Achinese

Teuma nyang le that dum manusia Hana jikira iman keu Allah Beu that di gata napsu teuh that-that Di jih dum meuhat hana jiindah

Afar

Nabiyow korosuk maggo mari koo nummaysaah koo kataatam maaba atu ken iimaanah baakersimta way

Afrikaans

En die meeste mense glo nie, ofskoon u dit ernstig verlang

Albanian

Kurse shumica e njerezve, edhe pse ti deshiron, nuk jane besimtare
Kurse shumica e njerëzve, edhe pse ti dëshiron, nuk janë besimtarë
E, shumica e njerezve, sado qe te deshirosh ti, nuk jane besimtare
E, shumica e njerëzve, sado që të dëshirosh ti, nuk janë besimtarë
Shumica e njerezve, sado qe te deshirosh ti, nuk jane besimtare
Shumica e njerëzve, sado që të dëshirosh ti, nuk janë besimtarë
Po ti edhe pse lakmon (per besimin e tyre), shumica e njerezve nuk do te besojne
Po ti edhe pse lakmon (për besimin e tyre), shumica e njerëzve nuk do të besojnë
Po ti edhe pse lakmon (per besimin e tyre), shumica e njerezve nuk do te besojne
Po ti edhe pse lakmon (për besimin e tyre), shumica e njerëzve nuk do të besojnë

Amharic

abizanyawochumi sewochi (lemamenachewi) bitigwagwami yemiyaminu ayidelumi፡፡
ābizanyawochumi sewochi (lemamenachewi) bitigwagwami yemīyaminu āyidelumi፡፡
አብዛኛዎቹም ሰዎች (ለማመናቸው) ብትጓጓም የሚያምኑ አይደሉም፡፡

Arabic

«وما أكثر الناس» أي أهل مكة «ولو حرصت» على إيمانهم «بمؤمنين»
wama akthr almushrikin min qawmik -ayha alrswl- bmsddiqyk wala mtbeyk, walaw harast ealaa 'iymanhm, fala tahzan ealaa dhlk
وما أكثرُ المشركين من قومك -أيها الرسول- بمصدِّقيك ولا متبعيك، ولو حَرَصْتَ على إيمانهم، فلا تحزن على ذلك
Wama aktharu alnnasi walaw harasta bimumineena
Wa maa aksarun naasi wa law harasta bimu'mineen
Wama aktharu annasiwalaw harasta bimu/mineen
Wama aktharu alnnasi walaw harasta bimu/mineena
wama aktharu l-nasi walaw harasta bimu'minina
wama aktharu l-nasi walaw harasta bimu'minina
wamā aktharu l-nāsi walaw ḥaraṣta bimu'minīna
وَمَاۤ أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوۡ حَرَصۡتَ بِمُؤۡمِنِینَ
وَمَا أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوۡ حَرَصۡتَ بِمُؤۡمِنِينَ
وَمَآ أَكۡثَرُ اُ۬لنّ۪اسِ وَلَوۡ حَرَصۡتَ بِمُؤۡمِنِينَ
وَمَآ أَكۡثَرُ اُ۬لنّ۪اسِ وَلَوۡ حَرَصۡتَ بِمُؤۡمِنِينَ
وَمَا٘ اَكۡثَرُ النَّاسِ وَلَوۡ حَرَصۡتَ بِمُؤۡمِنِيۡنَ
وَمَاۤ أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوۡ حَرَصۡتَ بِمُؤۡمِنِینَ
وَمَا٘ اَكۡثَرُ النَّاسِ وَلَوۡ حَرَصۡتَ بِمُؤۡمِنِيۡنَ ١٠٣
Wa Ma 'Aktharu An-Nasi Wa Law Harasta Bimu'uminina
Wa Mā 'Aktharu An-Nāsi Wa Law Ĥaraşta Bimu'uminīna
وَمَا أَكْثَرُ اُ۬لنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَۖ‏
وَمَا أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوۡ حَرَصۡتَ بِمُؤۡمِنِينَ
وَمَآ أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوۡ حَرَصۡتَ بِمُؤۡمِنِينَ
وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ
وَمَا أَكۡثَرُ اُ۬لنَّاسِ وَلَوۡ حَرَصۡتَ بِمُومِنِينَ
وَمَا أَكۡثَرُ اُ۬لنَّاسِ وَلَوۡ حَرَصۡتَ بِمُومِنِينَ
وَمَآ أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوۡ حَرَصۡتَ بِمُؤۡمِنِينَ
وَمَآ أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوۡ حَرَصۡتَ بِمُؤۡمِنِينَ
وما اكثر الناس ولو حرصت بمومنين
وَمَآ أَكْثَرُ اُ۬لنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُومِنِينَۖ
وَمَآ أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوۡ حَرَصۡتَ بِمُؤۡمِنِينَ
وما اكثر الناس ولو حرصت بمومنين

Assamese

Arau tumi yimane'i akanksa nakaraa kiya, adhikansa manuhe'i imana posana nakaraiba
Ārau tumi yimānē'i ākāṅkṣā nakaraā kiẏa, adhikānśa mānuhē'i īmāna pōṣaṇa nakaraiba
আৰু তুমি যিমানেই আকাংক্ষা নকৰা কিয়, অধিকাংশ মানুহেই ঈমান পোষণ নকৰিব।

Azerbaijani

Sən nə qədər cox istəsən də, insanların əksəriyyəti iman gətirən deyildir
Sən nə qədər çox istəsən də, insanların əksəriyyəti iman gətirən deyildir
Sən nə qədər cox is­tə­sən də, in­san­ların əksəriyyəti iman gə­tirən de­yil­dir
Sən nə qədər çox is­tə­sən də, in­san­ların əksəriyyəti iman gə­tirən de­yil­dir
Sən (qovmunun imana gəlməsi ucun) təsnə olsan da, insanların (Məkkə musriklərinin) əksəriyyəti iman gətirən deyildir
Sən (qövmünün imana gəlməsi üçün) təşnə olsan da, insanların (Məkkə müşriklərinin) əksəriyyəti iman gətirən deyildir

