrti pūjakō) dōḍatā dōḍatā tēmanī pāsē āvyā
તે (મૂર્તિ પૂજકો) દોડતા દોડતા તેમની પાસે આવ્યા

Hausa

Sai suka fuskanto zuwa gare shi, suna gaggawa
Sai suka fuskanto zuwa gare shi, sunã gaggãwa
Sai suka fuskanto zuwa gare shi, suna gaggawa
Sai suka fuskanto zuwa gare shi, sunã gaggãwa

Hebrew

בני עמו באו אליו בזעם
בני עמו באו אליו בזעם

Hindi

तो वे आये उसकी ओर दौड़ते हुए।
फिर वे लोग झपटते हुए उसकी ओर आए
phir to ibaraaheem daahine haath se maarate hue un par pil pade (aur tod-phod kar ek bade but ke gale mein kulhaadee daal dee)
फिर तो इबराहीम दाहिने हाथ से मारते हुए उन पर पिल पड़े (और तोड़-फोड़ कर एक बड़े बुत के गले में कुल्हाड़ी डाल दी)

Hungarian

Ok (a balvany imadok) rohanvast igyekeztek hozza
Ők (a bálvány imádók) rohanvást igyekeztek hozzá

Indonesian

Kemudian mereka (kaumnya) datang bergegas kepadanya
(Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas) mereka berjalan dengan terburu-buru, lalu mereka berkata kepada Nabi Ibrahim, "Kami menyembahnya sedangkan kamu memecahkannya
Kemudian, kaumnya datang kepadanya dengan bergegas
Dengan bergegas, setelah mengetahui bahwa yang menghancurkan tuhan-tuhan mereka itu adalah Ibrâhîm, kaumnya menuju kepadanya. Mereka ingin segera menghukumnya atas perlakuannya terhadap tuhan-tuhan mereka
Kemudian mereka (kaumnya) datang bergegas kepadanya
Kemudian mereka (kaumnya) datang bergegas kepadanya

Iranun

Na Piyamantuk iran Sukaniyan a gi-i siran mamagarabaya

Italian

Japanese

Sonotoki hitobito wa, awatete kare no sho e yattekita
Sonotoki hitobito wa, awatete kare no sho e yattekita
その時人びとは,慌ててかれの処へやって来た。

Javanese

Para ummate (Ibrahim) banjur padha bali rerikatan
Para ummate (Ibrahim) banjur padha bali rerikatan

Kannada

avaru (ibrahimaru helidaru;) ‘‘nivenu, svatah nive ketti nirmisidavugalannu pujisuttira?’’
avaru (ibrāhīmaru hēḷidaru;) ‘‘nīvēnu, svataḥ nīvē ketti nirmisidavugaḷannu pūjisuttīrā?’’
ಅವರು (ಇಬ್ರಾಹೀಮರು ಹೇಳಿದರು;) ‘‘ನೀವೇನು, ಸ್ವತಃ ನೀವೇ ಕೆತ್ತಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದವುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತೀರಾ?’’

Kazakh

Olar, oğan jügirisip keldi
Олар, оған жүгірісіп келді
Sonda olar / qawımı / ogan asıgıp keldi
Sonda olar / qawımı / oğan asığıp keldi
Сонда олар / қауымы / оған асығып келді

Kendayan

Kamudian iaka’ koa (kaumnya) atakng capat ka’ ia

Khmer

pelnoh puokke ban daersaamdawtow rk ke yeang rhsa
ពេលនោះ ពួកគេបានដើរសំដៅទៅរកគេយ៉ាងរហ័ស។

Kinyarwanda

Nuko (ba babangikanyamana) bagaruka bamugana bihuta
Nuko (ba babangikanyamana) bagaruka bamugana bihuta

Kirghiz

(Eli kecinde) aga curkap kelisti. (Jana anı omuroolop, kanday jaza bersek eken dep, curu-cuu tusup turganda, Ibrahim ucurdan paydalanıp daavatın ulantıp)
(Eli keçinde) aga çurkap kelişti. (Jana anı omuroolop, kanday jaza bersek eken dep, çuru-çuu tüşüp turganda, İbrahim uçurdan paydalanıp daavatın ulantıp)
(Эли кечинде) ага чуркап келишти. (Жана аны омуроолоп, кандай жаза берсек экен деп, чуру-чуу түшүп турганда, Ибрахим учурдан пайдаланып дааватын улантып)