Bambara

ߓߊ߬ߙߌ߬ ߌ ߞߵߌ ߞߊߘߊ߲߫ ߢߊ-ߊ-ߢߊ߫ ߸ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߍߣߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫
ߓߊ߬ߙߌ߬ ߌ ߞߵߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߢߊ-ߊ-ߢߊ߫ ߸ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߍߣߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫
ߓߊ߬ߙߌ߬ ߌ ߞߵߌ ߞߊߘߊ߲߫ ߢߊ-ߊ-ߢߊ߫ ߸ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߍߣߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫

Bengali

Ara apani yata'i cana na kena, besira bhaga loka'i imana grahanakari naya
Āra āpani yata'i cāna nā kēna, bēśīra bhāga lōka'i īmāna grahaṇakārī naẏa
আর আপনি যতই চান না কেন, বেশীর ভাগ লোকই ঈমান গ্রহণকারী নয় [১]।
Apani yata'i cana, adhikansa loka bisbasakari naya.
Āpani yata'i cāna, adhikānśa lōka biśbāsakārī naẏa.
আপনি যতই চান, অধিকাংশ লোক বিশ্বাসকারী নয়।
Ara yadi'o tumi ekantabhabe ca'o tathapi adhikansa loke'i bisbasakari naya.
Āra yadi'ō tumi ēkāntabhābē cā'ō tathāpi adhikānśa lōkē'i biśbāsakārī naẏa.
আর যদিও তুমি একান্তভাবে চাও তথাপি অধিকাংশ লোকেই বিশ্বাসকারী নয়।

Berber

Tegwti n yimdanen, xas taapbev, ur ppamnen
Tegwti n yimdanen, xas tâapbev, ur ppamnen

Bosnian

A vecina ljudi, ma koliko ti zelio, nece biti vjernici
A većina ljudi, ma koliko ti želio, neće biti vjernici
A vecina ljudi, ma koliko ti zelio, nace biti vjernici
A većina ljudi, ma koliko ti želio, naće biti vjernici
A vecina ljudi, ma koliko ti nastojao, nisu vjernici
A većina ljudi, ma koliko ti nastojao, nisu vjernici
A nisu vecina ljudi - makar zudio - vjernici
A nisu većina ljudi - makar žudio - vjernici
WE MA ‘EKTHERU EN-NASI WE LEW HERESTE BIMU’UMININE
A vecina ljudi, ma koliko ti nastojao, nisu vjernici
A većina ljudi, ma koliko ti nastojao, nisu vjernici

Bulgarian

Povecheto khora ne shte povyarvat, dori i ti da se stremish
Povecheto khora ne shte povyarvat, dori i ti da se stremish
Повечето хора не ще повярват, дори и ти да се стремиш

Burmese

(သူတို့ သက်ဝင်ယုံကြည်လာကြရန်အတွက်) အသင်သည် မည်မျှပင် စိတ်အားထက်သန်စွာ ရုန်းကန်လိုသော ဆန္ဒရှိသည့်တိုင် လူသားတို့အနက် အများစုမှာ သက်ဝင်ယုံကြည်သူများ ဖြစ်မလာကြချေ။
၁ဝ၃။ သင်သည် ကြီးစွာကြိုးစားအားထုတ်သော်လည်း များစွာသောလူသားတို့သည် ယုံကြည်ကြသည်မဟုတ်ချေ။
အမှန်စင်စစ် အသင်သည် (၎င်းတို့သက်ဝင် ယုံကြည်ကြရန်) မည်မျှပင်တပ်မက်ငြားလည်း (၎င်းတို့အနက်)အများဆုံးသောသူတို့မှာမူကား မုအ်မင်န် သက်ဝင်ယုံကြည်သူများ ဖြစ်ကြမည်မဟုတ်ချေ။
ထို့ပြင် အကယ်၍ အသင်(တမန်‌တော်)သည် (ဤသို့ပင် သူတို့ ယုံကြည်ရန်)လိုလားခဲ့လျှင်လည်း (သူတို့ထဲမှ)အ‌မြောက်အမြားကမူ ယုံကြည်ကြမည် မဟုတ်‌ပေ။

Catalan

La majoria dels homes, a pesar del teu zel, no creuen
La majoria dels homes, a pesar del teu zel, no creuen

Chichewa

Ndipo anthu ambiri sadzakhulupirira ngakhale ungalimbikire motani
“Ndipo ambiri mwa anthu sakhulupirira ngakhale utalimbika chotani

Chinese(simplified)

ni suiran qiewang shiren xindao, dan tamen daban shi bu xindao de.
nǐ suīrán qièwàng shìrén xìndào, dàn tāmen dàbàn shì bù xìndào de.
你虽然切望世人信道,但他们大半是不信道的。
Jinguan ni kewang renlei dou xinyang [an la], dan da duoshu ren bing bu xinyang.
Jǐnguǎn nǐ kěwàng rénlèi dōu xìnyǎng [ān lā], dàn dà duōshù rén bìng bù xìnyǎng.
尽管你渴望人类都信仰[安拉],但大多数人并不信仰。
ni suiran qiewang shiren xindao, dan tamen daban shi buxindao de
nǐ suīrán qièwàng shìrén xìndào, dàn tāmen dàbàn shì bùxìndào de
你虽然切望世人信道,但他们大半是不信道的。

Chinese(traditional)

ni suiran qiewang shiren xindao, dan tamen daban shi bu xindao de
nǐ suīrán qièwàng shìrén xìndào, dàn tāmen dàbàn shì bù xìndào de
你虽然切望世 人信道,但他们大半是不信道的。
ni suiran qiewang shiren xindao, dan tamen daban shi bu xindao de.
nǐ suīrán qièwàng shìrén xìndào, dàn tāmen dàbàn shì bù xìndào de.
你雖然切望世人信道,但他們大半是不信道的。

Croatian

A vecina ljudi nece biti - makar zudio - vjernici
A većina ljudi neće biti - makar žudio - vjernici

Czech

vsak vetsina lidi, i kdybys sebe vice toho si pral, neuveri
však většina lidí, i kdybys sebe více toho si přál, neuvěří
Mnoho lide nedbajici ktery ty ne verit
Mnoho lidé nedbající který ty ne verit
Vsak vetsina lidi, i kdybys po tom sebevice touzil, nebude verit
Však většina lidí, i kdybys po tom sebevíce toužil, nebude věřit

Dagbani

Yaha! (Yaa nyini Annabi)! Ninsalinim’ pam pala ban yɛn ti Naawuni yεlimaŋli hali a yi niŋdi lala kore