Korean

geuhu usang sungbaejadeul-i geubhi seodulleo dallyeowa geuleul daehani
그후 우상 숭배자들이 급히 서둘러 달려와 그를 대하니
geuhu usang sungbaejadeul-i geubhi seodulleo dallyeowa geuleul daehani
그후 우상 숭배자들이 급히 서둘러 달려와 그를 대하니

Kurdish

دوایی بت په‌رستان گه‌ڕانه‌وه و بینیان خواکانیان تێکوپێک شکاون، به‌په‌له و شڵه‌ژاوییه‌وه هاتن بۆ ئیبراهیم
(گەلەکەی زانیان) یەکسەر بە پەلە بەرەو ئیبراھیم ھاتن

Kurmanji

Veca wan bere xwe dane bilez berpe hatin
Vêca wan berê xwe danê bilez berpê hatin

Latin

Lingala

Sima bato bayaki epai naye na lombango

Luyia

Macedonian

па народот со трчање му дојде
i lugeto vednas pobrzaa KON nego
i luǵeto vednaš pobrzaa KON nego
и луѓето веднаш побрзаа КОН него

Malay

(Setelah kaumnya mengetahui hal itu) maka datanglah mereka beramai-ramai kepadanya

Malayalam

ennitt avar addehattinre atuttekk kuticc cennu
enniṭṭ avar addēhattinṟe aṭuttēkk kuticc cennu
എന്നിട്ട് അവര്‍ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അടുത്തേക്ക് കുതിച്ച് ചെന്നു
enniṭṭ avar addēhattinṟe aṭuttēkk kuticc cennu
എന്നിട്ട് അവര്‍ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അടുത്തേക്ക് കുതിച്ച് ചെന്നു
āḷukaḷ addēhattinṟe nēre pāññaṭuttu
ആളുകള്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേരെ പാഞ്ഞടുത്തു

Maltese

Imbagħad (niesu l-pagani) resqu jgħagglu lejh
Imbagħad (niesu l-pagani) resqu jgħaġġlu lejh

Maranao

Na piyamantk iran skaniyan a gii siran mamagarabaya

Marathi

Te (anekesvaravadi) dhavata palata tyancyakade ale
Tē (anēkēśvaravādī) dhāvata paḷata tyān̄cyākaḍē ālē
९४. ते (अनेकेश्वरवादी) धावत पळत त्यांच्याकडे आले

Nepali

Taba unīharū unakō pāsamā dagurdai ā'ē
तब उनीहरू उनको पासमा दगुर्दै आए ।

Norwegian

Da kom de løpende hen til ham
Da kom de løpende hen til ham

Oromo

(Mushrikoonni) saffisaan gara isaa gara galan

Panjabi

ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਭੱਜੇ ਆਏ।

Persian

قومش شتابان نزدش آمدند
پس [قومش‌] شتابان به سوى او روى آوردند
آنگاه شتابان رو به سوی او آوردند
پس آن‌ها (= قومش) شتابان به سوی او روی آوردند
مردم با شتاب به سوی او آمدند
قومش شتابان به سوی او آمدند
قوم (آگه شدند و) با شتاب (از پی انتقام) به سوی او آمدند
پس روی آوردند بسویش به انبوه دوندگان‌
تا دوان دوان سوى او روى‌آور شدند
پس شتابان سویش روان شدند
مردم [چون بازگشتند،] شتابان به سوى او روى آوردند
به طرف ابراهیم دوان دوان آمدند (و همچون شترمرغ بال گرفتند، و او را فرو کوفتند)
آنها با سرعت به او روی آوردند
و آنان شتابان به نزد او آمدند
پس آنها (= قومش) شتابان به سوی او روی آوردند

Polish

Wtedy zblizyli sie do niego pospiesznie
Wtedy zbliżyli się do niego pospiesznie

Portuguese

Entao, eles se dirigiram a ele, diligentes
Então, eles se dirigiram a ele, diligentes
E (os idolatras) regressaram, apressados, junto a ele
E (os idólatras) regressaram, apressados, junto a ele

Pushto

نو هغوى (مشركانو) ده ته متوجه شول، چې ورپسې منډې يې وهلې
نو هغوى (مشركانو) ده ته متوجه شول، چې ورپسې منډې يې وهلې

Romanian

Oamenii se intoarsera la el alergand
Oamenii se întoarseră la el alergând
Atunci s-au apropiat de el in fuga
Atunci s-au apropiat de el în fugã