Danish

Mest folk nej substans hvad du ikke tro
En de meeste mensen willen niet geloven zelfs al wenst gij het vurig

Dari

و بیشتر مردم هر چند حرص بورزی، ایمان نمی‌آورند

Divehi

އަދި ކަލޭގެފާނު ކިތަންމެވަރަކަށް شوق ވެރިވެވަޑައިގަތަސް، މީސްތަކުންކުރެ ގިނަމީހުން إيمان ވާ ބަޔަކު ކަމުގައެއް ނުވެތެވެ

Dutch

Maar de meeste mensen zijn, ook al zou jij het graag willen, niet gelovig
Maar het grootste deel der menschen zullen, hoewel gij het ernstig begeert, niet gelooven
En er zijn veel mensen (die niet goloven), ook al wens jij dat zij gelovigen worden
En de meeste mensen willen niet geloven zelfs al wenst gij het vurig

English

However eagerly you may want them to, most men will not believe
And most of mankind will not believe even if you desire it eagerly
Yet no faith will the greater part of mankind have, however ardently thou dost desire it
And most of the people, though thou desiredest ardently, are not going to be believers
And most of the people, howsoever you might so desire, are not going to believe
Many men will not believe howsoever you wish
But most people, for all your eagerness, are not muminun
Yet, be thou ever so eager, the most part of men believe not
But most of humanity will not believe, no matter how much you desire it
And most people do not believe, even though you are eager
Yet most people will not have faith, however eager you should be
Yet most people will not have faith, however eager you should be
Yet, be you ever so eager, most people will not believe
Nor are most people moved by the convincing divine signs and marvels, expositions and illustrations to exercise spiritual apprehension of divine truths nor do they justify faith as a conviction operative on their character and will, even though you Muhammad are full of keen desire to guide them into all truth
And the majority of mankind is not becoming Believers even if you desired vehemently
And most of humanity is not ones who believe, even if thou wert eager
Most people will not believe, no matter how hard you try
And yet most men, though thou shouldst be urgent, will not believe
Yet strive as you may, most men are not going to become believers
But the greater part of men, although thou earnestly desire it, will not believe
And though you ardently desires it, most of mankind will not believe (or have faith)
but the greater part of men, though thou long for it, will not believe
And most of the people are not with believing, and even if you held onto stingily and desired strongly (were careful)
And most of the people, howsoever you might so desire, are not going to believe
And the majority of the human beings will not believe though you desire excessively
And the majority of the human beings will not believe though you desire excessively
And most men will not believe though you desire it eagerly
And most men will not believe, though you desire eagerly that they believe
And though thou try much, most men will not believe
Most of the people are not going to believe despite your strong desire for it
Yet - however strongly thou mayest desire it -most people will not believe [in this revelation]
And, though you be (so) eager, in no way are most of mankind believers
However hard you try, most people will not believe
And most of mankind will not believe even if you desire it eagerly
Most of the people are not going to believe despite your strong desire for it
And most people will not believe—no matter how keen you are—
And most people will not believe—no matter how keen you are—
Yet strive as you may, the greater part of mankind will not believe
But most people will not believe, no matter how eager you may be
However eager you may be, most people will not believe [in this revelation]
And most of mankind will not believe even if you desire it eagerly
(Although you narrated the accurate account of Joseph as they demanded), most of these people will not believe even as you compassionately so desire
Still the larger part of mankind will not have any Faith: However much you may like it (for them)
But most people, for all your eagerness, are not believers
But most people, for all your eagerness, are not believers
Yet most men will not become believers, no matter how eager you may be
And most of the people, even if you are diligent, will not believe
And most of the people, even if you are diligent, will not believe
And most of mankind, however much thou mightest desire, are not believers
And most of the people, although you strive [for it], are not believers
Yet most men will not become believers, no matter how eager you may be
Yet no faith will the greater part of mankind have, however ardently thou dost desire it

Esperanto

Plej popol ne materi ki vi ne kred

Filipino

At ang karamihan sa mga tao ay hindi mananampalataya gaano man kasidhi ang iyong naisin
Ang higit na marami sa mga tao, kahit pa man nagsigasig ka, ay hindi mga mananampalataya

Finnish

Mutta useimmat ihmiset eivat usko sinun tahdostasi huolimatta
Mutta useimmat ihmiset eivät usko sinun tahdostasi huolimatta

French

Et la plupart des hommes, quoi que tu fasses, ne sont pas croyants
Et la plupart des hommes, quoi que tu fasses, ne sont pas croyants
Et la plupart des gens ne sont pas croyants malgre ton desir ardent
Et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent
Et la plupart des gens ne sont pas croyants malgre ton desir ardent
Et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent
Mais la plupart des hommes, quels que soient les efforts que tu deploieras, rejetteront la foi
Mais la plupart des hommes, quels que soient les efforts que tu déploieras, rejetteront la foi
Mais, quels que seront tes efforts, la plupart des Hommes ne croiront pas
Mais, quels que seront tes efforts, la plupart des Hommes ne croiront pas

Fulah

Ko ɓuri ɗuuɗude e yimɓe ɓen, hay si a rerɗi, (ɓe) wonaali gomɗinooɓe

Ganda

Abantu abasinga obungi ne bwolulunkana otya tebayinza kubeera bakkiriza

German

Und die meisten Menschen werden nicht glauben, magst du es auch noch so eifrig wunschen
Und die meisten Menschen werden nicht glauben, magst du es auch noch so eifrig wünschen
Und die meisten Menschen sind nicht glaubig, du magst dich noch so sehr bemuhen
Und die meisten Menschen sind nicht gläubig, du magst dich noch so sehr bemühen
Und die meisten Menschen - selbst dann, solltest du dich bemuhen -, werden keine Mumin sein
Und die meisten Menschen - selbst dann, solltest du dich bemühen -, werden keine Mumin sein
Aber die meisten Menschen werden, auch wenn du noch so sehr (danach) trachtest, nicht glaubig sein
Aber die meisten Menschen werden, auch wenn du noch so sehr (danach) trachtest, nicht gläubig sein
Aber die meisten Menschen werden, auch wenn du noch so sehr (danach) trachtest, nicht glaubig sein
Aber die meisten Menschen werden, auch wenn du noch so sehr (danach) trachtest, nicht gläubig sein

Gujarati

bhalene tame jetalum pana iccho, parantu vadhare padata loko imanavala nahim thaya
bhalēnē tamē jēṭaluṁ paṇa icchō, parantu vadhārē paḍatā lōkō imānavāḷā nahīṁ thāya
ભલેને તમે જેટલું પણ ઇચ્છો, પરંતુ વધારે પડતા લોકો ઇમાનવાળા નહીં થાય

Hausa

Kuma mafi yawan mutane ba su zama masu imani ba, ko da ka yi kwaɗayin haka
Kuma mafi yawan mutãne ba su zama mãsu ĩmãni ba, kõ da kã yi kwaɗayin haka
Kuma mafi yawan mutane ba su zama masu imani ba, ko da ka yi kwaɗayin haka
Kuma mafi yawan mutãne ba su zama mãsu ĩmãni ba, kõ da kã yi kwaɗayin haka

Hebrew

אך רוב האנשים אינם מאמינים אפילו אם תשקוד
אך רוב האנשים אינם מאמינים אפילו אם תשקוד

Hindi

aur adhikaansh log aap kitanee hee laalasa karen, eemaan laane vaale nahin hain
और अधिकांश लोग आप कितनी ही लालसा करें, ईमान लाने वाले नहीं हैं।
kintu chaahe tum kitana hee chaaho, adhikatar log to maanenge nahin
किन्तु चाहे तुम कितना ही चाहो, अधिकतर लोग तो मानेंगे नहीं
tum unake paas maujood na the aur kitane hee chaaho magar bahutere log eemaan laane vaale nahin hain
तुम उनके पास मौजूद न थे और कितने ही चाहो मगर बहुतेरे लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं

Hungarian

Am az emberek nagy resze- barmennyire is ahitoznad- nem hivo
Ám az emberek nagy része- bármennyire is áhítoznád- nem hívő

Indonesian

Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya
(Dan tiadalah sebagian besar manusia) yang dimaksud adalah penduduk kota Mekah (walaupun kamu sangat menginginkannya) menginginkan mereka supaya mau beriman (akan beriman)
Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya
Kebanyakan watak manusia mempunyai penyakit yang membuatnya tidak siap mempercayai wahyu yang Kami sampaikan kepadamu, meskipun hatimu sangat mengharap mereka mau beriman, atau kamu telah berusaha keras agar mereka mendapat petunjuk
Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya
Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya

Iranun

Na da ko kadakulan ko manga Manosiya apiya i kashabnar Ka o ba siran Paratiyaya

Italian

La maggior parte degli uomini non crederanno, nonostante il tuo ardente desiderio
La maggior parte degli uomini non crederanno, nonostante il tuo ardente desiderio

Japanese

Tatoe anata ga ikaga ni nozon demo, hitobito no oku wa shinjinaidearou
Tatoe anata ga ikaga ni nozon demo, hitobito no ōku wa shinjinaidearou
仮令あなたが如何に望んでも,人びとの多くは信じないであろう。

Javanese

Lan akeh-akehe manusa ora bakal padha pracaya sanajan ba- nget kapenginira
Lan akèh-akèhé manusa ora bakal padha pracaya sanajan ba- nget kapénginira

Kannada

avaralli heccinavaru, paludararannu nemisade allahanannu nambuvudilla
avaralli heccinavaru, pāludārarannu nēmisade allāhanannu nambuvudilla
ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು, ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸದೆ ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ

Kazakh

Sen, qansa ıntazar bolsan da, adamdardın kobi iman keltirmeydi
Sen, qanşa ıntazar bolsañ da, adamdardıñ köbi ïman keltirmeydi
Сен, қанша ынтазар болсаң да, адамдардың көбі иман келтірмейді
Ari sen qansa qalap, tırıssan da adamdardın kobi imanga kelmeydi
Äri sen qanşa qalap, tırıssañ da adamdardıñ köbi ïmanğa kelmeydi
Әрі сен қанша қалап, тырыссаң да адамдардың көбі иманға келмейді

Kendayan

Man kamanyakatn talino bai’ baiman walopun kao miah ngingintatnnya

Khmer

haey mnoussa lok pheakochraen kmean chomnue laey saumbite anak ban pyeayeam( ponyol) yeangnakadaoy
ហើយមនុស្សលោកភាគច្រើនគ្មានជំនឿឡើយ សូម្បីតែ អ្នកបានព្យាយាម(ពន្យល់)យ៉ាងណាក៏ដោយ។

Kinyarwanda

Kandi ntabwo abenshi mu bantu (babangikanya Imana) baba abemera kabone n’ubwo washyiraho umuhate
Kandi ntabwo abenshi mu bantu (babangikanya Imana) baba abemeramana kabone n’ubwo washyiraho umuhate

Kirghiz

Eger sen umtulsaŋ da adamdardın kopculugu momun boluspayt
Eger sen umtulsaŋ da adamdardın köpçülügü momun boluşpayt
Эгер сен умтулсаң да адамдардын көпчүлүгү момун болушпайт

Korean

geudaega yeolmanghana manh-eun salamdeul-i midji ani hadeola
그대가 열망하나 많은 사람들이 믿지 아니 하더라
geudaega yeolmanghana manh-eun salamdeul-i midji ani hadeola
그대가 열망하나 많은 사람들이 믿지 아니 하더라

Kurdish

(دڵنیاش به‌) که زۆربه‌ی خه‌ڵکی باوه‌ڕدار نین، هه‌رچه‌نده تۆ زۆر به‌په‌رۆش بیت و هه‌وڵ بده‌یت و تێ بکۆشیت
وەزۆربەی خەڵکی ھەرچەند تۆ سووربیت (لەسەر باوەڕ ھێنانیان) باوەڕ ناھێنن

Kurmanji

Tu ciqa bixwazi, hey piren kesan bawer nakin
Tu çiqa bixwazî, hey pirên kesan bawer nakin

Latin

Multus people non matter quod vos non believe

Lingala

Kasi ebele ya bato bazali kondima te ata soki ozali kotelemela bango

Luyia

Macedonian

А повеќето луѓе, колку и да сакаш, нема да бидат верници
I kolku da posakuvas, mnozinstvoto megu lugeto ne se vernici
I kolku da posakuvaš, mnozinstvoto meǵu luǵeto ne se vernici
И колку да посакуваш, мнозинството меѓу луѓето не се верници