Rundi

Russian

Oamenii se intoarsera la el alergand
И пришли они [его народ] к нему [к пророку Ибрахиму], второпях
Oni (yazychniki) napravilis' k nemu vtoropyakh
Они (язычники) направились к нему второпях
Kogda te stali pospeshno skhodit'sya k nemu
Когда те стали поспешно сходиться к нему
И обратились они, прибежав толпами
Тогда [люди] прибежали к нему
Idolopoklonniki pribezhali k Ibrakhimu, uznav, chto on tot, kto razrushil ikh idolov, chtoby nakazat' yego za eto
Идолопоклонники прибежали к Ибрахиму, узнав, что он тот, кто разрушил их идолов, чтобы наказать его за это
Potom pospeshno tam sobralis' lyudi
Потом поспешно там собрались люди

Serbian

па му народ журећи дође

Shona

Uye (vanamati vezvidhori) vakauya kwaari vachimhanya

Sindhi

پوءِ (قوم وارا) ڏانھس ڊوڙندا سامھون آيا

Sinhala

(alut avurudu samarannata giya aya, apasu pæminimen pasu meya dutu vahama), ibrahim veta divævit (e gæna vimasu vita)
(aḷut avurudu samarannaṭa giya aya, āpasu pæmiṇīmen pasu meya duṭu vahāma), ibrāhīm veta divævit (ē gæna vimasū viṭa)
(අළුත් අවුරුදු සමරන්නට ගිය අය, ආපසු පැමිණීමෙන් පසු මෙය දුටු වහාම), ඉබ්රාහීම් වෙත දිවැවිත් (ඒ ගැන විමසූ විට)
ovuhu (ibrahim veta) vegayen gaman ganimin ohu idiriyata pæminiyoya
ovuhu (ibrāhīm veta) vēgayen gaman ganimin ohu idiriyaṭa pæmiṇiyōya
ඔවුහු (ඉබ්රාහීම් වෙත) වේගයෙන් ගමන් ගනිමින් ඔහු ඉදිරියට පැමිණියෝය

Slovak

Somali

Markaasay waxay soo aadeen (dadkii) xaggiisa, iyagoo soo degdegaya
Wayna soo qaabileeen gaaladii xaggiisa iyagoo dag dagi. (markuu jajabiyay)
Wayna soo qaabileeen gaaladii xaggiisa iyagoo dag dagi. (markuu jajabiyay)

Sotho

Batho ba habo ba tla ba phaletse, ba mo tjamela

Spanish

Y [quienes adoraban a los idolos, al ver lo que Abraham [Ibrahim] habia hecho] se abalanzaron sobre el
Y [quienes adoraban a los ídolos, al ver lo que Abraham [Ibrahim] había hecho] se abalanzaron sobre él
Y (cuando su pueblo vio lo que habia sucedido con sus divinidades) se dirigieron a el con rapidez
Y (cuando su pueblo vio lo que había sucedido con sus divinidades) se dirigieron a él con rapidez
Y (cuando su pueblo vio lo que habia sucedido con sus divinidades) se dirigieron a el con rapidez
Y (cuando su pueblo vio lo que había sucedido con sus divinidades) se dirigieron a él con rapidez
[Pero] luego los otros acudieron rapidamente a el [acusandole de su accion]
[Pero] luego los otros acudieron rápidamente a él [acusándole de su acción]
[Cuando los idolatras se enteraron,] se abalanzaron sobre el enfurecidos
[Cuando los idolatras se enteraron,] se abalanzaron sobre él enfurecidos
Ellos fueron apresuradamente junto a el
Ellos fueron apresuradamente junto a él

Swahili

Wakaja kumkabili kwa haraka na mbio huku wana hasira

Swedish

Da fick [manniskorna] brattom tillbaka
Då fick [människorna] bråttom tillbaka

Tajik

Qavmas sitoʙon nazdas omadand
Qavmaş şitoʙon nazdaş omadand
Қавмаш шитобон наздаш омаданд
Qavmas sitoʙonu ƣazaʙnok nazdas omadand
Qavmaş şitoʙonu ƣazaʙnok nazdaş omadand
Қавмаш шитобону ғазабнок наздаш омаданд
Pas, qavmas sitoftand va ʙa suji u omadand
Pas, qavmaş şitoftand va ʙa sūji ū omadand
Пас, қавмаш шитофтанд ва ба сӯйи ӯ омаданд