Malay

Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau terlalu ingin (supaya mereka beriman)

Malayalam

ennal ni atiyayi agrahiccalum manusyaril adhikaperum visvasikkunnavaralla
ennāl nī atiyāyi āgrahiccāluṁ manuṣyaril adhikapēruṁ viśvasikkunnavaralla
എന്നാല്‍ നീ അതിയായി ആഗ്രഹിച്ചാലും മനുഷ്യരില്‍ അധികപേരും വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ല
ennal ni atiyayi agrahiccalum manusyaril adhikaperum visvasikkunnavaralla
ennāl nī atiyāyi āgrahiccāluṁ manuṣyaril adhikapēruṁ viśvasikkunnavaralla
എന്നാല്‍ നീ അതിയായി ആഗ്രഹിച്ചാലും മനുഷ്യരില്‍ അധികപേരും വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ല
ennal ni etratanne agrahiccalum janannalilerepperum visvasikalavukayilla
ennāl nī etratanne āgrahiccāluṁ janaṅṅaḷilēṟeppēruṁ viśvāsikaḷāvukayilla
എന്നാല്‍ നീ എത്രതന്നെ ആഗ്രഹിച്ചാലും ജനങ്ങളിലേറെപ്പേരും വിശ്വാസികളാവുകയില്ല

Maltese

Izda ħafna min-nies ma jemmnux, minkejja. l-ħegga tiegħek (Muħammad)
Iżda ħafna min-nies ma jemmnux, minkejja. l-ħeġġa tiegħek (Muħammad)

Maranao

Na da ko kadaklan ko manga manosiya apiya i kazabnar ka oba siran paratiyaya

Marathi

Tumhi kitihi iccha dhara, pana adhikansa loka imana rakhanara nahita
Tumhī kitīhī icchā dharā, paṇa adhikānśa lōka īmāna rākhaṇāra nāhīta
१०३. तुम्ही कितीही इच्छा धरा, पण अधिकांश लोक ईमान राखणार नाहीत

Nepali

Tapa'ile jati cahe pani sabai imandara huna sakdainan
Tapā'īlē jati cāhē pani sabai īmāndāra huna sakdainan
तपाईले जति चाहे पनि सबै ईमान्दार हुन सक्दैनन् ।

Norwegian

Men folk flest tror ikke, hvor meget du enn ønsker det
Men folk flest tror ikke, hvor meget du enn ønsker det

Oromo

Irra hedduun namootaas (amanuu isaaniitiif) odoo bololtees kan amananii miti

Panjabi

Ate tusim kinam vi caho zi'adatara loka imana li'a'una vale nahim
Atē tusīṁ kināṁ vī cāhō zi'ādātara lōka īmāna li'ā'uṇa vālē nahīṁ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾਂ ਵੀ ਚਾਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ।

Persian

هر چند تو به ايمانشان حريص باشى، بيشتر مردم ايمان نمى‌آورند
و بيشتر مردم، هر چند كه تو اصرار داشته باشى، مؤمن نخواهند شد
و بیشترینه مردم، ولو تو سخت بکوشی و بخواهی، مؤمن نمی‌شوند
و بیشتر مردم – و اگر چه (بر ایمان‌شان) حرص ورزی – مؤمن نخواهند بود
بیشتر مردم هر چند رغبت شدید [به ایمان آوردنشان] داشته باشی، ایمان نمی آورند
و بیشتر مردم مؤمن نخواهند شد؛ حتی اگر [برای ایمان آوردنشان] حرص بورزی‌
و تو هر چند جهد و ترغیب در ایمان مردم کنی باز اکثر آنان ایمان نخواهند آورد (دل پاکت را زیاد رنجه مدار)
و نیستند بیشتر مردم و هر چند آرزومند باشی باورکنندگان‌
و بيشتر مردم -هر چند آرزومند باشى- ايمان‌آورنده نيستند
و بیشتر مردمان - هر چند (برای ایمان آوردنشان) حرص ورزی - (از) ایمان‌آورندگان نیستند
[اى پیامبر!] بیشتر مردم ایمان نمى‌آورند، هر چند [سخت بکوشى و] بسیار آرزو داشته باشى
بیشتر مردم (به سبب تصمیم بر کفر و پیروی از هوا و هوس، به تو) ایمان نمی‌آورند، هرچند که تلاش کنی (و در راهنمائی ایشان بسیار خویشتن را زحمت دهی)
و بیشتر مردم، هر چند اصرار داشته باشی، ایمان نمی‌آورند
و بيشتر مردم مؤمن نخواهند شد هر چند [بر ايمان آوردنشان‌] بسى آرزو برى
و بیشتر مردم – و اگر چه (برایمان شان) حرص ورزی – مؤمن نخواهند بود

Polish

I wieksza czesc ludzi, chocbys bardzo tego chciał, nie bedzie wierzaca
I większa część ludzi, choćbyś bardzo tego chciał, nie będzie wierząca

Portuguese

E a maioria dos homens, ainda que estejas zeloso disso, nao e crente
E a maioria dos homens, ainda que estejas zeloso disso, não é crente
Porem, a maioria dos humanos, por mais que anseies, jamais crera
Porém, a maioria dos humanos, por mais que anseies, jamais crerá

Pushto

او زیاتره خلق، اګر كه ته (د دوى په ایمان راوړلو) حرص وكړې (بیا هم) هېڅكله ایمان راوړونكي نه دي
او زیاتره خلق، اګر كه ته (د دوى پر ایمان راوړلو) حرص وكړې (بیا هم) هېڅكله ایمان راوړونكي نه دي

Romanian

Cei mai multi dintre oameni nu sunt credinciosi, chiar daca tu tii sa fie
Cei mai mulţi dintre oameni nu sunt credincioşi, chiar dacă tu ţii să fie
Multi(multe) popor nu materie care tu nu crede
ªi cei mai mulþi oameni nu vor crede, chiar daca tu o doreºti
ªi cei mai mulþi oameni nu vor crede, chiar dacã tu o doreºti

Rundi

Kandi benshi mubantu ntibazo kwemera naho wokwihangana gute

Russian

Cei mai multi dintre oameni nu sunt credinciosi, chiar daca tu tii sa fie
И большая часть людей (из твоего народа), если бы ты (о, Пророк) и очень старался (донести до них Истину и Веру), являются неверующими! (Поэтому пусть не печалит тебя их неверие)
Bol'shaya chast' lyudey ne uveruyet, dazhe yesli ty strastno budesh' zhelat' etogo
Большая часть людей не уверует, даже если ты страстно будешь желать этого
No bol'shaya chast' lyudey, kak by ty ne zhelal, ne budut veruyushchimi
Но большая часть людей, как бы ты не желал, не будут верующими
I bol'shaya chast' lyudey, yesli by ty i zhelal, neveruyushchiye
И большая часть людей, если бы ты и желал, неверующие
I yesli by dazhe ty zakhotel, [vse ravno] bol'shaya chast' lyudey ne uveruyet
И если бы даже ты захотел, [все равно] большая часть людей не уверует
Bol'shaya chast' lyudey po svoyey prirode takova, chto stradayet bolezn'yu nedoveriya k Nashim Otkroveniyam tebe, kak by ty ni zhelal, chtoby oni uverovali, i kak by ty ni stremilsya vesti ikh po pryamomu puti
Большая часть людей по своей природе такова, что страдает болезнью недоверия к Нашим Откровениям тебе, как бы ты ни желал, чтобы они уверовали, и как бы ты ни стремился вести их по прямому пути
I vse zhe bol'shinstvo lyudey, Kak ni zhelal by ty (obratnogo tomu), V neverii zhivut (i umirayut)
И все же большинство людей, Как ни желал бы ты (обратного тому), В неверии живут (и умирают)

Serbian

А већина људи, ма колико ти настојао, нису верници

Shona

Uye vanhu vazhinji havasi kuzotenda kunyange uchizvishuvira zvakanyanya

Sindhi

۽ (اي پيغمبر) جيتوڻيڪ حرص ڪرين ته به گھڻا ماڻھو ايمان آڻيندڙ نه آھن

Sinhala

oba kopamana kæmati vuvada, (ema) minisungen vædi deneku (obava nabivarayeku yayi) visvasa karannema næta
oba kopamaṇa kæmati vuvada, (ema) minisungen væḍi deneku (obava nabivarayeku yayi) viśvāsa karannēma næta
ඔබ කොපමණ කැමති වුවද, (එම) මිනිසුන්ගෙන් වැඩි දෙනෙකු (ඔබව නබිවරයෙකු යයි) විශ්වාස කරන්නේම නැත
tavada numba (ovunge visvasaya gæna ketaram) apeksa kala da janaya aturin bahutarayak dena deva visvasavantayin nove
tavada num̆ba (ovungē viśvāsaya gæna ketaram) apēkṣā kaḷa da janayā aturin bahutarayak denā dēva viśvāsavantayin novē
තවද නුඹ (ඔවුන්ගේ විශ්වාසය ගැන කෙතරම්) අපේක්ෂා කළ ද ජනයා අතුරින් බහුතරයක් දෙනා දේව විශ්වාසවන්තයින් නොවේ

Slovak

Vela ludia ziaden zalezitost co ona nie verit

Somali

Oo dadka badankiisu ma rumeyn doonaan si kastoo aad ugu dadaasho
Dadka badankiisna ma Rumaynayaan aad kuba Dadaashide
Dadka badankiisna ma Rumaynayaan aad kuba Dadaashide

Sotho

Le hoja u lakatsa hakaalo, bongata ba batho ba ke ke ba lumela

Spanish

La mayoria de los hombres, aunque te esfuerces [para que crean], no seran creyentes
La mayoría de los hombres, aunque te esfuerces [para que crean], no serán creyentes
Y la mayoria de la gente no creera (en la verdad), por mucho que lo desees
Y la mayoría de la gente no creerá (en la verdad), por mucho que lo desees
Y la mayoria de la gente no creera (en la verdad), por mucho que lo desees
Y la mayoría de la gente no creerá (en la verdad), por mucho que lo desees
La mayoria de los hombres, a pesar de tu celo, no creen
La mayoría de los hombres, a pesar de tu celo, no creen
Sin embargo --por mucho que lo desees-- la mayoria de la gente no creera [en esta revelacion]
Sin embargo --por mucho que lo desees-- la mayoría de la gente no creerá [en esta revelación]
La mayoria de los seres humanos, aunque te esfuerces [para que crean], no seran creyentes
La mayoría de los seres humanos, aunque te esfuerces [para que crean], no serán creyentes
Y la mayoria de las personas, por mucho que lo intentes, no creeran
Y la mayoría de las personas, por mucho que lo intentes, no creerán

Swahili

Hawakuwa wengi wa washirikina miongoni mwa watu wako, ewe Mtume, ni wenye kukusadiki wala kukufuata, ingawa una pupa juu ya Imani yao. Basi usisikitike kwa hilo
Na wengi wa watu si wenye kuamini hata ukijitahidi vipi

Swedish

De flesta manniskor uppnar inte tron, hur mycket du an onskar det
De flesta människor uppnår inte tron, hur mycket du än önskar det

Tajik

Harcand tu ʙa imonason haris ʙosi, ʙestari mardum imon nameovarand
Harcand tu ʙa imonaşon haris ʙoşī, ʙeştari mardum imon nameovarand
Ҳарчанд ту ба имонашон ҳарис бошӣ, бештари мардум имон намеоваранд
Harcand tu ej Pajomʙar, ʙa imonason (ja'ne, ʙa imon ovardani qavmat) haris ʙosi, mardumi qavmi tu imon nameovarand
Harcand tu ej Pajomʙar, ʙa imonaşon (ja'ne, ʙa imon ovardani qavmat) haris ʙoşī, mardumi qavmi tu imon nameovarand
Ҳарчанд ту эй Паёмбар, ба имонашон (яъне, ба имон овардани қавмат) ҳарис бошӣ, мардуми қавми ту имон намеоваранд
Va ʙestari mardum mu'min nestand, hatto agar [ʙaroi imon ovardanason] hirs ʙivarzi
Va ʙeştari mardum mu'min nestand, hatto agar [ʙaroi imon ovardanaşon] hirs ʙivarzī
Ва бештари мардум муъмин нестанд, ҳатто агар [барои имон оварданашон] ҳирс биварзӣ