Tamil

akave, (tirunal kontatac cenravarkal tirumpi vantu itaik kantatum ataip parrik ketkave) iprahimitam oti vantanar
ākavē, (tirunāḷ koṇṭāṭac ceṉṟavarkaḷ tirumpi vantu itaik kaṇṭatum ataip paṟṟik kēṭkavē) iprāhīmiṭam ōṭi vantaṉar
ஆகவே, (திருநாள் கொண்டாடச் சென்றவர்கள் திரும்பி வந்து இதைக் கண்டதும் அதைப் பற்றிக் கேட்கவே) இப்ராஹீமிடம் ஓடி வந்தனர்
(avarrai vanankupavarkal) avarpal viraintu vantarkal
(avaṟṟai vaṇaṅkupavarkaḷ) avarpāl viraintu vantārkaḷ
(அவற்றை வணங்குபவர்கள்) அவர்பால் விரைந்து வந்தார்கள்

Tatar

Ибраһимнең сынымнарын ватканын ишетеп мөшрикләр йөгереп килделәр, һәм без гыйбадәт кыла торган сынымнарыбызны ник җимердең диделәр

Telugu

appudu, varu (prajalu) atani daggaraku tvaratvaraga vaccaru
appuḍu, vāru (prajalu) atani daggaraku tvaratvaragā vaccāru
అప్పుడు, వారు (ప్రజలు) అతని దగ్గరకు త్వరత్వరగా వచ్చారు
వారు (ఆ విగ్రహారాధకులు) అతని దగ్గరకు పరుగులు తీస్తూ వచ్చారు

Thai

แล้วพวกเขาก็รีบวิ่งมาหาเขา
læw phwk khea k rib wing ma ha khea
læ̂w phwk k̄heā k̆ rīb wìng mā h̄ā k̄heā
แล้วพวกเขาก็รีบวิ่งมาหาเขา

Turkish

Derken kosakosa yanına gelmislerdi
Derken koşakoşa yanına gelmişlerdi
(Putperestler) kosarak Ibrahim´e geldiler
(Putperestler) koşarak İbrahim´e geldiler
Cok gecmeden (halkı) birbirine girmis durumda kendisine yonelip geldiler
Çok geçmeden (halkı) birbirine girmiş durumda kendisine yönelip geldiler
Bunun uzerine kavmi kosarak kendisine geldi
Bunun üzerine kavmi koşarak kendisine geldi
Az sonra milleti birbirine girerek Ibrahim´e dogru geldiler
Az sonra milleti birbirine girerek İbrahim´e doğru geldiler
Bunun uzerine putperestler kosarak ona geldiler
Bunun üzerine putperestler koşarak ona geldiler
Bunun uzerine birbirlerine girerek ona yuruduler
Bunun üzerine birbirlerine girerek ona yürüdüler
(Putperestler) kosarak Ibrahim'e geldiler
(Putperestler) koşarak İbrahim'e geldiler
Hemen ona dogru kosustular
Hemen ona doğru koşuştular
Bunun uzerine birbirlerine girerek ona yuruduler
Bunun üzerine birbirlerine girerek ona yürüdüler
Bunun uzerine birbirlerine girerek ona yoneldiler
Bunun üzerine birbirlerine girerek ona yöneldiler
Bunun uzerine birbirlerine girerek ona yuruduler
Bunun üzerine birbirlerine girerek ona yürüdüler
Bunun uzerine puta tapanlar kosarak Ibrahim´in yanına geldiler
Bunun üzerine puta tapanlar koşarak İbrahim´in yanına geldiler
Cok gecmeden (halkı) birbirine girmis durumda kendisine yonelip geldiler
Çok geçmeden (halkı) birbirine girmiş durumda kendisine yönelip geldiler
Derken (kavmi) kosarak onun onune cıkdı (lar)
Derken (kavmi) koşarak onun önüne çıkdı (lar)
Bunun uzerine kosarak ona geldiler
Bunun üzerine koşarak ona geldiler
Bunun uzerine hızlı hızlı kosarak karsısına dikildiler
Bunun üzerine hızlı hızlı koşarak karşısına dikildiler
Fe akbelu ileyhi yeziffun(yeziffune)
Fe akbelû ileyhi yeziffûn(yeziffûne)
Bunun uzerine digerleri kosarak o´na dogru geldiler (ve yaptıgından dolayı o´nu sucladılar)
Bunun üzerine diğerleri koşarak o´na doğru geldiler (ve yaptığından dolayı o´nu suçladılar)
feaḳbelû ileyhi yeziffûn
(Putperestler) kosarak Ibrahim'e geldiler
(Putperestler) koşarak İbrahim'e geldiler
Bu sebeple hısımla onun yanına geldiler
Bu sebeple hışımla onun yanına geldiler
Kavmi (telas icinde) kosarak ona dogru geldi
Kavmi (telaş içinde) koşarak ona doğru geldi
Bunu haber alan halk telasla ve sur'atle onun yanına gittiler
Bunu haber alan halk telaşla ve sür'atle onun yanına gittiler
(Puta, tapanlar, donduklerinde putlarını kırılmıs gorunce) Hemen kosarak ona gittiler
(Puta, tapanlar, döndüklerinde putlarını kırılmış görünce) Hemen koşarak ona gittiler
Cok gecmeden (halkı) birbirine girmis durumda kendisine yonelip geldiler
Çok geçmeden (halkı) birbirine girmiş durumda kendisine yönelip geldiler
Bunun uzerine hemen kosarak kendisine geldiler
Bunun üzerine hemen koşarak kendisine geldiler
Bir sure sonra, halkı kosarak Ibrahim'e geldi
Bir süre sonra, halkı koşarak İbrahim'e geldi
Bir sure sonra, halkı kosarak Ibrahim´e geldi
Bir süre sonra, halkı koşarak İbrahim´e geldi
Bir sure sonra, halkı kosarak Ibrahim´e geldi
Bir süre sonra, halkı koşarak İbrahim´e geldi