Tamil

ninkal evvalavutan virumpiyapotilum (anta)manitaril perum palanavarkal (um'mai napi enru) nampave mattarkal
nīṅkaḷ evvaḷavutāṉ virumpiyapōtilum (anta)maṉitaril perum pālāṉavarkaḷ (um'mai napi eṉṟu) nampavē māṭṭārkaḷ
நீங்கள் எவ்வளவுதான் விரும்பியபோதிலும் (அந்த)மனிதரில் பெரும் பாலானவர்கள் (உம்மை நபி என்று) நம்பவே மாட்டார்கள்
anal nir evvalavu atikamaka virumpinalum (am) manitarkalil perum palor (um'mai napi ena) nampamattarkal
āṉāl nīr evvaḷavu atikamāka virumpiṉālum (am) maṉitarkaḷil perum pālōr (um'mai napi eṉa) nampamāṭṭārkaḷ
ஆனால் நீர் எவ்வளவு அதிகமாக விரும்பினாலும் (அம்) மனிதர்களில் பெரும் பாலோர் (உம்மை நபி என) நம்பமாட்டார்கள்

Tatar

Ләкин син никадәр тырышсаң да күп кешеләр иман китермәсләр

Telugu

mariyu nivu enta korina, virilo cala mandi visvasincevaru karu
mariyu nīvu enta kōrinā, vīrilō cālā mandi viśvasin̄cēvāru kāru
మరియు నీవు ఎంత కోరినా, వీరిలో చాలా మంది విశ్వసించేవారు కారు
నువ్వు ఎంతగా పరితపించినా వారిలో చాలామంది విశ్వసించేవారు కారు

Thai

læa swn hıy khxng mnusʹy ca mi sraththa tx cea thung mæ cea prarthna xyang ying ktam
læa s̄̀wn h̄ıỵ̀ k̄hxng mnus̄ʹy̒ ca mị̀ ṣ̄rạthṭhā t̀x cêā t̄hụng mæ̂ cêā prārt̄hnā xỳāng yìng k̆tām
และส่วนใหญ่ของมนุษย์จะไม่ศรัทธาต่อเจ้า ถึงแม้เจ้าปรารถนาอย่างยิ่งก็ตาม
læa swn hıy khxng mnusʹy ca mi sraththa tx cea thung mæ cea prarthna xyang ying ktam
læa s̄̀wn h̄ıỵ̀ k̄hxng mnus̄ʹy̒ ca mị̀ ṣ̄rạthṭhā t̀x cêā t̄hụng mæ̂ cêā prārt̄hnā xỳāng yìng k̆tām
และส่วนใหญ่ของมนุษย์จะไม่ศรัทธาต่อเจ้า ถึงแม้เจ้าปรารถนาอย่างยิ่งก็ตาม

Turkish

Sen ne kadar ustlerine dusersen dus, gene de insanların cogu imana gelmez
Sen ne kadar üstlerine düşersen düş, gene de insanların çoğu imana gelmez
Sen ne kadar ustune dussen de insanların cogu iman edecek degillerdir
Sen ne kadar üstüne düşsen de insanların çoğu iman edecek değillerdir
Sen siddetle arzu etsen bile, insanların cogu iman edecek degildir
Sen şiddetle arzu etsen bile, insanların çoğu iman edecek değildir
Sen ne kadar siddetli arzulasan da yine insanların cogu iman edici degillerdir
Sen ne kadar şiddetli arzulasan da yine insanların çoğu iman edici değillerdir
Sen ne kadar icten arzu edip cırpınsan da insanların cogu iman edecek degillerdir
Sen ne kadar içten arzu edip çırpınsan da insanların çoğu imân edecek değillerdir
Sana boylece vahyettiklerimiz, gaybe ait haberlerdir. Onlar elbirligi edip duzen kurdukları zaman yanlarında degildin; sen ne kadar yurekten istersen iste, insanların cogu inanmazlar
Sana böylece vahyettiklerimiz, gaybe ait haberlerdir. Onlar elbirliği edip düzen kurdukları zaman yanlarında değildin; sen ne kadar yürekten istersen iste, insanların çoğu inanmazlar
Sen ne kadar siddetle arzulasan da, insanlarin cogu iman edecek degildir
Sen ne kadar siddetle arzulasan da, insanlarin çogu iman edecek degildir
Sen ne kadar ustune dussen de insanların cogu iman edecek degillerdir
Sen ne kadar üstüne düşsen de insanların çoğu iman edecek değillerdir
Ne kadar istesen de halkın cogunlugu inanmıyacaktır
Ne kadar istesen de halkın çoğunluğu inanmıyacaktır
Sen ne kadar siddetle arzulasan da, insanların cogu iman edecek degildir
Sen ne kadar şiddetle arzulasan da, insanların çoğu iman edecek değildir
Ve insanların cogu sen ne kadar cok arzu etsen de mumin degillerdir
Ve insanların çoğu sen ne kadar çok arzu etsen de mümin değillerdir
Sen ne kadar siddetle arzulasan da, insanların cogu iman edecek degildir
Sen ne kadar şiddetle arzulasan da, insanların çoğu iman edecek değildir
Sen insanların iman etmesini ne kadar ısrarla istersen iste, onların cogu iman etmeyecektir
Sen insanların iman etmesini ne kadar ısrarla istersen iste, onların çoğu iman etmeyecektir
Sen siddetle arzu etsen bile, insanların cogu inanclılar (olacak) degildir
Sen şiddetle arzu etsen bile, insanların çoğu inançlılar (olacak) değildir
Sen ne kadar hırs gostersen yine insanların cogu iman ediciler degildir
Sen ne kadar hırs göstersen yine insanların çoğu îman ediciler değildir
Sen, ne kadar hırs gostersen de; yine insanların cogu, inanmazlar
Sen, ne kadar hırs göstersen de; yine insanların çoğu, inanmazlar
Ve sen (onların mu´min olmalarını) cok istesen bile, insanların cogu mu´min olmazlar
Ve sen (onların mü´min olmalarını) çok istesen bile, insanların çoğu mü´min olmazlar
Ve ma ekserun nasi ve lev haraste bi mu´minın
Ve ma ekserun nasi ve lev haraste bi mü´minın
Ve ma ekserun nasi ve lev haraste bi mu’minin(mu’minine)
Ve mâ ekserun nâsi ve lev haraste bi mu’minîn(mu’minîne)
Yine de -bunu ne kadar yurekten istersen iste- insanların cogu (bu vahye) inanmayacaklar
Yine de -bunu ne kadar yürekten istersen iste- insanların çoğu (bu vahye) inanmayacaklar
vema ekseru-nnasi velev haraste bimu'minin
vemâ ekŝeru-nnâsi velev ḥaraṣte bimü'minîn
Sen ne kadar ustune dussen de insanların cogu iman edecek degillerdir
Sen ne kadar üstüne düşsen de insanların çoğu iman edecek değillerdir
Sen ne kadar cok istesen de, insanların cogu inanmazlar
Sen ne kadar çok istesen de, insanların çoğu inanmazlar
Sen ne kadar cok istesen de, insanların cogu iman etmezler
Sen ne kadar çok istesen de, insanların çoğu iman etmezler
Sunu unutma ki: Sen, buyuk bir kuvvetle arzu etsen bile insanların cogu iman etmezler
Şunu unutma ki: Sen, büyük bir kuvvetle arzu etsen bile insanların çoğu iman etmezler
Ama sen, ne kadar istesen de, yine insanların cogu inanacak degillerdir
Ama sen, ne kadar istesen de, yine insanların çoğu inanacak değillerdir
Sen siddetle arzu etsen bile, insanların cogu iman edecek degildir
Sen şiddetle arzu etsen bile, insanların çoğu iman edecek değildir
Sen ne kadar siddetle arzu etsen de insanların cogu iman etmezler
Sen ne kadar şiddetle arzu etsen de insanların çoğu iman etmezler
Sen hırslanasıya istesen de, insanların cogu inanmayacaktır
Sen hırslanasıya istesen de, insanların çoğu inanmayacaktır
Sen hırslanasıya istesen de, insanların cogu inanmayacaktır
Sen hırslanasıya istesen de, insanların çoğu inanmayacaktır
Sen hırslanasıya istesen de, insanların cogu inanmayacaktır
Sen hırslanasıya istesen de, insanların çoğu inanmayacaktır