Twi

(Nenkorͻfoͻ no) de ahoͻherε baa ne hͻ

Uighur

ئۇلار (يەنى قەۋمى) ئىبراھىمنىڭ يېنىغا ئالدىراپ - سالدىراپ كېلىپ: «بىز ئۇلارغا چوقۇنۇۋاتساق، سەن ئۇلارنى چېقىپ تاشلامسەن؟» دېدى
ئۇلار (يەنى قەۋمى) ئىبراھىمنىڭ يېنىغا ئالدىراپ ـ سالدىراپ كېلىپ: «بىز ئۇلارغا چوقۇنۇۋاتساق، سەن ئۇلارنى چېقىپ تاشلامسەن؟» دېدى

Ukrainian

До нього швидко прибігли
Vony poyikhaly yomu u velykyy rage
Вони поїхали йому у великий rage
До нього швидко прибігли
Do nʹoho shvydko prybihly
До нього швидко прибігли

Urdu

(Wapas aakar) woh log bhaage bhaage uske paas aaye
(واپس آ کر) وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے
پھر وہ اس کی طرف دوڑتے ہوئے بڑھے
تو وہ لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے
پھر لوگ آئے اس پر دوڑ کر گھبراتے ہوئے [۵۳]
پھر وہ لوگ دوڑتے ہوئے ان (ابراہیم(ع)) کے پاس آئے۔
Woh (butt parast) doray bhagay aap ki taraf mutawajja huyey
وه (بت پرست) دوڑے بھاگے آپ کی طرف متوجہ ہوئے
wo (budh parasth) daude bhaage aap ki taraf mutawajjeh hoye
(رنگ رلیاں منانے کے بعد) آئے آپ کی طرف ڈورتے ہوئے
پھر لوگ (میلے سے واپسی پر) دوڑتے ہوئے ان کی طرف آئے
اس پر ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے۔
تو وہ لوگ دوڑتے ہوئے ابراہیم علیھ السّلام کے پاس آئے

Uzbek

У томон шошиб, бир-бирларини туртиб келишди
Бас, (қавми) унинг олдига шоша-пиша келишгач
Улар у томон шошиб, бир-бирларини туртиб кела бошлади. (Мушриклар Иброҳим алайҳиссалом томон шошиб-пишиб, тезроқ бориш учун бир-бирларини туртишиб-суришиб етиб келишди)

Vietnamese

Sau đo, ho (nguoi dan) voi va chay đen gap Y
Sau đó, họ (người dân) vội vã chạy đến gặp Y
Sau đo, (nguoi dan) voi va chay đen gap Y
Sau đó, (người dân) vội vã chạy đến gặp Y

Xhosa

Baza bona abakhonzi bezithixo, beza kuye ngokungxama

Yau

Basi (pawapikene achinsyene isanamuyo) wam’bichilile ali nkutugala
Basi (paŵapikene achinsyene isanamuyo) ŵam’bichilile ali nkutugala

Yoruba

(Àwọn abọ̀rìṣà) sáré wá dojú kọ ọ́

Zulu