Twi

Nnipa pii nso nnye nni, sε wobͻ ho mmͻden sεn ara mpo a

Uighur

سەن گەرچە كىشىلەرنىڭ ئىمان ئېيتىشىغا ھېرىس بولساڭمۇ (لېكىن) ئۇلارنىڭ تولىسى ئىمان ئېيتمايدۇ
سەن گەرچە كىشىلەرنىڭ ئىمان ئېيتىشىغا ھېرىس بولساڭمۇ ،(لېكىن) ئۇلارنىڭ تولىسى ئىمان ئېيتمايدۇ

Ukrainian

Більшість людей — хоч би ти й прагнув цього — не увірує
Naybilʹsh lyudy, niyaka materiya yaki vy, ne poviryte
Найбільш люди, ніяка матерія які ви, не повірите
Bilʹshistʹ lyudey — khoch by ty y prahnuv tsʹoho — ne uviruye
Більшість людей — хоч би ти й прагнув цього — не увірує
Bilʹshistʹ lyudey — khoch by ty y prahnuv tsʹoho — ne uviruye
Більшість людей — хоч би ти й прагнув цього — не увірує

Urdu

Magar tum khwa kitna hi chaho inmein se aksar log maan kar dene waley nahin hain
مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو اِن میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں
اور اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں خواہ تو کتنا ہی چاہے
اور بہت سے آدمی گو تم (کتنی ہی) خواہش کرو ایمان لانے والے نہیں ہیں
اور اکثر لوگ نہیں ہیں یقین کرنے والے اگرچہ تو کتنا ہی چاہے [۱۴۹]
اور آپ کتنا ہی حرص کریں (اور کتنا ہی چاہیں) مگر اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔
Go aap laakh chahayen lekin aksar log eman daar na hongay
گو آپ لاکھ چاہیں لیکن اکثر لوگ ایمان دار نہ ہوں گے
go aap laakh chaahe lekin aksar log imaandaar na honge
اور نہیں طلب کرتے آپ ان سے (درس ہدایت) پر کچھ معاوضہ ۔ نہیں ہے یہ مگر نصیحت سب جہانوں کے لیے
اور اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اگرچہ آپ (کتنی ہی) خواہش کریں
اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، چاہے تمہارا کیسا ہی دل چاہتا ہو۔
اور آپ کسی قدر کیوں نہ چاہیں انسانوں کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے

Uzbek

Одамларнинг кўплари, гарчи сен жуда қизиқсанг ҳам, мўмин эмаслар
Гарчи сиз (барча одамларнинг иймон келтиришларини) жуда истасангиз-да, одамларнинг кўплари мўмин бўлмайдилар
Одамларнинг кўплари, гарчи сен жуда қизиқсанг ҳам, мўмин эмаслар. (Пайғамбаримиз (с. а. в.) қавмларига яхшиликни раво кўрганларидан, иймонга келишларини жуда қаттиқ истар эдилар. Шунга ҳаракат ҳам қилар эдилар. Аммо Аллоҳ таоло бу уриниш уларнинг иймонга келишларига сабаб бўла олмаслигини билдирмоқда

Vietnamese

Va đa so nhan loai se khong co đuc tin dau rang Nguoi rat muon (đieu tot cho ho)
Và đa số nhân loại sẽ không có đức tin dẫu rằng Ngươi rất muốn (điều tốt cho họ)
Đa so nhan loai se khong co đuc tin cho du Nguoi đa co gang (tim cach cho ho tin tuong)
Đa số nhân loại sẽ không có đức tin cho dù Ngươi đã cố gắng (tìm cách cho họ tin tưởng)

Xhosa

Ke kaloku uninzi lwabantu aluyi kukholwa enokuba oko ungakulangazelela ngenkuthalo engakanani na

Yau

Soni wandu wajinji nganawa akulupilile namuno nkasachilile chantiuli
Soni ŵandu ŵajinji nganaŵa akulupilile namuno nkasachilile chantiuli

Yoruba

Iwo ibaa soju kokoro (igbala won), opolopo eniyan ni ko nii gbagbo
Ìwọ ìbáà ṣojú kòkòrò (ìgbàlà wọn), ọ̀pọ̀lọ́pọ̀ ènìyàn ni kò níí gbàgbọ́

Zulu